Latvijoje vyks protesto akcija „Už socialinį teisingumą – prieš skurdą“

Latvijos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija  (LBAS)  2013 birželio 19 d. nuo 15 iki 16 val. organizuoja protesto akciją /viešieji susitikimą "Už socialinio teisingumo - prieš skurdą!". Protesto akcija vyks prie Ministrų kabineto pastato Rygoje, (Brivibas pr .36, Ryga).

Skaityti daugiau: Latvijoje vyks protesto akcija „Už socialinį teisingumą – prieš skurdą“

Anykščių rajono Trišalė taryba svarstė socialinių darbuotojų klausimus

Anykščių rajono Trišalė taryba svarstė aktualų klausimą net tik rajonui, bet ir visoje respublikoje socialinėje sferoje dirbantiems socialiniams darbuotojams. Tai problemų paketas, kuris sunkiai skinasi kelią socialinių darbuotojų darbų sąlygų gerinimui.

Skaityti daugiau: Anykščių rajono Trišalė taryba svarstė socialinių darbuotojų klausimus

Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos tarybos posėdis

Birželio 11 dieną Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos būstinėje pravestas  profesinės sąjungos tarybos posėdis.

Skaityti daugiau: Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos tarybos posėdis

Kaišiadoryse vyko seminaras "Socialinių problemų sprendimas ir lyčių lygybė"

Birželio 14 dieną Kaišiadoryse įvyko seminaras "Socialinių problemų sprendimas ir lyčių lygybė" įgyvendinant projektą "Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos". 

Skaityti daugiau: Kaišiadoryse vyko seminaras "Socialinių problemų sprendimas ir lyčių lygybė"

Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų turi būti mokamas padidintas tarifinis atlygis

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje iki 2002 m. sanitarams, prižiūrintiems sunkius nusikaltimus padariusius psichikos ligonius, už darbą pavojingomis darbo sąlygomis buvo mokamas 30 procentų atlyginimo priedas, kurio dydis buvo nurodomas kiekvieno mėnesio atsiskaitymo lapeliuose.

Skaityti daugiau: Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų turi būti mokamas padidintas tarifinis atlygis

Bendradarbiauja Baltijos šalių profesinės sąjungos

Birželio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai  kartu su Latvijos aviacijos profesinių sąjungų federacija bei Latvijos profesinės sąjungos LBAS atstovais dalyvavo solidarumo pikete Rygoje prie Teismo rūmų.  Tą dieną buvo nagrinėjama Latvijos oro eismo kontrolierių profesinės sąjungos pirmininkės Aušros Straume byla.

Skaityti daugiau: Bendradarbiauja Baltijos šalių profesinės sąjungos

LR Seimas pakeitė Profesinių sąjungų įstatymą

2013 m. birželio 13 d. rytiniame posėdyje Seimas 70 balsų už ir 13 susilaikius pakeitė Civilinio kodekso 2.38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstė taip: „3. Profesinės sąjungos steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą.“ Šiuo metu  dar galioja tokia 3 d. redakcija  „3. Profesinės sąjungos steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ar fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ne jaunesni kaip keturiolikos metų ir dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais.“

Skaityti daugiau: LR Seimas pakeitė Profesinių sąjungų įstatymą

Už socialinį dialogą

2013 m. birželio 11 d. ŠMPS „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė kartu su LMPS pirmininke Jūrate Voloskevičiene bei KŠDPS pirmininke Aldona Kinduriene susitiko su LR Seimo pirmininku Vydu Gedvilu. Susitikimo metu aptarti socialinės partnerystės švietimo sektoriuje  klausimai.

Skaityti daugiau: Už socialinį dialogą

Lietuvos darbo biržoje įvyko Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos posėdis

Lietuvos darbo biržos Teisės skyriaus vedėja Živilė Skeivienė pristatė Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus. Įstatymo pakeitimais norima  priartinti šio įstatymo veikimą prie šių dienų aktualijų ir leisti gyvenantiems Lietuvoje bet kurios pilietybės asmenims pasinaudoti užimtumo priemonėmis.  Europos teisingumo teisme buvo nagrinėjama byla, kuomet Vokietijos pilietė dirbo Liuksemburge ir neteko darbo.

Skaityti daugiau: Lietuvos darbo biržoje įvyko Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos posėdis

Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos nariai dalyvavo renginiuose ir susitikimuose

2013m. birželio 6 dieną vykome į VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos centrą „Palangos gintaras“ dėl kolektyvinės sutarties projekto ruošimo. Su administracija buvo aptarti ekonominiai ir socialiniai klausimai.

Skaityti daugiau: Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos nariai dalyvavo renginiuose ir susitikimuose