Spausdinti


Šių metų lapkričio 7 – 8 dienomis Budapešte (Vengrija) vyko Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) Tarptautinio Mokymo Centro organizuota baigiamoji konferencija „Padorus darbas darbuotojams pramonės sektoriuje“. Ši konferencija yra didesnio ES-TDO projekto dalis – Europos Sąjungos sektorinio socialinio dialogo stiprinimas pramonės sektoriuose naujosiose valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse.

Konferencijoje dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Juodkalnijos, Serbijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Makedonijos ir Turkijos.  Pristatyti Vengrijos, Baltijos šalių, Bulgarijos ir Turkijos dabartiniai socialinio dialogo iššūkiai ir sunkumai, Europos pramonės profesinės sąjungos (industriALL) pasiekimai vystant pramoninį socialinį dialogą, aptarti pramoniniai santykiai Europos Sąjungoje, pietryčių Europos 2020 metų strategija, naujų valstybių narių ir šalių kandidačių ekonominiai ir socialiniai iššūkiai Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) perspektyva. Pabrėžta mokymo ir švietimo svarba stiprinant socialinių partnerių gebėjimus vystant socialinį dialogą.

Dalyviai buvo paprašyti pristatyti savo valstybių vystomą socialinio dialogo politiką, kartu apžvelgiant šalies ekonominius bei socialinius rodiklius.  Aptarti klausimai : formalus ir neformalus socialinis dialogas pramonėje – bendrieji klausimai rengiant kolektyvinius susitarimus ar standartus; socialinio dialogo dalyviai; kompetentingų ministerijų palaikomas dvišalis socialinis dialogas; profesinių sąjungų strukūros įtaka sektoriniam socialiniam dialogui (ar profesinių sąjungų padaliniai bendradarbiauja su skirtingais pramonės sektoriais?); dvišalio socialinio dialogo nacionalinėje pramonėje pagrindiniai planai ir temos; darbdavių ir profesinių sąjungų bendradarbiavimas aptariant strateginės svarbos klausimus; kiek profesinių sąjungų dalyvavimas nacionaliniame ir/ar Europos sektoriniame socialiniame dialoge veikia jų galimybių augimą. Aptartus klausimus sekė diskusijos.

Liūdna pripažinti, jog pagal nagrinėjamas temas ir pateiktus rodiklius, Lietuva yra viena paskutinių reitinge. Tuo tarpu, šalys kaip Vokietija, Prancūzija (tik 8% darbuotojų yra profesinių sąjungų nariai), Suomija, Švedija yra laikomos lyderėmis ir sugeba daugiausiai apginti savo darbuotojų ir darbdavių teises. Problematiškiausia situacija yra susiklosčiusi Turkijoje, kur darbuotojai yra atleidžiami dėl narystės profesinėje sąjungoje.

Vyriausybės ir darbdaviai vis labiau stiprina savo pozicijas, kas lemia mažėjančią profesinių sąjungų įtaką. Socialinis dialogas, vykstantis kompanijų lygmeniu, neužtikrina svarbių pasiekimų nacionaliniu lygiu. Telieka palinkėti didesnio profesinių sąjungų aktyvumo nelengvoje kovoje už darbuotojų teises ir teisę į organizacijas.

Dalia Meškauskaitė