Spausdinti

Kovo 10 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo buvusiam UAB „Transimeksa“ tolimųjų reisų vairuotojui Gintarui Čiužui iš darbdavio priteisė 1130,39 eurų vidutinio darbo užmokesčio bei 950 eurų darbo užmokesčio sukauptą sumą, kuri vairuotojams gerai žinoma kaip „užstatas“. Teisme Gintarą Čiužą atstovavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkai.

Teisme vairuotojas aiškino, kad jį atleidžiant iš darbo UAB „Transimeksa“, darbdavys su juo pilnai neatsiskaitė, bei negrąžino apie 1000 eurų sumos, kuri buvo sukaupta darant išskaitas iš darbo užmokesčio po 50 eurų už galimai ateityje vairuotojo padarytą žalą darbdavio turtui.

Vairuotojas teismui pateikė vaizdo ir garso medžiagą, kurioje UAB „Transimeksa“ darbuotojai pripažįsta atsiskaitymo lapeliuose ir buhalterinėje apskaitoje nenurodytus kaupiamuosius atskaitymus iš darbo užmokesčio, vadinamus „fondu“, „bačka“, kurie niekaip nėra fiksuojami. Paprastai šie pinigai vairuotojui grąžinami atleidžiant iš darbo, jei nebūna įvykių ar kuro pereikvojimo. Tačiau šiuo atveju pinigai nebuvo grąžinti, nors minėtų „nusižengimų“ vairuotojas nepadarė. Taip pat buvo prašoma priteisti 3132,40 eurų kompensaciją už nakvynes krovininio automobilio kabinoje.

Darbdavys UAB „Transimeksa“ minėtus reikalavimus prašė atmesti, taip pat nepripažino galimų nelegalių rinkliavų iš vairuotojų, garso ir vaizdo įrašą laikė neleistinu ir netinkamu įrodymu.

Dėl 1000 eurų galimai nelegaliai iš darbuotojo darbo užmokesčio sukauptos sumos liudijo buvę UAB „Transimeksa“ vairuotojai. Vienas iš jų pasakojo, kad tik įsidarbinus šioje bendrovėje, vadybininkas jam paaiškino apie „Transimeksoje“ renkamą „bačką“ – 50 eurų iš kiekvieno reiso ir iš kiekvieno vairuotojo. Anot liudytojo, šie pinigai niekaip nebuvo apskaitomi.

Kitas liudytojas pasakojo apie nuo jo atlyginimo nuskaitytus po 50 eurų kas mėnesį „nežinia už ką“, o jam išėjus iš darbo pinigai grąžinti be jokių jo parašų. Panašius liudijimus pateikė ir kiti buvę UAB „Transimeksa“ darbuotojai.

Anot teismo, pagal byloje pateiktus įrodymus, kuriuose užfiksuotas „Transimeksa“ darbuotojų patvirtinimas, kad Gintaro Čiužo fondas yra 950 eurų, pačio vairuotojo ir liudytojų parodymai, viešoje erdvėje esanti informacija, kuri bendrovės nėra paneigta apie išskaitų darymą, rodo, kad užstatas buvo renkamas.

Reikalavimą dėl 3132,40 eurų kompensacijos už nakvynes krovininio automobilio kabinoje teismas atmetė.

Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Pranešimas parengtas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar