Spausdinti

LPS „Solidarumas“ kartu su LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA, kitais patrneriais ir projekte dalyvaujančiomis organizacijomis įgyvendina projektą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos“ (VP1-1.1-SADM-02-K-01-009) kuriuo siekiama padidinti socialinio dialogo kokybę, suaktyvinti regionuose socialinių partnerių įsitraukimą į socialinį dialogą, sustiprinti įmonėse darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkciją, perimti užsienio šalių profesinių sąjungų gerąją praktiką.

Spausdinti

2012 m. kovo 25-28 dienomis Madride vyko ETUI (Europos profesinių sąjungų instituto) organizuotas seminaras apie moterų lyderystę profesinėse sąjungose. Seminare dalyvavo 21 moteris iš 12 Europos šalių. Lietuvą ir LPS „Solidarumas“ atstovavo Jurgita Žiūkienė. Seminare daug diskutuota apie vyrų ir moterų lygybę, galimybes, teises bei pareigas, pradedant nuo šeimos ir baigiant karjeros galimybėmis versle, valstybės valdyme bei profsąjungose. 

Spausdinti

2012 m. sausio 24-26 d. Vilniuje vyko tarptautinis seminaras, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ bei Lenkijos nepriklausomos profesinės sąjungos „Solidarnošč“ atstovai. Seminaras buvo skirtas išnagrinėti Europos darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimą dėl įtraukios darbo rinkos.

Spausdinti

Gruodžio 3- ąją Druskininkuose organizuotas seminaras Druskininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariams. Seminarą "Bendravimas ir bendradarbiavimas" vedė psichologė Vidutė Ališauskaitė.