Spausdinti

eza tarptautine konferencija tvarus augimas

Spausdinti
EZA konf
 
2017 gegužės 18-20 d. Vilniuje Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas" bendradarbiaudama su kriksčioniška Europos darbuotojų organizacijas jungiančiu susivienijimu, vadinamu EZA, kuris rengia įvairius mokymus ir seminarus įvairiais darbuotojams susirūpinimą keliančiais klausimais, 2017 m. gegužės 18-20 d. rengia tarptautinę konferenciją „Besikeičiantis darbo pasaulis, skaitmeninimas, jo įtaka darbo atlyginimams, socialinės apsaugos sistemoms ir socialiniam dialogui".

Spausdinti

ezaBirželio 2-4 dienomis, Vilniuje vyko 3 dienų seminaras, tema - "Socialinių partnerių vaidmuo, apibrėžiant konstruktyvų darbo santykių modelį,  siekiant sukurti orias, kokybiškas ir tvarias darbo vietas".

Spausdinti

2015 m. birželio 18 -20 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija  darbo santykių lankstumo ir užimtumo saugumo temai nagrinėti. Tris dienas vykusioje konferencijoje su dalyviais bendravo socialinių partnerių, mokslo atstovai, visuomenės veikėjai.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar