Kaip įkurti profsąjungą?

autorius Solidarumas

Kaip steigiamos profesinės sąjungos?

Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais. Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

  1. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje būtų ne mažiau kaip 20 steigėjų ar jie sudarytų ne mažiau kaip 1/10 dalį visų darbuotojų, tačiau ne mažiau kaip 3 darbuotojai.
  2. Susirinkime patvirtintus įstatus (statutą).
  3. Išrinktus vadovaujančiuosius organus.

Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvykdytos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos sąlygos.

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą