Metiniame Prezidentės pranešime užsiminta ir apie LPS „Solidarumas“ iškeltas problemas

autorius Solidarumas
823008 orig

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime tarp svarbiausių problemų paminėjo profesinių sąjungų iškeltas socialines Lietuvos problemas. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ įvairaus lygio politikams ne kartą minėjo, jog žmonės kasdieniame gyvenime nejaučia statistikos skelbiamo ekonomikos augimo, didėja skurdas, socialinė atskirtis ir pajamų nelygybė. Kaip pasekmes matome vis didėjančią emigraciją ir demografines problemas.

Prezidentė pabrėžė, kad reikia pensijų sistemos pertvarkos, nes pusė pensininkų verčiasi mažiau nei iš 200 eurų per mėnesį.

LPS „Solidarumas“ ne kartą minėjo ir prašė Seimo narių atkreipti dėmesį į būtinybę derinti mokymo kokybę su darbo rinkos paklausa. Svarstant naująjį Darbo kodeksą, įvedant naujas darbo sutarčių rūšis, būtinas nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kad darbuotojai galėtų lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Neseniai organizavome akciją „Už didesnius atlyginimus ir vaikų svajonių išsipildymą“, kurioje atkreipėme dėmesį į skurdžiai gyvenančias šeimas. Prezidentė savo metinėje kalboje taip pat mini smurto šeimoje, alkoholizmo ir socialinės atskirties didėjimo problemas.

Palaikome Prezidentės poziciją dėl žmonių sveikatos apsaugos. Lietuvos žmonių sveikatos rodikliai vieni prasčiausių Europos Sąjungoje, todėl manome, kad ypač reikalingos sveikatos prevencijos programos darbovietėse.

Jau daugybę kartų minėjome apie būtinybę į bendrovių valdybas įtraukti darbuotojų atstovus. Tai padėtų spręsti Prezidentės minimos valstybinių įmonių neefektyvaus valdymo problemą.

Reikalaudami skaidrumo ir profesionalumo užtikrinsime, kad valstybės valdymas būtų atsakingų politikų rankose, kuriems rūpi Lietuvos žmonių problemos.

0 komentaras
0

Palikti komentarą