Kaip tapti profesinės sąjungos nariu

autorius Solidarumas

Kas gali būti profesinės sąjungos nariu?

Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje. Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, numatytais įstatymų, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje.

Kas yra profesinės sąjungos?

Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

LR Profesinių sąjungų įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS
1991 M. LAPKRIČIO 21 D. NR. I-2018
VILNIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMAS
(Preambulė pakeista Lietuvos Respublikos 1994 m. gegužės 24 d. įstatymu Nr. I-474)

0 komentaras
0

Palikti komentarą