Spausdinti

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl atleidimo iš darbo, savo nutartyje pabrėžė, kad pagal įstatymą darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį (taip pat terminuotą, sudarytą ilgiau nei 6 mėnesių laikui), jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.

Spausdinti


Sausio 11 dieną Vilniuje vyko Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" koordinacinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas ir Vidaus reikalų miniterijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas dr. Gediminas Česonis.

Spausdinti


Vilniaus regiono Trišalė taryba nuo 2003 metų teikia Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimus "Asmenims, labiausiai spartinantiems Vilniaus regiono socialinę - ekonominę plėtrą". 2014 m. sausio 7 d. įvyko šios Tarybos Kunigaikščio Gedimino nominacijų atrankos komiteto posėdis.

Spausdinti

2013 m. gruodžio 3 d. vykusiame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) atsakingosios tarybos posėdyje diskutuota apie ETUC parengtą dokumentą „Naujas kelias Europai: ETUC planas investicijoms, tvariai plėtrai ir kokybiškoms darbo vietoms“. ETUC taip pat parengė manifestą skirtą  Europos Parlamento rinkimams. 

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas” nuo 2013 m. lapkričio mėn. partnerio teisėmis dalyvauja Europos Komisijos Užimtumo, Socialinių reikalų ir Įtraukties Generalinio Direktorato (European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion) remiamame projekte "Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ Nr. VP/2012/012/0046.

Spausdinti

Koordinacinės tarybos posėdis vyks sausio 11 d. 11.00 val. Vilniuje, Verkių 52, Vilniaus autobusų parko teritorijoje.

Spausdinti

Jau tapo tradicija kiekvienų metų pabaigą  palydėti susibūrus draugėn ir apibendrinti kokie praėję metai buvo kiekvienam iš mūsų. Profesinei sąjungai Solidarumas praėję metai buvo tikrai geri, nes susikūrė dar viena aktyvi grupė Troškūnuose, AB "Vilkma" darbuotojos atgavo iš darbdavio nesumokėtą atlyginimo dalį. 

Spausdinti

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) kreipėsi į afilijuotas organizacijas, kviesdama rašyti solidarumo laiškus Turkijos profesinės sąjungos KESK nariams.