Spausdinti

2014 m. rugpjūčio 27 d. Ministras Pirmininkas pasirašė potvarkį dėl darbo grupės „Pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo parengti“ sudarymo. Darbo grupės vadovu buvo paskirtas ŠMM ministras Dainius Pavalkis, į darbo grupės narių sąrašą buvo įtraukti  Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijų, ŠMM atstovai bei socialinių partnerių – profesinių sąjungų – vadovai, tačiau nei ŠMPS „Solidarumas“, nei KŠDPS atstovai nebuvo įtraukti į darbo grupės sudėtį. Darbo grupės posėdžiuose dalyvavome svečių teisėmis.

Spausdinti

Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" šakinių ir regioninių organizacijų nariai reiškia nuoširdžią užuojautą Lietuvos moterų profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkei Almai Kriščiūnienei, mylimai mamytei mirus.

Spausdinti

Į šį klausimą atsakymo ieškota 2014 m. balandžio 14 d. vykusiame LPS „Solidarumas“ Valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo teisininkas, Vilniaus Universiteto profesorius Tomas Davulis. Jis kalbejo apie numatomą darbo kodekso reformą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sudariusi tris darbo grupes, kurios atsakingos už darbo santykių, socialinio draudimo ir darbo vietų kūrimo, užimtumo politikos, - peržiūrą ir pasiūlymų parengimą. 

Spausdinti

2015 metų vasario 25 dienos įsakymu ŠMM ministras Dainius Pavalkis sudarė darbo grupę parengti pasiūlymams dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirtymo 2015 metais.

Spausdinti

2014 metų gruodžio 2 dieną Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras išleido įsakymą „Dėl Lietuvos profesinio mokymo tarybos sudėties tvirtinimo“, kuriuo patvirtino tarybos sudėtį.

Spausdinti

Balandžio 4 d. 13 val. Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" valdybos narys ir Lietuvos energetikų profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkas Rimtautas Ramanauskas dalyvavo susitikime su „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininku, generaliniu direktoriumi Daliumi Misiūnu. Susitikime taip pat dalyvavo valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė Ilona Daugėlaitė, personalo departamento direktorė Renata Vainilaitienė.

Spausdinti

2014 m. balandžio 10 d. įvyko LR Darbuotojų saugos ir sveiktos komisijos posėdis. Ši komisija dirba aktyviausiai iš visų LR Trišalės tarybos nuolatinių komisijų ir komitetų. Komisijos posėdyje buvo svarstoma nauja darbuotojų mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos srityje tvarka. Keisti teisės norminius aktus verčia augantis gamybinis traumatizmas.

Spausdinti

LPS „Solidarumas“ narys R.B. dirbo tarptautinių reisų vairuotoju Šilutės UAB "Dainesa" ir buvo komandiruotas į Rusijos federaciją, tačiau jam nebuvo sumokėti dienpinigiai ir darbo užmokestis, todėl jis pareikalavo nutraukti darbo sutartį.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar