Spausdinti

Vasario 27 dieną vyko Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ Druskininkų skyriaus valdybos posėdis. Valdybos nariai patvirtino metų veiklos planą, aptarė priemones naujų narių pritraukimui, projektų idėjas.

Spausdinti

2014 m. vasario 27 d. įvyko Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdis, kuriame buvo pritarta nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimo tvarkos pakeitimams.

Spausdinti

Vasario 25 dieną vyko baigiamasis bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos“ (VP1-1.1-SADM-02-K-01-009) seminaras – „Socialinio dialogo, profesinių sąjungų vaidmuo sprendžiant užimtumo ir nedarbo draudimo klausimus“. Seminare dalyvavo ir savo patirtimi pasidalino Prancūzijos profesinės sąjungos CFDT atstovė Chantal Richard. Europos Sąjungos šalys susiduria su panašiomis socialinėmis problemomis, todėl šalims naudinga pasidalinti patirtimi sprendžiant nedarbo, užimtumo, socialinio būsto ir kitas socialinės problemas bei kaip į šių problemų sprendimą įsijungia profesinės sąjungos.

Spausdinti

Vasario 25 dieną vykusiame Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta "Varėnos rajono socialinės partnerystės kolektyvinei sutarčiai". Sutartį pasirašys Varėnos savivaldybės meras Vidas Mikalauskas ir Varėnos profesinės sajungos „Solidarumas“ pirmininkė Onutė Dabušinskienė.

Spausdinti

2014 m. vasario 25 d. Trišalės tarybos posėdyje daugiausia diskusijų sukėlė Darbo kodekso 22 ir 47 straipsnių pakeitimai, pagal kuriuos darbuotojų atstovai galėtų dalyvauti ir pasisakyti įmonės valdymo organų posėdžiuose dėl grupės darbuotojų atleidimo, įmonės reorganizacijos, verslo dalies perdavimo, ir kitų sprendimų galinčių turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai.

Spausdinti

2014 vasario 21 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidaruams“ pirmininkė Aldona Jašinskienė organizacijos vardu nusiuntė laišką Ukrainos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkui Mykhailo Volynets reikšdama užuojatą žuvusių Kijeve kolegoms ir artimiesiems.

Spausdinti

Vasario 25 – ąją Lietuvos elektrinės Elektrėnuose salėje vyko „Lietuvos energijos gamyba“ darbuotojų delegatų susirinkimas, kuriame pritarta naujam kolektyvinės sutarties projektui. Delegatų susirinkime balsavo 43 darbuotojai, po turinio aptarimo susirinkusieji sutartį vienbalsiai patvirtino.

Spausdinti

                                    www.nlif.lt, Augusto Didžgalvio nuotrauka.
2014 metų vasario 20 d. Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre apdovanojo „Solidarumo“ advokatę Dianą Gumbrevičiūtę-Kuzminskienę už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą.

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar