Spausdinti

Rugsėjo 5 dieną LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panėvežio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija, kurios pirmininkė Asta Gudonienė, nariai- Alma Kriščiūnienė ir Vilmantas Fijalkauskas, bei sekretorė Lina Krivickaitė buvo gavusi ir nagrinėjo tris bylas.

Spausdinti

Rugsėjo 5 d. LPS "Solidarumas" tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė susitiko su Europos profesinių sąjungų konfederacijos  (ETUC) sekretore Judith Kirton-Darling. Ji atsakinga už tvarios plėtros politiką, atsakinga už  projektų, kaip ekologiška ekonomika, naujų darbo vietų kūrimas „žaliojoje“ ekonomikoje, tvarus ekologiškas transportas ir t.t. įgyvendinimą. Pasiksta nuomonėmis apie LPS „Solidarumas“ iniciatyvą dar šį rudenį Lietuvoje surengti renginį, skirtą ES tvarios plėtros politikai . Judith Kirton-Darling patikino, jog būtinai atvyks į rengį ir pristatys ETUC poziciją.

Spausdinti

Rugsėjo 5 d.  Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Rytų partnerystės tęstinio komiteto, kurio nare esu, posėdis. Posėdyje dalyvavo Europos išorės veiksmų tarnybos (EEAS) atstovas, kuris supažindino su naujausia informacija apie padėtį Rytų partnerystės šalyse, pirmiausia Gruzijoje. Kalbėjo apie padėtį Ukrainoje, Armėnijoje ir Maldovoje.

Spausdinti

2013 m. rugsėjo  5 d. vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus posėdis. Pirmoje posedžio dalyje buvo kalbama apie dvi direktyvas, kurios turės įtakos darbo rinkos politikai visoje ES.

Spausdinti

2013 m. rugsėjo 3 d. Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto studijų grupės posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas Europos Komisijos teisės akto pasiūlymas Europos Parlamentui ir Europos Tarybai Dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo. Šiuo teisės akto pasiūlymu siekiama sustiprinti įvairių valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo tarp VUT stiprinimas pripažintas esminiu, siekiant strategijos “Europa 2020“ užimtumo srities tikslų.

Spausdinti

Liepos 1 – rugpjūčio 31 dienomis Lietuvos darbo birža visuose teritorinių darbo biržų skyriuose, jaunimo darbo centruose organizavo renginių ciklą „Būk matomas“, skirtą absolventams ir abiturientams.

Spausdinti


Rugsėjo 6 dieną Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga aplankė VŠĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės psichiatrijos filialo profesinės sąjungos narius.

Spausdinti


Rugsėjo 4 dieną posėdžiavo Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, kurį sudaro Lietuvos profesinių sąjungų centrų- Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos darbo federacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai.

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar