Spausdinti

sam

2019 m. kovo 1 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis,Teismo medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Giedrius Kilsielius, Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, jo pavaduotoja Vita Subačiutė dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos surengtame neformaliame susitikime aptarti iš biudžeto finansuojamų medikų šakos kolektyvinę sutartį.

Spausdinti

TM 1

2019 vasario 19 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, streikuoti besirengiančios Įkalininimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, pavaduotoja Vika Subačiutė ir tarybos narys Mindaugas Čiučiulka Teisningumo ministerijos patalpose susitiko su teinigumo viceministru Ernestu Jurkoniu ir kitais atsakingais Teisingumo ministerijos atstovais.

Spausdinti

Backonys

2019 m. vasario 25 d. Bačkonyse susitiko Lietuvos medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė, Lietuvos greitosios pagalbos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Markas Barkovskis, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė, Šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Toma Kundrotė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas, Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos pitmininkė Evelina Karalkevičienė, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Ganatauskienė, Lietuvos gydytojų sąjungos atstovė Danutė Krylovienė, teisininkas Nerijus Kasiliauskas, Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas Valdas Pečeliūnas, kiti medikų profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų atstovai ir Jaunųjų medikų asociacijos atstovai.

Spausdinti

pala fedar

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2019 m. vasario 23-24 d. Palangoje surengė mokymus savo profesinių sąjungų nariams apie kolektyvinių sutarčių sudarymą ir profesinių sąjungų galimybes gerinant darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas.

Spausdinti

Paryz jov

2019 m. vasario 21-23 dienomis Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch dalyvavo konferencijoje, skirtoje migrantų ir pabėgėlių integravimosi darbo srityje Europos Sąjungoje klausimams aptarti. Konferencijoje „Imigrantų ir pabėgėlių socialinės integracijos skatinimas Europos Sąjungoje“ („Promoting the process of social and labor integration of immigrants and refugees in the European Union“) dalyvavo profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš 15 skirtingų Europos valstybių, tarp jų ir ilgamečiai Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ partneriai iš legendinės Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarnošč“.

Spausdinti

rimt medal

2019 m. vasario 18 d. už drąsą ir pasiaukojimą, ginant Lietuvos Valstybę Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis apdovanojo Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" pirmininkės pavaduotoją, Rimtautą Ramanauską Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu. Apdovanojimo ceremonija vyko Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje.

Šis medalis buvo įsteigtas 1928 m., o pirmasis juo apdovanotas buvo pirmasis Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, atvedęs Lietuvą į Nepriklausomybę.

Spausdinti

solidarumas baz

2018 m. vasario 21 d. įvyko Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" valdybos posėdis, kuriame buvo apsvarsta kokių nuostatų laikytis, derantis dėl pareiginės algos bazinio dydžio, pasirašant Nacionalinę kolektyvinę šakos kolektyvines sutartis, bei aptartas pasiruošimas Lietuvos profesinės sąjungos  „Solidarumas" trisdešimtmečiui, kuris vyks 2019 m. gegužės 11 d. Vilniuje. Valdybos narius ekonomikos klausimais konsultavo socialinės ekonomikos ekspertas prof. Dalius Serafinas. 

Spausdinti

soc pilar 1

Europos profesinių sąjungų konfederacija ragina Europos institucijas kuo skubiau pritarti Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos 2019 m. vasario 14 d. susitarimui dėl reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo tarnyba. 

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar