Anykščių rajono trišalė taryba aptarė verslumo skatinimą rajone

autorius Solidarumas
verikiene
 
Anykščių rajono trišalė taryba aptarė smulkaus verslo plėtojimo perspektyvas rajone. Lektoriai supažindino su galimybėmis, kaip  pasinaudoti finansine parama, kuriant ir plėtojant verslą. Posėdyje dalyvavo darbdavių jaunimo atstovai.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Algė Strolytė, tarybos narius supažindino su ministerijos ruošiamais struktūrinės paramos projektais smulkiam verslui. Mažesniu regionų jaunieji verslininkai turės puikias galimybes dalyvauti  kuriant verslą ir pasinaudoti jiems siūlomomis lengvatomis. Pranešėja supažindino su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014-2020 m. laikotarpiu administruojamomis ES fondų investicijų priemonėmis.
 
2014-2020m. laikotarpiu numatomas investicijų supaprastinimas, investavimo skaidrumas, investicijų kokybės ir efektyvumo didinimas, regionų augimo skatinimas, numatant tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę paramą ten įsikūrusioms įmonėms. Platesnis finansinių priemonių taikymas (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo fondai ir pan.), kurios yra grįžtančios ir gali būti pakartotinai panaudotos kitų įmonių investicijoms finansuoti. 
 
ES investicijos Anykščių rajone 2007 – 2013 m. finansavimo periodu  -22 projektai -12,26 mln. eur ( iš jų verslui  4 projektai -2.05 mln. eur, 8 projektai turizmui už 5.69 mln. eur, 10 projektų energetikai už 4.52 mln. eur).
 
ES investicijos Anykščių rajonui 2014-2020 m. finansavimo periodu numatoma 5 projektai už 0.977mln. Eur. (Regio invest LT -1 projektas -900 tūkst.eur ir dalinis palūkanų kompensavimas 4 projektai -77 tūkst. eur)
 
Agnė Mačiulienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė kalbėjo apie teikiamas  garantijas už paskolas verslui pradėti, verslui plėtoti, investiciniam lizingui, apyvartiniam kapitalui papildyti. Kalbėjo apie paskolų garantijų dydį ir jų kainas, apie tinkamus paskolų gavėjus.
 
Asta Slapšienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Marketingo skyriaus vadovė supažindino tarybos narius  su rizikos kapitalo fondais, verslo rėmimo, su fondų grąžinimo garantijomis.
 
Darbo biržos parama verslui. Su darbo biržos parama verslui ir jaunimo užimtumo programa trišalės tarybos nariams papasakojo darbo biržos atstovės:
Vilma Krivickienė, Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro Anykščiuose vyriausioji specialistė papasakojimo apie iniciatyvų jaunimą, suradusį savo pašaukimą ir darbo biržos paramos pagalba, įkūrusį  verslą.
 
Ingrida Skidzevičienė, Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus Užimtumo rėmimo įgyvendinimo vyriausioji specialistė, kalbėjo apie darbo vietų subsidijavimą savarankiško užimtumo rėmimą, vietinio užimtumo iniciatyvas įgyvendinant projektus, skirtus bedarbiams remti.
 
Gintarė Noliūtė pateikė pasiūlymus Anykščių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos projektą 2017 metams.
 
Visiems buvo malonu, kad LR Ūkio ministerijos atstovai – jauni pranešėjai gana aktyviai atsiliepė į kvietimą  dalyvauti mūsų  trišalės tarybos posėdyje ir diskusijose, atsakė į visus klausimus, davė patarimus ir pažadėjo konsultacinę paramą, tiek ruošiant projektus, tiek kitais rūpimais klausimais. 
 
 
 
Alvyda Verikienė
Anykščių raj. trišalės tarybos narė
 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą