Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje rinkosi profesinių sąjungų atstovai iš vandentvarkos įmonių

autorius Solidarumas
69538424 2333905263345392 4778837177695993856 n

2019 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje, vyko pasitarimas dėl Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo koordinavimo. Pasitarime dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch, Lietuvos vandentvarkos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir UAB „Anykščių vandenys“ profesinės sąjungos pirmininkė Roma Tylienė, UAB „Palangos Vandenys“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Kvietkuvienė, UAB „Ukmergės vandenys“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidalumas“ revizijos komisijos pirmininkė Valerija Jarukienė. Pasitarimą koordinavo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys. 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje tą dieną vykusiame pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Ieva Andriukaitytė, Lietuvos vandens tiekėjų fedracijos nariai, bei gausus profesinių sąjungų atstovų būrys. 

„Tai nėra derybų pradžia dėl kolektyvinės sutarties, bet tik proceso koordinavimas“ – teigė  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pareigūnas Vitalijus Auglys. Pasitarimo dalyviai sutarė, kad bus išsakyti lūkesčiai ir dėl ko nerimaujama ir tik vėliau LR Vyriausybei bus pasiūlyta kas bus derybininkas, bet ne koordinatorius, kaip yra šiuo metu. Socialinės apsaugos darbo ministerijos atstovės patikino, kad tokios panašios kolektyvinės sutarties nėra. 

Pasitarime kalbėta apie tai, kad svarbu apsibrėžti kolektyvinės sutarties turinį tam, kad būtų galima identifikuoti derybininkus. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija jau yra gavusi kai kuriuos pasiūlymus dėl ko reikėtų derėtis: darbo užmokesčio nustatymas, darbo normos ir kiti su darbo užmokesčiu susiję klausimai, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai, dėl darbuotojų užimtumo, profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, dėl socialinės partnerystės priemonių, padedančių išvengti kolektyvinių darbo ginčų, dėl kitų šalims svarbių darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų, dėl kolektyvinės sutarties keitimo ir t.t. 

Savivaldybių asociacijos atstovė teigė, kad nei jų asociacija, nei savivaldybės iki šiol aktyviai nedalyvavo socialiniame dialoge ir neturi tam reikalingos patirties. Vandentvarkos įmonėse savivalybių taryba skiria direktorių, o darbuotojai yra pavaldūs paskirtam direktoriui, todėl savivaldybė gali būti traktuojama, kaip darbdavys.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė teigė, kad kiekviena kolektyvinė sutartis pagal teisės aktus ir tarptautinius standartus yra sudaroma dėl darbo apmokėjimo ir darbo sąlygų. Pagal šiuo metu galiojantį LR Darbo kodeksą darbdavį atstovauja LR Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Dėl situacijos unikalumo institucija galėtų būti derybinė grupė.

Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo šakos kolektyvinę sutartį nuo profesinių sąjungų šiuo metu turi teisę pasirašyti tik Lietuvos profesinė sąjungai „Solidarumas“ priklausanti šakos organizacija – Lietuvos vandentvarkos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“  ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, vadovaujamos Arvydo Dambrausko, narė  Lietuvos Respublikos vandens tiekėjų federacija.
                                                      Parengė Jovita Pretzsch, Iraidos Juzko nuotraukos
68998131 453923222004068 5778292186487455744 n

69322443 2173236439652334 7799778407604027392 n

0 komentaras
0

Palikti komentarą