Auga SĮ „Vilniaus miesto būstas” profesinės sąjungos „Solidarumas” narių skaičius

autorius Solidarumas
bust virs 1

2018 m. vasario 19 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” patalpose Vilniuje įvyko SĮ „Vilniaus miesto būstas” profesinės sąjungos „Solidarumas” susirinkimas, kuriame svečių teisėmis dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė, atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, valdybos narys Ričardas Garuolis ir įmonės direktorius Tadas Balsevičius.

Šioje įmonėje profesinė sąjunga susikūrė pernai metais ir sparčiai auga. Susirinkime buvo išklausyta profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės Laimos Saulevičiūtės metinė veiklos ataskaita.

Diskusijos atskleidė, kad daugiausiai įtampų darbo kolektyve kelia neaiškumai dėl darbo apmokėjimo ir darbo krūvio paskirstymo tvarkos. Darbuotojų tarpe kyla abejonių ar teisingai vieni darbuotojai uždirba daugiau už kitus. Įmonės direktorius Tadas Balsevičius sutiko, kad naujai priimta darbo apmokėjimo tvarka yra tobulintina ir sutiko dėl jos pataisų tartis su profesine sąjunga.

Susirinkime buvo išrinkta darbo grupė, kuri kartu su įmonės administracijos atstovais peržiūrės dabartinę tvarką ir sieks ją padaryti skaidresne ir teisingesne darbuotojams.

Kadangi profesinės sąjungos narių skaičius per metus išaugo, buvo nutarta padidinti profesinės sąjungos tarybos skaičių nuo trijų iki septynių narių. Atviru balsavimu susirinkime buvo išrinkta nauja profesinės sąjungos taryba.

Susirinkimo pabaigoje didele persvara slaptu balsavimu profesinės sąjungos pirmininke vėl buvo perrinkta Laima Saulevičiūtė. Ji padėkojo už parodytą pasitikėjimą ir paragino aktyviai dalyvauti ir siųsti savo pasiūlymus sudarant įmonės kolektyvinę sutartį.

bust kr

bust bendr

bust disk

bust pykst

bust sal

bust jov

bust bals1

bust bals

bust pir

0 komentaras
0

Palikti komentarą