Baigiamoji konferencija – Europos darbo tarybos – darbuotojų informavimas ir konsultavimas tarptautinėse įmonėse

autorius Solidarumas

2015 m. sausio 20-21 dienomis LPS Solidarumas atstovai dalyvavo baigiamojoje projekto “Europos darbo tarybų steigimo skatinimas naujose Valstybėse narėse per įmonės lygmens socialinių partnerių informavimą ir mokymą” konferencijoje Budapešte. Tai Vengrijos profesinių sąjungų LIGA inicijuotas projektas, kaip partneriai dalyvavo LPS Solidarumas ir Lenkijos profesinės sąjungos NSZZ “Solidarnosc”. Projekto eigoje buvo organizuoti informaciniai renginiai Vengrijoje, taip pat po vieną seminarą Vilniuje ir Gdanske (Lenkija). Baigiamosios konferencijos metu buvo aptarti projekto rezultatai.

Pagrindinis projekto tikslas buvo supažindinti tarptautinių įmonių profesinių sąjungų narius bei darbdavių atstovus su galimybėmis, kurias suteikia Europos darbo tarybos (EDT), taip pat išanalizuoti ES Direktyvas 94/45/EC ir 2009/38/EB, kurios reglamentuoja darbuotojų informavimą ir konsultavimą Europos mastu veikiančiose įmonėse, bei šių Direktyvų įgyvendinimą nacionalinėje šalių teisėje.

Baigiamojoje konferencijoje taip pat dalyvavo EDT nariai iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos bei Bulgarijos įmonių. jie turėjo puikią progą aptarti problemas, su kuriomis susiduria atstovaudami savo šalies įmonės padalinių darbuotojus, bei pasidalinti patirtimi.

Apibendrinant projektą, reikėtų pažymėti, kad gauta informacija ir seminaro metu įgytos žinios buvo labai naudingos ir aktualios LPS Solidarumui bei seminaro dalyviams iš tokių tarptautinių įmonių, kaip AB Lifosa (Kėdainiai), LTP „TexDan“ (Kėdainiai), AB Vilkma (Ukmergė). Projekto eigoje išleista brošiūra lietuvių kalba, kurioje galima rasti visą reikalingą informaciją apie EDT steigimą, veiklą bei naudą darbuotojams.

Be to, kaip pažymėjo projekto vadovė Melinda Kelemen (LIGA, Vengrija), vienas iš projekto tikslų buvo sustiprinti bendradarbiavimą tarp Vengrijos, Lietuvos bei Lenkijos profesinių sąjungų. Šis tikslas taip pat buvo pasiektas – LPS Solidarumas tęsia bendradarbiavimą su Vengrijos profesinėmis sąjungomis LIGA ir toliau dalyvaus bendruose projektuose.

0 komentaras
0

Palikti komentarą