Baltijos transporto profesinė sąjunga „Solidarumas” atmesti nenaudingus Lietuvos vežėjams pasiūlymus

autorius Solidarumas
baltijos transporto logotipas

Baltijos transporto profesinė sąjunga „Solidarumas”, atstovaujanti Lietuvos vairuotojus, labai susirūpinusi vykstančiais debatais dėl „Mobilumo paketo 1“, ypač dėl naujausių pasiūlymų, pateiktų Europos Parlamente ir Europos Sąjungos Taryboje dėl tarptautinio transporto operacijų skaidymo ir sunkvežimių reguliaraus grįžimo namo.

Labai svarbu užtikrinti kuo geresnes ir tuo pat metu vienodas darbo sąlygas visiems vairuotojams visoje ES. Deja, dabartinės diskusijos vykdomos populistiniu, diskriminaciniu ir radikaliu būdu. Be to, sprendimus priimantys asmenys rūpinasi tik maža dalimi Vakarų Europos vairuotojų ir nepastebi tų, kurie dirba iš šalių esančių už tūkstančių kilometrų.

Baltijos transporto profesinė sąjunga „Solidarumas” įsitikinusi, kad Lietuvos vairuotojai dirbdami Vakarų šalyse turi gauti tų šalių vairuotojų atlyginimą, tačiau siūlymai apriboti Lietuvos vairuotojų darbą Europos Sąjungoje, kurios nare yra Lietuva, laikome nepriimtinais ir pažeidžiančiais laisvo paslaugų ir darbo judėjimo principą Europos Sąjungoje.

Todėl raginame Europos parlamentą ir Europos Tarybą atmesti pasiūlymą reikalaujantį, kad vilkikai po keturių savaičių darbo Europos Sąjungos šalyse privalo grįžti į savo registracijos šalį, nes jis sudaro nevienodas ir nepalankias konkurencines sąlygas Lietuvos transporto įmonėms.

Baltijos transporto profesinė sąjunga „Solidarumas” pirmininkas

Gintaras Čiužas

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą