Bedarbiai turi būti draudžiami sveikatos draudimu

autorius Solidarumas
krupav geg 1

2021 m. vasario 19 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė išsiuntė raštą Socialinių reikalų ir darbo ministrei Monikai Navickienei, kuriame ji pažymi, kad nedarbas dėl pandemijos nemažėja, todėl ragina ne nutraukti bedarbiams privalomąjį sveikatos draudimą, o svarstyti pasiūlymą prailginti nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmę.

LR Socialinių reikalų ir darbo ministrei Monikai Navickienei

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO MOKĖJIMO BEDARBIAMS

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” yra sunerimusi dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės viešo pasisakymo apie tai, kad Užimtumo tarnyboje oficialiai registruotų bedarbių nereikėtų automatiškai apdrausti valstybiniu privalomuoju sveikatos draudimu. Norime tikėti, jog viešoje erdvėje paskleista informacija yra tiesiog klaidingai suprasta, o ministrės mintys neteisingai interpretuotos.

2021 m. vasario 1 d. paskelbti Europos Sąjungos (ES) statistikos departamento duomenys rodo, kad tebesitęsiant pandemijai nedarbas ES toliau auga.2020 m.gruodį ES nedarbas išaugo iki 7.5%, palyginus su 6.5% nedarbo lygiu, kuris buvo 2019 m. gruodžio mėnesiu. Lietuvoje 2019 m. gruodį nedarbo lygis buvo 6.4 %, o 2020 m.gruodį – 10.1%. Tarp kitų ES šalių Lietuvą pagal šį rodiklį lenkia tik Ispanija, kurioje 2020 gruodžio mėn. nedarbo lygis pasiekė 16.2 %. Statistikos duomenys rodo, jog Lietuvoje beveik pusei namų ūkių, kuriuose yra nedirbantys asmenys, gresia skurdas ir socialinė atskirtis.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai nedarbas ir socialinė įtampa visuomenėje auga, būtų nesuprantami siūlymai mažinti socialines garantijas. Atvirkščiai, reikėtų visiems galvoti kaip apsaugoti žmones ir garantuoti bent minimalias socialines teises. Šiame kontekste manome, jog reikėtų svarstyti pasiūlymą prailginti nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmę. Galėtume pritarti ministrės minčiai ir svarstyti universalaus privalomojo valstybinio sveikatos draudimo idėją. Privalomu sveikatos draudimu turėtų būti apdrausti ir visi Lietuvoje dirbantys darbo imigrantai.

Užimtumo tarnyba turėtų skirti daugiau dėmesio darbo netekusiems žmonėms, ne tik formaliai juos registruoti, bet ir plačiau teikti informavimo, konsultavimo, profesinio orientavimo, perkvalifikavimo ir įdarbinimo paslaugas.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė                                                        Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą