Dar vienas mobingo atvejis GMP stotyse

autorius Solidarumas
mobingas

Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, reikalaudama stabdyti mobingą prieš darbuotojus, kuriuos įstaigų vadovai, pažeisdami europinius socialinio dialogo principus, darbo metu verčia pasirašyti prieš planuojamą ligoninių pertvarką, kuriai profesinė sąjunga pritaria. 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

2020-02-21 DĖL PARAŠŲ RINKIMO MEDICINOS ĮSTAIGOSE

Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Greitosios medicinos pagalbos profesinė sąjunga „Solidarumas“ yra sunerimusi dėl VŠĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties vyr. gydytojos- direktorės ir VŠĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės veiksmų, kai jie galimai darydami psichologinį spaudimą sau pavaldiems darbuotojams, darbovietėse platina bei skatina pasirašyti prieš planuojamą Greitosios medicinos pagalbos centralizavimą, kuriam pritaria profesinės sąjungos.

Savo nuomonę dėl planuojamo centralizavimo šių įstaigų vadovės gali pareikšti asmeniškai arba per Greitosios medicininės pagalbos stočių vadovus atstovaujančią Greitosios medicininės pagalbos asociaciją.

Greitosios pagalbos darbuotojų nuomonę atstovauja profesinės sąjungos.

Šių įstaigų pateikiamas darbuotojams raštas nėra peticija, kurią darbuotojai gali savo laisva valia, be išorinio spaudimo, ne darbo metu pasirašyti internetinėje erdvėje.

Kadangi šis raštas yra platinamas per įstaigų vadovus baiminamės, kad ne visi darbuotojai drįsta paprieštarauti savo vadovams ir jų pareikšta nuomonė nebus tikras bei tvirtas poveikio priemonės neįtakotas sprendimas.

Taip pat neaišku, ar vėliau nepasirašę darbuotojai nesulauks sankcijų. Jau turime atvejį, kuris atsitiko Skuodė, kai viešai atskleidusi Sveikatos apsaugos ministrui darbuotojų skaudulius Greitosios medicininės pagalbos stoties darbuotoja sulauke direktorės psichologinio smurto ir šiuo metu priešinsultinėje 

būklėje gydoma Klaipėdos ligoninėje.

Mūsų manymu, tokie netoleruotini šių įstaigų vadovų veiksmai yra bandymas klaidinti Sveikatos apsaugos ministeriją, dangstantis darbuotojų nuomone, ir šiukščiai pažeidžia europinio socialinio dialogo principus, kai darbuotojų nuomonę atstovauja profesinės sąjungos, o darbdavių – darbdavių organizacijos.

Mes manome, kad tokie įstaigų vadovų veiksmai yra dar viena mobingo prieš darbuotojus forma. Reikalaujame imtis veiksmų, kad būtų sustabdytas šių įstaigų vadovų poveikio priemonės taikymas jiems pavaldiems darbuotojams.

Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė,

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotoja Jolanta Keburienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą