Darbuotojų komandiravimas – aktuali tema

autorius Solidarumas
slide 1

2016 m. lapkričio 22 d. Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Užimtumo, socialinių reikalų  ir pilietybės skyriaus posėdis. Daugiausia diskusijų susilaukė nuomonės projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

Nuomonė rašoma, kad EESRK palankiai vertina Europos Komisijos įsipareigojimą siekti gilesnės ir sąžiningesnės bendrosios rinkos – tai vienas ir šios kadencijos Komisijos prioritetų. Tai taip pat  susiję su iniciatyva įgyvendinti vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje principą.

Tačiau vieningos nuomonės ES nėra dėl to, ar  reikia peržiūrėti Direktyvą. Vienuolika ES valstybių Europos Komisijos iniciatyvą blokavo, pritaikydamos, taip  vadinamą “geltonosios kortelės “ procedūrą. Ypač daug diskusijų sulaukia Komisijos pasiūlymas sąvoką „minimali užmokesčio norma“ pakeisti sąvoka „darbo užmokestis“.

Dabar iniciatyva perduota Europos Parlamentui.

EERSK nuomonė turėtų būti priimta gruodžio mėnesį vykstančioje plenarinėje sesijoje.

Darbuotojų komandiravimo tema vyksta konferencija Rygoje

2016 m. lapkričio 24 d. Rygoje vyksta konferencija, įgyvendinant tarptautinį projektą “Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas tarp partnerių bei pasidalinimas gerąja patirtimi apie tai, kaip įgyvendinama Europos teisės aktai darbuotojų komandiravimo srityje”. Konferencijoje dalyvauja profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų , darbo inspekcijų atstovai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos.

Daugiau informacijos

Daiva Kvedaraitė

El.p.: daivakvedaraite@gmail.com

0 komentaras
0

Palikti komentarą