DĖL PERTEKLINĖS INFORMACIJOS REIKALAVIMO IR PROFSĄJUNGŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO

autorius Solidarumas
39

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos banko Valdybos pirmininkui Vitui Vasiliauskui

Swedbank Valdybos pirmininkei Dovilei Grigienei

Valdybos nutarimas  2020-02-20 Nr. 10-032

DĖL PERTEKLINĖS INFORMACIJOS REIKALAVIMO IR PROFSĄJUNGŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO

Reikalaujame atblokuoti sąskaitą Panevėžio dirbančiųjų profesinei sąjungai „Solidarumas“ ir netrukdyti profesinės sąjungos veiklos.

Pastaruoju metu Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ organizacijos narės  gavo iš Swedbank raštus, kuriuose prašoma pateikti tokio turinio informaciją:

Cituojame: „ Prašome pateikti naujausią visuotinio narių susirinkimo protokolą ar kitą dokumentą, kuriame matytųsi visi šiai dienai PROFESINEI SĄJUNGAI SOLIDARUMAS priklausantys nariai ir jų balsavimo teisių skaičius.

Patikslinti Kliento klausimyno juridiniams asmenims dalį „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“, kurioje reikia nurodyti  PROFESINĖ SĄJUNGA SOLIDARUMAS naudos gavėją, tai yra vyriausiojo vadovo pareigas einantį fizinį asmenį, be procentinės dalies. Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai, turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. įmonės akcijų ar balsavimo teisių. Tais atvejais, kai nėra fizinių asmenų kontroliuojančių daugiau negu 25 proc. įmonės akcijų ar balsavimo teisių, naudos gavėju yra laikomas vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, nenurodant akcijų dalies.  Tuo atveju, jeigu iki 2020.02.24 nepateiksite prašomos informacijos ir dokumentų,   nebeturėsime galimybės teikti Jums visų ar dalies paslaugų, t. y. nuo šio termino bet kurią iš po šio termino einančių 5 (penkių) darbo dienų apribosime Jūsų galimybę naudotis Jūsų vardu „Swedbank“ atidaryta(-omis) sąskaita(-omis). Tokiu atveju Jūs negalėsite atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, išsiimti ir įmokėti grynuosius pinigus bankomatuose, atlikti kredito pervedimus ir kitas operacijas „Swedbank“ išmaniojoje programėlėje bei „Swedbank“ interneto banke verslui (juose galėsite tik peržiūrėti informaciją), taip pat Jums gali būti nebeteikiamos kitos paslaugos. Vėl naudotis minėtomis paslaugomis galėsite tuomet, kai pateiksite prašomą(-us) informaciją (dokumentus). Nepateikus prašomos(-ų) informacijos (dokumentų), „Swedbank“ taip pat turi teisę nutraukti su Jumis dalykinius santykius. 

Suprantamas banko noras veikti skaidriai ir kovoti su pinigų plovimu bei kovoti su terorizmą finansuojamomis organizacijomis, tačiau mūsų manymu toks Swedbank reikalavimas profesinėms sąjungoms yra perteklinis. Profesinės sąjungos nepelno siekiančios organizacijos, jų veikla pagrinde

finansuojama iš narių surenkamų mokesčių. Nario mokestis nustatomas individuliai kiekvienos organizacijos įstatuose ir jis sudaro ne daugiau, kai 1 proc. darbo užmokesčio, tai nėra piniginės lėšos, kurios turėtų kelti įtarimus. Nario mokestis yra surenkamas įmonėse, kur dirba darbuotojai ir pervedamas į profesinių sąjungų sąskaitas, pinigų kilmė yra aiškiai matoma. Profsąjungos atidarydamos banke sąskaitas yra pateikę informaciją, kas yra organizacijos pirmininkas ir kas atsako už sąskaitos valdymą. Tačiau mums kelia didelę nuostabą, kodėl bankams reikia informacijos apie narystę organizacijose. Šį reikalavimą suprantame, kaip norą kontroliuoti profesinių sąjungų pinigų srautus ir riboti jų veiklą.

Atsižvelgiant į LR Profesinių sąjungų įstatymo 3 str. „  Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigūnams, politinėms partijoms ir kitoms organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus.“

Atsižvelgiant į LR Profesinių sąjungų įstatymo 24 str. „Profesinės sąjungos savo lėšas ir turtą tvarko savarankiškai“,

Atsižvelgiant į Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvenciją 87 , 3 str. 2 dalį:  „ Valstybinės valdžios institucijos turi susilaikyti nuo bet kokio kišimosi, galinčio apriboti teisę dėl DĖL ASOCIACIJŲ LAISVĖS IR TEISĖS JUNGTIS Į ORGANIZACIJAS GYNIMO arba suvaržyti naudojimąsi ja“ Swedbankas  neturėtų kištis į profesinių sąjungų veiklą, bei rinkti duomenų apie piliečius, profesinių sąjungų narius, kurie turi LR Konstitucinę teisę jungtis į profesines sąjungas ir laisva valia mokėti nario mokestį profesinėms sąjungoms, kurių nariais jie yra.

Pirmininkė                                                                   Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą