DĖL SODROS LUBŲ IR PENSIJŲ FONDŲ PERTVARKOS

autorius Solidarumas

LPS ,,Solidarumas” valdybos nariai siūlo neįvesti SORDOS įmokų lubų ir kuo skubiau pertvarkyti privačius pensijų fondus su galimybe, atsižvelgiant į asmens pasirinkimo laisvę pasitraukti, nevaržomai, bet kuriuo metu iš privačių pensijų kaupimo programų.

LPS ,,Solidarumas” valdyba, susidedanti iš renkamų asmenų, neeiliniame valdybos posėdyje 2018-03-28d. svarstė SODROS lubų ir privačių pensijų fondų veiklos klausimus ir mano, kad:

sūlymas nustatyti SODROS įmokų lubas ir jau nustatytos SODROS išmokų lubos prieštarauja socialiniam teisingumui ir nesiderina su ekonomine logika. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 11 str. per kalendorinius metus įgytų apskaitos vienetų skaičius negali būti didesnis kaip 5. Kitaip tariant suma, nuo kurios priklauso apskaičiuojamos pensijos dydis, negali viršyti penkių vidutinio darbo užmokesčio dydžių sumos. Atviroje SODROS interneto svetainėje skelbiama, jog 2018 m. sausio 1 d. vidutinis darbo užmokestis sudarė  876 Eurus. Vadinasi SODROS lubų nustatyta suma neturėtų būti žemesnė nei 4380 (876×5) Eurų.

Pagal skelbiamus statistinius duomenis Lietuvoje uždirbančių 3000 Eur. ir daugiau  yra tik 27 tūkstančiai, o virš 4380 Eur. dar mažiau. Taigi tvirtinimas, kad toks sprendimas būtinas, nes turi esminę reikšmę investicijų pritraukimui į Lietuvą visiškai nepagrįstas. Atvirkščiai jis yra žalingas, nes dar labiau spartintų turtinę nelygybę, kuri kaip žinome yra viena iš didžiausių Europos Sąjungoje.

Banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad pajamų nelygybė matuojama dviem pagrindiniais rodikliais. Pirmasis – Gini koeficientas, kurio reikšmė svyruoja nuo 0 (tai reiškia absoliučią lygybę, kai visi šalies namų ūkiai gauna vienodas pajamas) iki 100 (tai reiškia absoliučią nelygybę, kai vienas namų ūkis uždirba visas šalies pajamas). Pagal Gini indeksą Lietuva yra Europos dugne, prasčiau už mus atrodo tik Serbija, tuo tarpu tokios šalys kaip Bulgarija ar Rumunija turi mažesnę pajamų nelygybę.

D. Britanijos tyrėjai dr. Richardas Wilkinsonas ir Kate Pickett įrodė, kad šalyse, kuriose didelė turtinė nelygybė, visuomenė labiau kenčia nuo įvairių sveikatos ir socialinių problemų: gyventojai turi didesnį viršsvorį, dažniau serga psichinėmis ligomis, įvykdoma daugiau žmogžudysčių ir savižudybių, daugiau gimdo nepilnametės, patyčių lygis tarp vaikų, išaugęs narkotikų vartojimas ir t.t. negu šalyse su tolygesniu turto pasiskirstymu. Būtent tai charakteringa mūsų Lietuvai.

Esmė yra ne taip vadinamose SODROS LUBOSE, o tai, kad bendrai darbo jėgos apmokestinimas Lietuvoje yra aukštas ir didžiausia mokesčių našta tenka mažai uždirbantiems. Taigi, pirmiausia reikia spręsti šią problemą, atliekant bendrą mokesčių reformą.

DĖL PENSIJŲ FONDŲ PERTVARKOS

Pastaruoju metu esami santykiai tarp SODROS ir pensijų fondų yra ydingi ir pažeidžia ne tik esamų pensininkų, bet pačių pensijų dalyvių interesus. Pagal patvirtintą tvarką pensijų dalyviui SODROS pensija, sulaukus pensinio amžiau skaičiuojama vidutiniškai 15 proc. mažesnė. Be to, į pensijų fondus už pensijų dalyvius pervedama 1-2 proc. Sodros tarifo dalis, ir tokiu būdu sumažinama dalis skiriama SODROS pensijų finansavimui.

Taigi šiuo atveju nukenčia pensijų dalyvis, kuris, sulaukęs senatvės amžiaus, gaus mažesnę SODROS pensiją, nukenčia ir esami pensininkai, kadangi sumažinamas finansavimas. 

Dar blogiau, pensijų fondų administratoriai, siekia pritraukti kuo didesnį skaičių žmonių ir sudaryti įspūdį apie neva masišką dalyvavimą pensijų fonduose. Pagal Sodros duomenis pastaruoju metu pensijų fonduose yra beveik 1,3 mln. žmonių. Iš šio skaičiaus daugiau, kaip 460 tūkstančių neturėjo taip vadinamų draudžiamųjų pajamų. Šie žmonės nieko neuždirba, tai ir sukaupti senatvei nieko negali. Kiti 420 tūkstančių teuždirba šiek tiek daugiau kaip minimali alga, tai yra iki 500 Eur. Vadinasi jie ir nieko nesukaups, tačiau Sodros pensiją gaus mažesnę. Taigi, lieka 420 tūkstančių, tačiau iš jų apie 300 tūkstančių uždirba iki 1000 Eur., vadinasi ir jie daug nesukaups. Taigi lieka šiek tiek daugiau nei 100 tūkstančių dirbančiųjų, kurie kažką sukaups.
LPS ,,Solidarumas” valdybos nariai siūlo neįvesti SORDOS įmokų lubų ir kuo skubiau pertvarkyti privačius pensijų fondus su galimybe, atsižvelgiant į asmens pasirinkimo laisvę pasitraukti, nevaržomai, bet kuriuo metu iš privačių pensijų kaupimo programų.

0 komentaras
0

Palikti komentarą