Derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

autorius Solidarumas
deryb del nac sutart

2020 m. gegužės 12 d. įvyko virtualus posėdis dėl 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vincas Kunca, Socialinių reikalų ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė, Finansų viceministras Darius Sadeckas, kitų profesinių sąjungų ir atsakingų institucijų atstovai.

Finansų viceministras Darius Sadeckas pristatė ekonominę Lietuvos padėtį, atskleisdamas, kad sąlygos kitais metais didinti bazinį pareiginės algos dydį yra nepalankios, nes dėl koronaviruso pandemijos Lietuvos BVP nukrito, biudžeto pajamos sumažėjo ir vietoj šiemet planuoto 0.3% biudžeto pertekliaus, spėjama, kad šių metų gale biudžetas turės 10% deficitą. Daugiau: http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_SP2020_04_30.pdf

Tačiau yra ir gerų naujienų, nes Europos komisija koronaviruso pandemijos metu leido nesilaikyti finansinės drausmės, todėl Lietuva turi galimybes pajamų sumažėjimą padengti lengvatinėmis paskolomis.

Pasak jo, šiuo metu finansinė Lietuvos ir Europos šalių ateitis yra neaiški, todėl jis siūlė klausimą dėl bazinio pareiginės algos dydžio didinimo perkelti į šių metų liepą, kai padėtis bus aiškesnė.

Bendru sutarimu tam buvo pritarta ir nuspręsta dabar svarstyti tik tuos Nacionalinės kolektyvinės sutarties straipsnius, kurie nesusiję su finansiniais įsipareigojimais.

Daug diskusijų sukėlė viceministrės Eglės Radišauskienės pasiūlymas apsvarstyti ar gali Nacionalinės kolektyvinės sutarties derybose dalyvauti šakos profesinės sąjungos, kurios turi daug narių. Kristina Krupavičienė ragino laikytis Lietuvos įstatymų, kurie nurodo, kad šakos kolektyvines sutartis pasirašo šakų profesinės sąjungos, o Nacionalinę kolektyvinę sutartį – nacionaliniai profesinių sąjungų centrai.

Socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vincas Kunca reikalavo skaidrumo, nes viena šiose derybose dalyvaujanti profesinė sąjunga viešai skelbia, kad turi savo narių Socialinio draudimo įstaigiose. Jis piktinosi, kad nei darbuotojai, nei vadovai apie tokius narius nieko nežino. Vinco Kuncos vadovaujama profesinė sąjunga yra pasirašiusi kolektyvinę sutartį, bet minėtos profesinės sąjungos atstovai nei prisistatė vadovybei, nei dalyvavo derybose dėl kolektyvinės sutarties.

Kristina Krupavičienė pasiūlė šiuos klausimus pirmiausia apsvarstyti tarp pačių profesinių sąjungų, o po to Vyriausybei. Šiam pasiūlymui buvo pritarta.

Diskusijas sukėlė profesinių sąjungų pasiūlymas Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įteisinti nuostatą, kad profesinės sąjungos nariai, išskyrus atvejus, kai buvo padaryti šiurkštūs darbo drausmės pažeidimai, gali būti atleidžiami iš darbo tik profesinei sąjungai sutikus.

Naujame darbo kodekse ši nuostata buvo panaikinta ir dabar darbdavys turi teisę atleisti profesinių sąjungų lyderius, gavę Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) sutikimą. Kadangi sunku įrodyti, kad darbuotojo atleidimas yra susijęs su jo kaip profesinės sąjungos nario veikla, VDI ir teismai beveik visada suteikia leidimą juos atleisti iš darbo.

Sutarta šį ir kitus klausimus išsamiau aptarti kitame derybinės grupės posėdyje, kuris vyks gegužės 26 dieną.

0 komentaras
0

Palikti komentarą