ES mokslininkai paneigė europinio socialinio modelio mechaninio perkėlimo Lietuvai galimybę

autorius Solidarumas

2015 m. kovo 9 d. „Solidarumo“ atsakingoji sekretorė  ir vyr. teisininkas  dalyvavo VU Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Nacionaliniai socialiniai modeliai: darbo ir socialinių santykių reguliavimo pokyčiai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“. Konferenciją pradėjo Marius Vaišėga, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotojas, kuris pateikė Europos Komisijos analizę ir rekomendacijas Europos semestro kontekste „Užimtumo ir socialinės politikos klausimai“, Paryžiaus Universiteto Prof. dr. Iasbelie Vacarie kalbėjo apie socialinių modelių koncepcijos veikimo kryptis, naujoves ir iššūkius darbo teisės srityje, apie prieštaravimus tarp nacionalinių savitumų ir Europos sutarties, kuri reikalauja unifikuoti darbo įstatymus.

Frankfurto prie Maino universiteto Prof. Dr.h.c. mult. Manfred Weis pristatė Vokietijos darbo tarybas, kurios steigiamos laisvanoriškai įmonėse, kur dirba 5 ir daugiau darbuotojų, darbo tarybos dirba glaudžiai su profesinėmis sąjungomis, sakė,  kad Lietuva neturėtų prievarta steigti darbo tarybų ir griežtai atskirti jų funkcijų nuo profesinių sąjungų.

Sesijoje dėl užimtumo ir skurdo mažinimo  prancūzų kalba pranešimą skaitė  VU Teisės fakulteto Doc. dr. Audrius Bitinas, Briuselio universiteto Teisės fakulteto Prof. dr.Wilfred Rauwns, Marselio universiteto Prof. dr. Alexsis Bugada.  

Konferenciją moderavo Prof. dr. Tomas Davulis

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą