Europos darbo tarybos – darbuotojų informavimas ir konsultavimas tarptautinėse įmonėse

autorius Solidarumas
bendra foto

2014 m. spalio 9 – 10 dienomis Vilniuje vyko seminaras, skirtas informuoti darbuotojų atstovus apie Europos darbo tarybas, jų reikšmę socialinio dialogo sistemoje, steigimo ypatumus ir veiklos principus. Seminare dalyvavo LPS Solidarumas atstovai iš Europos mastu veikiančių įmonių: AB „Lifosa“ (Kėdainiai), LTP „TexDan“ (Kėdainiai), AB Vilkma (Ukmergė), taip pat LDF atstovai iš UAB AQ Wiring Systems, UAB „Švyturys – Utenos alus“, bei Lietuvos maistininkų profesinei sąjungai priklausantys UAB „Philip Morris Lietuva“ atstovai. Seminaras surengtas pagal Vengrijos profesinių sąjungų LIGA vykdomą projektą “Europos darbo tarybų steigimo skatinimas naujose Valstybėse narėse per įmonės lygmens socialinių partnerių informavimą ir mokymą”, kuriame dalyvauja ir LPS Solidarumas.

Europos darbo tarybų institutas įtvirtintas 1994 metais ir Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 94/45/EC, kuri vėliau koreguota. Šiuo metu galioja 2006 m. priimta Direktyva 2009/38/EB „Dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo“. Direktyvose įtvirtintas pagrindinis Europos darbo tarybų (EDT) tikslas – suteikti įmonių ar įmonių grupių, veikiančių Bendrijos mastu, darbuotojams teisę gauti informaciją ir konsultacijas apie visos įmonės ar įmonių grupės veiklą tiesiogiai iš pagrindinės (kontroliuojančios) įmonės administracijos atstovų. Tokia informacija tampa ypač svarbi globalizacijos sąlygomis, kai sprendimai priimami vienoje šalyje, o įgyvendinami kitose šalyse veikiančiuose įmonės padaliniuose.

Seminarą vedęs Europos profsąjungų instituto (ETUI) lektorius Bruno Demaitre nuosekliai išaiškino, kaip veikia Europos darbo tarybos, kas tai per struktūra, kaip jos steigiamos ir kodėl profesinių sąjungų atstovams svarbu pasinaudoti šia galimybe. Praktine atstovavimo Europos darbo tarybose patirtimi dalinosi UAB Philip Morris Lietuva EDT atstovas Gediminas Uskovas ir UAB „Švyturys – Utenos alus“ EDT atstovas Vilhelmas Čekuolis. Kaip profsąjungų atstovai pranešėjai pabrėžė, kad EDT tikrai nėra panacėja ir nereikėtų tikėtis, kad EDT pagalba galima išspręsti visas darbuotojų problemas įmonėje. EDT paskirtis tik gauti informaciją, o kaip ji bus naudojama, jau priklauso nuo profsąjungų aktyvumo. Tačiau, jeigu šia galimybe nesinaudos profesinės sąjungos, ja pasinaudos administracijos atstovai, kadangi formaliai įmonės darbuotojus gali atstovauti ir to padalinio administracija.

LPS Solidarumas teisininkė Ksenija Giedraitienė apibūdino teisinius EDT aspektus, kurie Lietuvoje apibrėžti Europos darbo tarybų įstatymu (šiuo metu galioja 2011 – 06 -22 d. patvirtinta nauja šio įstatymo redakcija). Būtent šiuo įstatymu bei Lietuvos Darbo kodeksu profesinėms sąjungoms yra įtvirtinta pirmenybė atstovauti darbuotojus visuose socialinio dialogo lygmenyse. Taip pat ir renkant atstovus į EDT pirmenybė suteikiama profesinėms sąjungoms. Deja, kaip minėjo seminaro dalyviai, dėl nežinojimo profesinės sąjungos nevisada šia pirmenybe pasinaudoja. Dažni atvejai, kai didelėje tarptautinėje įmonėje kitų šalių padalinių iniciatyva kuriama EDT, Lietuvos padalinys gauna nurodymą deleguoti atstovus ir deleguojamas administracijos darbuotojas.

Tokiu atveju, profesinės sąjungos turėtų žinoti, kad, deleguojant Lietuvos padalinio atstovą, galioja Lietuvos įstatymai ir atsovauti darbuotojus turi profesinė sąjunga (jos deleguotas atstovas). Beje, žinant lietuviškas vadovavimo tradicijas, pagrindinių įmonių vadovai dažnai skatina būtent profesinių sąjungų atstovų dalyvavimą EDT, nes taip sužino žymiai tikslesnę informaciją apie padėtį padaliniuose, negu iš vietinių administratorių.

Apibendrinant seminaro dalyvių mintis, reikia pažymėti, kad visi buvo patenkinti naujomis žiniomis. Deja, patys imtis iniciatyvos ir steigti EDT savo įmonėse neskubėjo žadėti nei vienas seminaro dalyvis, bet jeigu tokia iniciatyva būtų iš kitų šalių padalinių, tikrai ją palaikytų. Tikriausiai Europos darbo taryba – tai Lietuvoje dar sunkiai suvokiamas socialinio dialogo lygmuo. Tai įrodo ir tas faktas, kad nei vienoje Europos bendrijos mastu veikiančioje įmonėje, kurios pagrindinė įmonė yra Lietuvoje, nėra įsteigta EDT.

Jurgita Žiūkienė
Projekto koordinatorė

0 komentaras
0

Palikti komentarą