Europos Komisijos pareigūnai klausė profesinių sąjungų nuomonės

autorius Solidarumas

2015 m. sausio 26 d. Lietuvos profesinių sąjungų atstovai susitiko su Lietuvoje besilankančiais Europos Komisijos įvairių generalinių direktoratų atstovais. Misijos tikslas – įvertinti, kaip Lietuva įgyvendina Europos Komisijos rekomendacijas.

Europos Komisijos atstovus ypatingai domino profesinių sąjungų požiūris į Socialinio modelio kontekste rengiamus Darbo kodekso bei užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus, jų reikalingumą bei įgyvendinimo perspektyvas, įžvalgos apie tai, kokią įtaką siūlomi pakeitimai turės darbuotojų ir darbdavių santykiams bei lūkesčiai dėl tolimesnių diskusijų šiuo klausimu.

Susitikime dalyvavę profesinių sąjungų atstovai sakė, jog Socialinio modelio kūrimo idėja yra gera, bandymas subalansuoti socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo rėmimo sritis, – yra sveikintinas,  tačiau kuriant įstatymų projektus profesinių sąjungų atstovai nebuvo įtraukti, todėl ir susilaukė tam tikrų neigiamų vertinimų. Mokslininkų sukurtų  įstatymų projektų kolkas nėra, todėl ir vertinti yra sunku. Susitikimuose buvo pateikti tik fragmentai. LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė sakė, jog profesinės sąjungos iniciatyva vyko susitikimai su mokslo atstovais, modelio kūrėjais. Praeitą savaitę profesinių sąjungų atstovai  susitiko ir su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministre, ji patikino, jog parengti įstatymų projektai tikrai bus svarstomi LR Trišalėje taryboje.

Profesinių sąjungų atstovai minėjo tai, jog dialogo su socialiniais partneriais kultūros stygius Lietuvoje vis dar aktualus. Nėra diskutuojama svarbiais ekonominės, socialinės politikos klausimais, ypač ES politikos kontekste, tai liečia  ir Europos semestrą, kai Lietuva rengia nacionalines reformų programas, viešai nėra diskutuojama apie Europos Komisijos rekomendacijas. Buvo minima tai, jog išlieka labai aktualus atlyginimų klausimas, vis dar daug problemų kelia šešėlinė ekonomika, yra piknaudžiaujama tarimu „savęs įdarbinimu“ ypač statybų ir transporto sektoriuje, per mažai dėmesio skiriama darbo saugos ir sveikatos klausimams.

Susitikime su Europos Komisijos atstovais dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė bei Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovavo Gražina Gruzdienė, Goda Neverauskaitė ir Neverauskas.

Taip pat numatyti EK atstovų susitikimai su valstybės institucijų, socialinių partnerių bei privataus sektoriaus atstovais.

0 komentaras
0

Palikti komentarą