Europos profesinės sąjungos dalinosi patirtimi

autorius Solidarumas
vebinaras

2020 m. gegužės 20 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, teisininkas Vitalius Jarmontovčius dalyvavo virtualioje diskusijoje, kurią surengė Tarptautinės darbo organizacijos Darbuotojų veiklos biuras (ACTRAV).

Centrinės ir Rytų Europos šalių profesinių sąjungų atstovai aptarė darbuotojų ir profesinių sąjungų padėtį, siaučiant koronaviruso sukeltai krizei.

Diskusijose taip pat pasisakė ACTRAV direktorė Maria Helena Andre, ACTRAV Centrinės ir Rytų Europos šalių skyriaus vadovas Sergejus Glovackas, ir šio skyriaus specialistas Magnus Berge, kurie pažymėjo, jog kuo greičiau bus atstatytos gyventojų pajamos, o tuo pačiu ir šalių vartojimas, tuo greičiau ši krizė bus įveikta.

Ričardas Garuolis papasakojo apie dabartinę socialinio dialogo padėtį Lietuvoje.

Pirmomis karantino savaitėmis Lietuvos profesinės sąjungos nusiuntė daugybę laiškų Lietuvos Prezidentui, Vyriausybei, Seimui, reikalaudamos užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, ypač medikams, mokėti priedus už pavojingas darbo sąlygas, kurios susidarė dėl koronaviruso pandemijos, ir pasirūpinti asmenimis, kurie dėl koronaviruso tapo dar labiau pažeidžiami.

Į daugelį profesinių sąjungų pasiūlymų buvo atsižvelgta. Mokamos valstybinės subsidijos už prastovas, socialines pašalpas gauna svarankiškai dirbantieji, darbo ieškantieji, planuojama skirti vienkartines pašalpas šeimoms auginančioms vaikus, pensininkams, didinti darbuotojų pajamas, didinant Neapmokestinamų pajamų dydį (NPD), ir laikinai mažinant Gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Tačiau nors socialinis dialogas su Vyriausybe, Prezidentu ir Seimu pagerėjo, tačiau privačiame sektoriuje jis vyksta vangiai, nors darbdaviams esant krizei tai turėtų rūpėti labiausiai, nes leistų lanksčiai ir greitai pertvarkyti įmonių darbą.

Padėtis kitose pokomunistinėse šalyse yra dar blogesnė. Kai kuriose šalyse socialinis dialogas su vyriausybėmis nevyksta arba yra nepakankamas, o prisidengus krize vėl siūlomi įvairūs darbo santykius liberalizuojantys įstatymų projektai, kurie pablogins darbuotojų darbo sąlygas ir pagilins krizę tose šalyse.

ACTRAV direktorė Maria Helena Andre pasakė, kad Tarptautinė darbo organizacija budriai seka padėtį kiekvienoje šalyje ir paragino profesines sąjungas neužmiršti ir priminti savo šalių vyriausybėms, kad socialinis dialogas Europos Sąjungoje yra ne galimybė, o būtinybę ir yra privalomas kiekvienai jos narei.

Ji padėkojo už diskusijoje pareikštas nuomones, pažymėdama įvairių šalių profesinių sąjungų patirties apsikeitimo naudą, ir pažadėjo, kad panašūs susitikimai vyks ir ateityje.

0 komentaras
0

Palikti komentarą