Europos socialinių teisų ramsčio link

autorius Solidarumas
luca visentini

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Lukas Visentinis (Luca Visentini)  kreipėsi į Europos Komisijos pirmininką, komisarus,  ES šalių atstovybių delegacijas, atkreipdamas  dėmesį į tai, kad balandžio 26 d. Europos Komisija paskelbs Europos socialinių teisių ramsčio (ESTR) dokumentus.

Generalinis sektorius pirmiausia kreipiasi į Europos Komisiją, ragindamas,  kad ESTR pasiūlymai būtų  konkretūs ir tikrai prisidėtų, stiprinant ES socialinį faktorių.

ESTR turėtų siekti  socialinių standartų konvergencijos, orientuojantis į ES šalis, kurios turi aukštesnius standartus,  o ne  juos mažinti.  „Europos piliečiai nesupras, jeigu po metus trukusių konsultacijų, bus susitarta tik dėl bendrų principų sąrašo, jie tai supras  kaip iniciatyvos dėl Europos socialinių ramsčių nesėkmę. Dar vienas dalykas –  ESTR turi apimti visas27 ES šalis, ne tik Euro zonos šalis“, – rašoma dokumente.

Konkrečios pastabos:

1.      Pasiūlyta direktyva dėl deramų darbo sąlygų, yra puiki  proga užtikrinti minimalias teises visiems  darbuotojams, nepriklausomai kokį darbą dirba ir pagal kokias sutartis, tame tarpe, dirbantiems pagal netipines darbo sutartis, skaitmenines platformas, ekonomiškai priklausomus savarankiškai dirbančius asmenis;

 

2.      Siūloma nauja direktyva dėl visuotinos prieigos prie socialinės apsaugos sistemų nustatys  suvienodintus standartus  socialinėms  išmokoms ir jų taikymui, ir užtikrins visateisę  prieigą prie šių sistemų,  visoms darbuotojų kategorijoms nepriklausomai nuo įdarbinimo formos ir darbo sutarties;

3.       Pasiūlytos naujos ambicingos teisėkūros ir ne teisėkūros nuostatos dėl darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo  yra sveikintinos, siekiant ženkliai pagerinti sąlygas dirbantiems tėvams ir, vėlgi, nustatyti bendrus standartus, kurie būtų orientuoti į aukštesnius standartus ir taikytini visoms ES narėms.

4.      Svarbios yra rekomendacijos dėl darbo laiko direktyvos.

ETUC rekomenduoja peržiūrėti jau egzistuojančius ES socialinių teisių teisės aktus (acquis). ETUC kreipėsi į EK, kad būtų skirta pakankamai laiko įvertinti esamus tesiės aktus, pasižiūrėti kas veikia, o kas ne.

Be to, manome, kad  socialinių standartų suvienodinimo (konvergencijos, orientuojantis į aukštesnius standartus)  tarp ES šalių, turėtų būti siekiama Europos semestro kontekste, teikiant rekomendacijas šalims, konkrečiai kai kalbame apie  keitimąsi geriausia patirtimi ir finansinę paramą, ypač gebėjimų stiprinimo srityje. Sritys, kuriose  manoma, EK turėtų veikti teikdama rekomendacijas šalims:

1. Standartai,  kuriant tinkamą  socialinį dialogą nacionaliniu lygmeniu, įskaitant socialinių partnerių dalyvavimą  Europos semestro procese.

 2. Skatinti kolektyvines derybas, kur reikia priimant teisės aktus, kurios remia konvergenciją, orientuotą į aukštesnius standartus, dėl kolektyvinių derybų sistemų, tame tarpe kolektyvinių derybų aprėptį sektorių lygiu, taip pat stiprinant socialinių partnerių atstovavimą, remiant  priemones, kurios prisideda prie socialinių partnerių   ilgalaikių gebėjimų stiprinimo.

3. Konvergencija, orientuota į aukštesnius standartus, kaip antai, minimalus darbo užmokestis, turėtų siekti   60%  šalies vidutinio darbo užmokesčio, turi būti pasiektas  atitinkamais teisės aktais arba kolektyvinių derybų pagalba, atsižvelgiant į nacionalinę praktiką ir atsižvelgiant į socialinių partnerių savarankiškumą; visapusiškas socialinių partnerių įtraukimas, nustatant minimalų darbo užmokesčio lygį;  minimalaus darbo užmokesčio išplėtimas visų kategorijų darbuotojams.

4.   Pakankamų minimalių pajamų sistemų standarto nustatymas, kaip antai, 60% vidutinių pajamų kiekvienoje šalyje, kad būtų galima garantuoti pakankamai orų gyvenimą kiekvienam žmogui. “gyventi gyvenimą, kuris yra suderinamas su žmogaus orumu” (Tarybos rekomendacija 92/441 / EEB 7).

5.Standartai nustatantys tinkamas ir visuotinai prieinamas pensijas.

6. Standartai numatantys apmokamas atostogas (family-leave),  ir stipresnė apsauga darbuotojų, grįžtančių iš motinystės ir / ar vaiko priežiūros atostogų, atleidimo iš darbo atžvilgiu;

7. Standartai ir tikslai, siekiant padidinti skaičių ir kategorijas darbuotojų, kurie turi teisę mokytis,  ypač plėtojant nuolatinį profesinį mokymąsi ir mokymąsi darbo vietoje, ir sudaryti kolektyvinius susitarimus šiais klausimais.

8. Standartai ir tikslai leidžiantys tinkamai įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo  programas ir Jaunimo garantijos įgyvendinimą..

ESTR turėtų atliepti procesams, pereinant link mažai anglies dioksido į aplinką išmetančios ir žiedinės ekonomikos, skaitmeninimo, automatizavimo, 4.0 pramonės, dalijamosios ekonomikos, globalizacijos, darbo ateities.

 Šie visi procesai turėtų būti valdomi teisingai ir tvariai, stiprinant socialines teises ir jas pilnai įgyvendinant visais lygiais.

 

Parengė Daiva Kvedaraitė

 

 

 

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą