Europos standartizacijos organizacijos priėmė skubų sprendimą

autorius Solidarumas
16545

Nevaldomas viruso COVID-19 plitimas ir pasauliniu lygiu paskelbta pandemija verčia imtis skubių, kartais net drastiškų priemonių. Europos standartizacijos organizacijos CEN ir CENELEC priėmė skubų sprendimą dėl laikino nemokamo standartų, būtinų asmeninių apsaugos ir medicinos priemonių gamybai, platinimo.

Reaguodamas į nepaprastąją situaciją, Lietuvos standartizacijos departamentas nuo 2020 m. kovo 20 d. pradeda nemokamai platinti šiuos standartus:

– LST EN 149:2002+A1:2009 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas;

– LST EN 166:2002 Asmeninė akių apsauga. Techniniai reikalavimai;

– LST EN 14126:2004 Apsauginė apranga. Apsauginės aprangos nuo infekcinių agentų charakteristikų reikalavimai ir bandymų metodai (su pataisom LST EN 14126:2004/AC:2005, LST EN 14126:2004/P:2005);

– LST EN 14605:2005+A1:2009 Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Apsauginės aprangos su skysčiams (3 tipo apranga) arba purškimui (4 tipo apranga) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant jos elementus, apsaugančius tik tam tikras kūno dalis (PB [3] ir PB [4] tipų apranga), naudojimo reikalavimai;

– LST EN 13795-1:2019 Chirurginė apranga ir apklotai. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Chirurginiai apklotai ir chalatai;

– LST EN 13795-2:2019 Chirurginė apranga ir apklotai. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Švaraus oro chirurginė apranga;

– LST EN 455-1:2001 Vienkartinės medicininės pirštinės. 1 dalis. Skylių suradimas. Reikalavimai ir tikrinimas;

– LST EN 455-2:2015 Vienkartinės medicininės pirštinės. 2 dalis. Fizikinių savybių reikalavimai ir tikrinimas;

– LST EN 455-3:2015 Vienkartinės medicininės pirštinės. 3 dalis. Biologinio įvertinimo reikalavimai ir tikrinimas;

– LST EN 455-4:2009 Vienkartinės medicininės pirštinės. 4 dalis. Laikymo trukmės nustatymo reikalavimai ir bandymai;

– LST EN 14683:2019+AC:2019 Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo metodai;

– LST EN ISO 10993-1:2010 Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 1 dalis. Įvertinimas ir tyrimai rizikos valdymo metu (ISO 10993-1:2009) su pataisa LST EN ISO 10993-1:2010/AC:2010;

– LST EN ISO 374-5:2017 Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo mikroorganizmų keliamos rizikos charakteristikų reikalavimai (ISO 374-5:2016);

– LST EN ISO 13688:2013 Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai (ISO 13688:2013).

Tikimės, kad nemokama prieiga prie standartų bus naudinga Lietuvos įmonėms ir organizacijoms, stojančioms į kovą su pandemija.

Dėl šių standartų atsiuntimo kreiptis tel. 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

0 komentaras
0

Palikti komentarą