Gerai organizuotas profesinis orientavimas ir ugdymas karjerai padėtų spręsti jaunimo užimtumo problemas

autorius Solidarumas

2015 kovo 13-14 d. vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Karjeros specialistų veiklų svarba įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą“. Konferencijos programa buvo gana įvairi: LMNŠC profesinio veiklinimo organizatoriai Karolis Varnas ir Edita Mačiulskė  pristatė jaunimo užimtumo politikos įgyvendinimo situaciją Lietuvoje. Pateikta statistika rodo, kad jaunimo nedarbas Lietuvoje mažėja. Tam įtakos turi  Lietuvos darbo biržos  įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyva. Vis dėlto nemaža dalis jaunų žmonių išvažiuoja dirbti į kitas šalis. Kyla klausimas, kokios yra darbo vietos , kuriose įsidarbina jaunimas Lietuvoje, kokio pobūdžio darbo sutartys  – trumpalaikės, terminuotos, ar turinčios ilgalaikę perspektyvą,  koks darbo užmokestis?

LMNŠC profesinio veiklinimo organizatorė,  Raseinių PPT socialinė pedagogė metodininkė Alma Radvilė informavo apie tai, kad yra parengtas Švietimo  įstatymo pataisos projektas, kuris numato, jog bus įteisinta karjeros specialisto pareigybė. Pabrėžta karjeros specialisto pareigybės įteisinimo būtinybė bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

Virginija Stonienė, VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro psichologė, pasidalino ES šalių profesinio orientavimo, karjeros specialistų darbo su jaunimu gerąja patirtimi.

LMNŠC profesinio veiklinimo organizatorė Giedrė Paliulienė supažindino su Volto Disnėjaus kūrybiško problemų sprendimo strategija.  Strategijos  esmė –  žmogaus kūrybiškumo, racionalumo ir pozityvaus kritiškumo atskleidimas, darna. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę tai išmėginti praktinės užduoties metu.

Sergejus Pavlovas, LMNŠC profesinio veiklinimo organizatorius,  Vilniaus arkyviskupijos CARITAS Užsieniečių integracijos programos darbuotojas, pasidalino savo įspūdžiais ir žiniomis iš Europos profesinių sąjungų instituto organizuoto seminaro apie Europinius projektus ir dalyvavimą juose. Pranešėjas atskleidė kai kuriuos svarbius komandos formavimo ypatumus bei asmeninių karjeros tikslų identifikavimo svarbą, būdus.

Antrąją dieną konferencijos dalyviai diskutavo apie karjeros specialistų veiklų strateginį planavimą – ateities vizijas. Už šią konferencijos dalį buvo atsakinga LMNŠC profesinio veiklinimo vyr. organizatorė, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Ulijana Petraitienė.

Koučingo specialistas, karjeros konsultantas,  Kęstutis Mikolajūnas, grįžęs iš Baltijos šalių ELGPN tinklo dalyvių susitikimo, dalinosi  žiniomis apie profesinio orientavimo /karjeros paslaugų teikimo patirtį kitose šalyse.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos lektorė, LVK ir ŠLK dėstytoja, karjeros konsultantė ir LMNŠC profesinio veiklinimo organizatė Elmyra Damonskienė pranešime „Lyderystė, laikas ir kompetencijos – karjeros tikslų įgyvendinimo garantai“ išdėste mintis apie tai, kad gyvenimo pašaukimo atrastis, atsakingas ir kūrybiškas identifikuotų talentų įprasminimas efektingai išnaudojant laiką asmenybės plėtrai, suponuoja trijų persipynusių dimensijų: lyderystės, laiko ir kompetencijų esmės triadą, užtikrinančią optimalų karjeros tikslų įgyvendinimą.

LMNŠC profesinio veiklinimo organizatorė, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Vidutė Ališauskaitė savo pranešimo metu kalbėjo apie profesinio apsisprendimo etapų ypatumus, pristatė karjeros „inkarus“.

Konferencijos dalyviai parengė rezoliuciją „Dėl profesinio orientavimo/ karjeros paslaugų užtikrinimo“.

Parengė Daiva Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą