Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos “Solidarumas” piketas “Ar gidai šlavėjai?”

autorius Solidarumas
IMG 8760

Lapkričio 11 dieną prie LR Ūkio ministerijos Gidų ir kelionės vadovų profesinė sąjunga “Solidarumas” rengė piketą “Ar gidai šlavėjai?”. Lietuvos gidus šokiravo Lietuvos ūkio ministerijos planai diskredituoti gido profesiją, pažeminant ją iš aukščiausios kvalifikacijos profesijos, kuria užsiimti gali tik asmenys su aukštuoju išsilavinimu ir baigę specialius, valstybės nustatytus gidų kursus, iki žemiausios kvalifikacijos, jokio pasiruošimo nereikalaujančios profesijos.

Piketo metu Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininką Ričardą Garuolį priėmė Ūkio viceministrė Rasa Noreikienė.

Po piketo Ūkio ministrui per jo referentę perduota šluota, ant kurios parašyta „MINISTRUI ŠLUOTI TIEMS, KURIE GIDUS LAIKO ŠLAVĖJAIS“.

Nepaisant to, kad gidų ir turizmo agentūrų visuomeninės organizacijos ne kartą pasisakė prieš, Ūkio ministerijos valdininkai siekia sumažinti “administracinę naštą gidams” ir leisti dirbti gidais visiems to panorėjusiems.

Ūkio ministerijos valdininkai savo siekį grindžia keistais argumentais, kad, atseit, šiuo metu tarp gidų nėra “sąžiningos” konkurencijos, o leidus dirbti gidais nekvalifikuotiems, be specialaus paruošimo asmenims pagerės paslaugų kokybė.

Ūkio ministerijos valdininkai mano, kad gidų paslaugų kokybę galima pakelti ne gerinant gidų paruošimą ir jų darbo kontrolę, o atvirkščiai, padarant gidų kursus neprivalomais ir atsisakant valstybinės kontrolės teikiamos gidų paslaugoms, perleidžiant ją visuomeninėms organizacijoms, neturinčioms svertų kontrolei, nors tai prieštarauja LR Turizmo įstatymo 16 straipsnio 6 straipsniui, nurodančiam, kad Valstybinis turizmo departamentas „atlieka turizmo paslaugų teikėjų stebėseną ir priežiūrą“.

Taip valdininkai nori savo darbą užkrauti mokesčių mokėtojams, kurie moka mokesčius, kad šie valdininkai dirbtų jiems.

Tai būtų tas pats, jeigu atsakingos institucijos pareiškusios, kad nors baigę kursus ir išlaikę egzaminus vairuotojai vis tiek pažeidžia taisykles, padarytų vairuotojų kursus ir egzaminus neprivalomais, vairuotojų teisių išdavimą perduotų visuomeninėms automobilininkų organizacijoms, iš gatvių patrauktų policininkus, šviesoforus ir pareikštų, kad dabar saugumas keliuose pagerės.

Leidus dirbti gidais bet kam vėl grįš laikai, kai gidų paslaugas siūlė elgetos, narkomanai, prostitutės.

Šiuo metu, kai vyksta informaciniai karai, nebeliks jokių kliūčių gidais dirbti nelojaliems Lietuvos valstybės piliečiams tokiems, kaip Valerijus Ivanovas ir panašiai.

Turizmo agentūros patirs nuostolių, mokėdamos baudas dėl blogo nekvalifikuotų gidų darbo.

Bus pakenkta Lietuvos, kaip turistinės šalies įvaizdžiui. Juk gidai yra neoficialūs savo šalies „ambasadoriai“, pagal juos turistai sprendžia apie visą šalį, nes dažnai gidai yra vieninteliai vietiniai žmonės su kuriais jie bendrauja.

Kritusi gidų paslaugų kokybė mažins turistų skaičių bei turės neigiamų pasekmių turizmo verslo įmonių, gidų ir valstybės pajamoms bei tvariam turizmo augimui Lietuvoje.

Stebina tai, kad tokie pasiūlymai kyla Ūkio ministerijoje, kuri turi siekti pritraukti investicijas, užtikrinti tvarų turizmo augimą ir skiria milžiniškas lėšas Lietuvos įvaizdžiui kurti. Tai verčia galvoti, kad ministerijoje dirba žmonės, nesuprantantys gidų svarbos, o tuo pačiu ir turizmo problemų.

Stebina tai, kad skubos tvarka, be reikiamų diskusijų, prieštaraujant gidams naikinama daugelį metų Lietuvoje galiojusi tvarka, teikusi konkurencinį pranašumą lyginant su kaimyninėmis šalimis, kurios neturi gidų veiklos reglamentavimo.

Šiuos Ūkio ministerijos planus laikome diversija prieš Lietuvos turizmo sektorių.

Piketo metu gidai ketina įteikti Ūkio ministrui E.Gustui savo reikalavimus sustabdyti šiuos Ūkio ministerijos teikiamus siūlymus ir šluotą, ant kurios bus užrašyta “Ministrui, iššluoti tiems, kurie laiko gidus šlavėjais”.

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkas

Ričardas Garuolis

tel. 8687 15082
{phocagallery view=category|categoryid=267}

0 komentaras
0

Palikti komentarą