Gidų susitikimas LR Ūkio ministerijoje

autorius Solidarumas
IMG 0659

Po Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ raštų Ministrui Pirmininkui dėl netinkamai tvarkomo Valstybinio turizmo departamento  tinklalapio, kuriame yra ne visi gidai, turintys teisę dirbti Lietuvoje, ir dėl Ministrą Pirmininką suklaidinusios LR Ūkio ministerijos informacijos apie gidų nuomonę, Ministro Pirmininko kanceliarija inicijavo Turizmo departamento ir Ūkio ministerijos turizmo politikos skyriaus susitikimą su gidų organizacijomis, kuris įvyko birželio 22 dieną.

Susitikime dalyvavo Valstybinio turizmo departamento (VTD) direktorė Jurgita Kazlauskienė, jos pavaduotojas Juozas Raguckas, Ūkio ministerijos turizmo politikos skyriaus darbuotoja Inga Intė ir kiti atsakingi asmenys. Gidams atstovavo Gidų ir kelionės vadovų „Solidarumas“ pirmininkas Ričardas Garuolis ir jo pavaduotoja Ona Židonytė, Lietuvos gidų gildijos pirmininkė Jovita Česnulevičienė, Lietuvos gidų sąjungos pirmininką Liną Daubarą pavaduojanti Danuta Bernatovič ir gidė Alina Obolevič.

Pirmiausia R.Garuolis paklausė, kaip bus bendraujama, kad nebūtų skirtingai suprantami tie patys dalykai, kaip tai atsitiko po 2014 m. lapkričio susitikimo su Ūkio viceministre R.Noreikiene, kai gidų visuomeninės organizacijos vieningai nepritarė Turizmo įstatymo pataisoms, liberalizuojančioms gidų veiklą, tačiau Ūkio ministerijos pareigūnai informavo Ministrą Pirmininką, kad jos šioms pataisoms „iš esmės pritaria“. Ūkio ministerijos atstovai atsakė, kad šis susitikimas bus protokoluojamas ir dalyviai turės po juo pasirašyti.  R.Garuolis priminė, kad ir susitikimo su Ūkio viceministre R.Noreikiene metu J.Česnulevičienei pasiūlius susitikimą protokoluoti tam buvo pritarta, bet Ūkio ministerijos atsakingi atstovai jokio protokolo gidų atstovams nepateikė, ir paklausė ar taip neatsitiks ir šį kartą.  Buvo sutarta susitikimo metu daryti garso įrašus.

I.Intė, komentuodama Ūkio ministerijos poziciją, suklaidinusią Ministrą Pirmininką, pareiškė, jog buvo remiamasi vienu iš L.Daubaro laiškų, kuriame jis, ministerijos darbuotojų nuomone, „iš esmės pritarė“ gidų veiklos liberalizavimui. Vėliau ji pareiškė, kad Ūkio ministerija „galbūt“ ir galėjo suklaidinti Ministrą Pirmininką.

Vasaros pradžioje Seimas palaikė gidus ir atmetė visas šias Ūkio ministerijos teikiamas pataisas, skirtas liberalizuoti gidų veiklą.

Po to, R.Garuolis paklausė kodėl, nepaisant nuo pavasario siunčiamų Gidų profesinės sąjungos raštų apie šią problemą jau daugiau nei pusmetis tinkamai neveikia VTD tvarkomas tinklalapis, kuriame turi būti visi turintys teisę dirbti Lietuvoje gidai ir jų kontaktai. Turistinis sezonas jau prasidėjo, o turizmo agentūros negali rasti sau reikiamų gidų, gidai negauna pasiūlymų dirbti, todėl nemokami mokesčiai. Kadangi VTD svetainėje yra ne visi turintys teisę dirbti Lietuvoje gidai, sunku patikrinti ar įvairiuose tinklalapiuose savo paslaugas reklamuojantys asmenys yra legalūs gidai. Tai apsunkina turistinių paslaugų tiekėjų kontrolę ir stebėseną už kurią pagal įstatymus atsako VTD.

J.Raguckas ir gidus kuruojanti VTD darbuotoja Laura Bieliauskienė atsakė,  kad gidai patys turi tikrinti VTD tinklapį ir neradę savo pavardės ar netikslius kontaktus pranešti apie tai VTD, o jei jie to nedaro, tai galbūt jie nenori, kad juos trukdytų, nes nebenori daugiau dirbti gidais. R.Garuolis paaiškino, kad gidai net nežino, kad jų jau nebėra VTD tinklalapyje, be to VTD darbuotojai, o ne gidai gauna mokesčių mokėtojų pinigus, kad prižiūrėtų VTD tinklalapį.

J.Raguckas ir L.Bieliauskienė paaiškino, kad daug metų be problemų veikęs VTD tinklapis šiemet daugiau nei pusmetis stringa dėl savo sudėtingumo, bet VTD darbuotojai daro viską, kad jis veiktų gerai ir dabar visi turintys teisę dirbti gidai jau yra tinklapyje. R.Garuolis atsakė, kad jis žinantis keletą gidų, kurių nėra šiame tinklalapyje, bet jų pavardžių nesakysiantis, nes juos įtraukti turi pati VTD, kadangi ji turi visų gidų duomenis ir pagal šias pavardes jis galėsiantis žinoti ar tikrai visi gidai jau yra šiame tinklalapyje. Atsakingiems Ūkio ministerijos pareigūnams tuo nepatikėjus ir paprašius nurodyti nors vieną pavardę R.Garuolis pasiūlė surasti Danutės Bernatovič duomenis. Posėdžio metu buvo atidarytas VTD gidų tinklalapis, bet duomenų, kad yra tokia gidė nebuvo rasta. Susitikime dalyvavusi Vilniaus gidų bendrijos pirmininkė D.Bernatovič nustebusi prisipažino, kad dar prieš metus savo pavardę VTD tinklalapyje buvo mačiusi.

Gidai atkreipė dėmesį, kad dabar šiame tinklalapyje yra tik virš dviejų tūkstančių gidų nors prieš metus dar buvo apie keturis tūkstančius, o seniau net apie septynis tūkstančius gidų.

R.Garuolis pareikalavo įtraukti į susitikimo protokolą Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ reikalavimą kuo greičiau į VTD gidų tinklalapį įtraukti visus tam teisę dirbti turinčius asmenis, nes gidai jau kalba, kad tai nedaroma tam, kad būtų nuslėpti asmenys, kurie pažeidžiant įstatymus pastaraisiais metais  gavo iš VTD leidimą dirbti gidais, nebaigę tam  būtinų  gidų kursų. VTD direktorė Kazlauskienė čia pat, posėdžio metu paliepė L.Bieliauskienei tai patikrinti ir į VTD tinklalapį įdėti visus gidus. R.Garuoliui paklausus kada tai bus padaryta, VTD direktorė paaiškino, jog dėl vasaros atostogų tai bus atlikta iki rudenio.

Kitas klausimas buvo apie nelegalių gidų darbą. D.Bernatovič papasakojo apie Julių Žėką, kuris jau daug metų nelegaliai dirba gidu, atvirai apie tai pasakoja žurnalistams ir šaiposi iš legalių gidų, teigdamas, kad jie nežino tikrosios istorijos, nors jis pats turistams pasakoja savo išgalvotas istorijas apie Lietuvos ir Vilniaus praeitį bei pakvietė VTD darbuotojus pagaliau užkirsti tam kelią.

Gidė lenkų ir rusų kalbomis A.Obolevič piktinosi, kad nelegalūs gidai iš Lenkijos atima iš Lietuvos gidų darbą, nemoka mokesčių ir dar dergia mūsų šalį bei pasiūlė VTD išduoti leidimus tik tų šalių gidams, kurių kalbomis kalbančių gidų Lietuvoje trūksta, pvz:.  kinų, ir nebeišduoti leidimų dirbti gidams iš Lenkijos, nes vietiniai gidai lenkų kalba nebeturi darbo. VTD specialistė Vaiva Vaitkaitytė paaiškino, kad pagal Lietuvos priimtą ES Laisvo paslaugų judėjimo direktyvą Lietuva negali įvesti kvotų užsienio gidams.

R.Garuolis Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ vardu pasiūlė tris šios problemos sprendimo būdus. Pasakęs, jog kadangi pavasarį vykusiame gidų visuomeninių organizacijų atstovų susitikime su naująja VTD direktore J.Kazlauskiene jos pavaduotojas J.Raguckas pareiškė, kad Lietuvoje nėra įstatymų, leidžiančių bausti nelegaliai dirbančius gidus iš užsienio, R.Garuolis įteikė J.Raguckui, J.Kazlauskienei ir I.Intei LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnį, kuriame asmenims, vykdžiusiems neteisėtą profesinę veiklą, numatomos baudos nuo 289 eurų iki 868 eurų, o juos samdančioms turistinėms agentūroms baudos nuo 1737 eurų iki 2896 eurų http://www.infolex.lt/ta/103787 http://www.infolex.lt/ta/103787#Xda4cb45145cd44e0b6dc3e9d10f8106a  ir pasiūlė VTD pagaliau paklusti Turizmo įstatymo 16 straipsnio 6 daliai t.y. vykdyti turizmo paslaugų tiekėjų stebėseną ir kontrolę bei pasiekti, kad būtų nubaustas nors vienas nelegaliai dirbantis gidas, taip pradedant stabdyti nelegalų gidų darbą Lietuvoje. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404344

I.Intė pareiškė žinanti šį straipsnį. Įdomu, kodėl ilgametis VTD direktorių pavaduotojas J.Raguckas šito straipsnio iki šiol nežinojo, nors privalėjo dėl savo užimamų pareigų juo vadovautis?

Pagal šį straipsnį policininkai, sulaikę nelegalų gidą, surašo administracinių teisių pažeidimo protokolą ir išrašo baudą, kurią gali pakeisti teismas.

J.Raguckas iš karto pasiūlė VTD pradėti rengti gidų patikrinimus visoje Lietuvoje.

Kadangi Vilniaus senamiestis yra įtrauktas į Pasaulio paveldo objektų sąrašą, R.Garuolis pasiūlė jį, kaip ir Valdovų rūmus bei Trakų salos pilies muziejų įtraukti į nacionalinės svarbos objektų sąrašą, kuriame ekskursijas gali vesti tik specialiai paruošti gidai. VTD direktoriai J.Kazlauskienei toks pasiūlymas patiko, pasirodo Vilniaus senamiestis jau yra įtrauktas į šį sąrašą, tik ją sudomino kas galėtų užsiimti gidų paruošimu darbui jame. R.Garuolio nuomone, tuo galėtų užsiimti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis Vilniaus turizmo ir informacijos centras, jau turintis patirties ruošiant gidus.

R.Garuolis Gidų profesinės sąjungos vardu pasiūlė VTD patvirtinti Gidų etikos kodeksą, kuris užkirstų kelią dirbti leidimus turintiems gidams, kurie sąmoningai skleidžia klaidingą ir Lietuvą žeminančią informaciją. Dabar leidimą dirbti gavęs gidas gali skleisti bet kokią neteisingą informaciją ir nėra būdo, kaip jo veiklą sustabdyti. Savo Etikos kodeksus turi teisėjai, advokatai ir žurnalistai, kurie kaip ir gidai užsiima informacijos sklaida. Tai tampa ypač svarbu dabar, kai vyksta informaciniai karai.

J.Raguckas, pasakęs, jog žino, kad gidai siūlo Seimui priimti Gidų etikos kodeksą, jiems padalino praėjusių metų rudenį gidų organizacijų sukritikuotą  prieš šešerius metus dar K.Šetkaus parengtą Gidų etikos kodeksą, kurį, J.Ragucko nuomone, turėtų priimti gidų organizacijos. Paklausus kokias poveikio priemones numato šis projektas jis pasakė, kad gidų visuomeninės organizacijos apsvarsčiusios savo nario neetišką elgesį galės apie tai paskelbti savo tinklalapyje. J.Česnulevičienė pastebėjo, kad dauguma gidų jokioms visuomeninėms gidų organizacijoms nepriklauso todėl jos negalės daryti įtakos tokiems gidams.

R.Garuolis atkreipė dėmesį, kad Turizmo įstatymas numato ne gidams, o VTD stebėti ir kontroliuoti turizmo paslaugų tiekėjus tame tarpe ir gidus. J.Ragucko pasiūlymą palaikė D.Bernatovič, pareiškusi, kad pagal tarptautinius standartus Gidų etikos kodeksas gali būti tik rekomendacinio pobūdžio. J.Česnulevičienė paaiškino, kad ar Gidų kodeksas bus rekomendacinio, ar privalomo pobūdžio sprendžia kiekviena šalis. I.Intė pasakė, jog, kadangi yra gidus vienijančių organizacijų, galima pasiekti, jog atsirastų toks Gidų etikos kodeksas, kokį jau turi žurnalistai. VTD direktorė J.Kazlauskienė pažadėjo, kad bus ieškoma būdų, kaip įteisinti tokį Gidų etikos kodeksą, kuris tenkintų gidus.

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas

Ričardas Garuolis
Tel. 8 687 1508

0 komentaras
0

Palikti komentarą