Gidų ir kelionės vadovų profesinė sąjunga „Solidarumas” stabdo nelegalių gidų veiklą

autorius Solidarumas
lenke nelegali

 

2020 m. kovo 7 d. Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ darbo inspektoriai surengė gidų patikrinimus Vilniuje. Per Kaziuko mugę sulaikyta viena nelegali gidė iš Lenkijos. Kiti pažeidėjai skubiai nutraukė ekskursijas.

Dar šių metų vasario pradžioje į Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininką Ričardą Garuolį kreipėsi sunerimę profesinės sąjungos nariai, dirbantys lenkų kalba, prašydami apginti jų teisę į darbą, nes anksčiau juos samdančios Lenkijos turistinės įmonės pareiškė, kad planuojamoms ekskursijoms, kurios vyks Kaziuko mugės metu, jos Lietuvos gidų nesamdys, nes Lenkijos gidai geriau išmano Lietuvos istoriją, o gidų patikrinimų nebus, nes jie vyksta tik turistinio sezono metu vasarą.

Todėl Gidų ir kelionės vadovų profesinė sąjunga „Solidarumas“ nusprendė surengti kovo 7 d. gidų patikrinimus.

Jau nuo 9.00 val. gidų darbo inspektoriai budėjo prie Aušros vartų. Vilniuje. Kadangi paaiškėjo, kad gandas apie planuojamą patikrinimą jau buvo pasklidęs, daug Lenkijos turistinių įmonių, planavusių nesamdyti Lietuvos gidų, juos vis dėl to pasamdė.

Tačiau viena Lenkijos turizmo agentūra, vežanti turistus prašmatniais autobusais ir retai samdanti Lietuvos gidus, nusprendė pažeisti Lietuvos įstatymus ir nurodė vesti ekskursijas Lenkijos gidams, kurie to daryti Lietuvoje neturi teisės.

Apie 12.00 val. prie Aušros vartų vienas po kito pasirodė trys šios įmonės autobusai pilni turistų, kuriems ekskursijas vedė tam leidimo neturintys gidai.

Ričardas Garuolis mobiliuoju telefonu nufilmavo pažeidimus ir pranešė apie juos policijai. Kol ši per Kaziuko mugės sukeltas spūstis vyko į pažeidimo vietą, profesinės sąjungos darbo inspektoriai sekė nelegalių gidų vedamus turistus.

Prie Adomo Mickevičiaus paminklo policininkams pavyko sulaikyti vieną iš šių gidų.

Iš pradžių nelegali gidė atsisakė pateikti asmens tapatybės pažymėjimą, sakydama, jog ji jo neturi. Tačiau, kai policininkai atsakė, kad tuomet bus priversti ją nuvežti į policijos komisariatą ištirti jos asmenybę, nelegali gidė savo asmens tapatybės kortelę parodė.

Išgirdusi kaltinimus dėl nelegalaus vertimosi komercine, profesine veikla, neturint leidimo, ji bandė aiškinti, kad Lietuvoje yra pirmą kartą todėl nežinojo, kad vesti ekskursijas Lietuvoje reikia leidimo.

Rodydama į kitus šios turistinės įmonės gidus ji teigė, kad jei jie veda ekskursijas be leidimo, todėl ir jai tokio leidimo nereikia.

Ji prašė leisti tęsti savo neteisėtą veiklą t.y. pabaigti ekskursiją ir tik tada vykti į policijos nuovadą.

Žadėjo tuoj pat sumokėti baudą, kurią anot jos sumokės ją samdžiusi turistinė įmonė. Bet policininkai atsakė, kad pagal įstatymus jie privalo pažeidėją nuvežti į policijos nuovadą ir ten su vertėju surašyti protokolą.

Panašu, kad kaip įprasta nelegaliems Lenkijos gidams, ir šios grupės turistai ekskursijos metu buvo nuteikti priešiškai Lietuvai, nes policininkams atliekant savo pareigas jie elgėsi gana agresyviai, reikalavo, kad su jais būtų kalbama lenkų kalba, šaukė, kad Ričardas Garuolis yra gidas todėl policija neturi vykdyti Lietuvos įstatymų.

Nors policininkai, pagal Lietuvos įstatymus, nerodė pažeidėjos vardo ir pavardės Gidų ir kelionės profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkui, bet turistai vis tiek piktinosi, kad policininkai, neva, rodo jam jos vardą ir pavardę. Tačiau patys garsiai reikalavo, kad policininkai atskleistų turistams Ričardo Garuolio tapatybę.

Viena turistė grasino kreiptis į Lenkijos ambasadą tarsi reikalavimas gerbti Lietuvoje Lietuvos įstatymus, pažeistų jos, kaip Lenkijos pilietės teises.

Bandant Ričardui Garuoliui anglų ir rusų kalbomis pranešti, jog turistai turi teisę iš turistinės įmonės gauti kompensaciją už tai, kad ši nesuteikė jiems tinkamų paslaugų t.y. pavedė vesti ekskursiją asmeniui, kuris neturi teisės teikti gidų paslaugas Lietuvoje, turistai garsiai jį pertraukinėjo ir bandė neleisti jam kalbėti.

Pažeidėja buvo nuvežta į policijos nuovadą, kurioje jai buvo surašytas protokolas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsnį, kuris sako, kad

„1. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturiasdešimt iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

3. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, panaudojant šiai veiklai nelegaliai dirbančių asmenų darbą,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių eurų.“

Skaityti čia. http://www.infolex.lt/ta/336765:str127

Pažeidėjai gresia bauda nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

Nelegaliai gidei paskambinus ir pranešus ją samdžiusiai turistiniai įmonei apie jos sulaikymą ir pareikštus kaltinimus, iki tol neteisėtai ekskursijas vedę šios įmonės gidai tuoj pat nutraukė ekskursijas, paskyrė turistams laisvą laiką ir išnyko Kaziuko mugės šurmulyje, todėl policijai jų sulaikyti ir nubausti nepavyko.

Vėliau, po sulaikymo lenkų kalba dirbantys Lietuvos gidai pranešė, kad pažeidėja yra jau ne kartą nelegaliai vedusi ekskursijas Lietuvoje ir į Lietuvos gidų pastabas, kad tai draudžiama, atsakydavo, kad jai „niekas neuždraus vesti ekskursijas Lietuvoje“.

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Ričardas Garuolis sakė, kad paprastai nesąžiningos turistinės įmonės, norėdamos sutaupyti, nesamdo vietinio gido, o dažnai net verčia kelionių vadovus vykdyti neteisėtą veiklą t.y. vesti ekskursijas  nors tai draudžiama, grasindamos, kad šiems nesutikus, jų nesamdys kelionei, kuri paprastai trunka nuo kelių dienų iki dviejų savaičių. Deja, tai daro ne tik užsienio, bet ir Lietuvos turistinės įmonės.

Dėl nelegalių gidų veiklos legalūs gidai praranda darbą, Lietuvos valstybės biudžetas negauna mokesčių, kuriuos sumokėtų Lietuvos gidai, o turistai – teisingos informacijos, todėl nukenčia valstybės įvaizdis, nes nelegalūs gidai iš užsienio Lietuvą dažnai pristato ne tik neteisingai, bet ir nepalankiai.

Daugiausiai nelegalių gidų atvyksta iš Kinijos ir Lenkijos, bet jų pasitaiko iš visų šalių. Todėl,  Ričardo Garuolio nuomone, būtina nuolatinė kontrolė.

Lietuva priklauso toms Europos Sąjungos šalims, kuriose gido profesija yra reglamentuota. Gidais gali dirbti tik asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir baigę specialius gidų kursus, kurie trunka pusę metų. Šiuose kursuose mokoma Lietuvos istorijos, architektūros, oratorinio meno, psichologijos pagrindų, ekskursijų vedimo metodikos, vyksta daug ekskursijų, kurias veda aukščiausio lygio gidai. Mokslų pabaigoje būtina išlaikyti Lietuvos istorijos ir ekskursijos vedimo egzaminą.

Šiuo metu Lietuvoje yra virš 4000 gidų. Pasak Ričardo Garuolio, tokio didelio kiekio paruoštų gidų gali pavydėti daugelis valstybių, tačiau gidais Lietuvoje dirba tik apie 500 asmenų. Viena iš to priežasčių – nelegalus gidų darbas. 

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ darbo inspektoriai ketina ir toliau vykdyti gidų patikrinimus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą