Gidų profesinė sąjunga „Solidarumas” kovoja su nelegaliais gidais

autorius Solidarumas
nelegali gide

2019 m. rugsėjo 5 d. Gidų ir kelionės vadovų profesinei sąjungai „Solidarumas” paprašius Valstybine darbo inspekcija ir policija Vilniuje vykdė gidų patikrinimus.

Patikrinimo metu sulaikyta Latvijos pilietė, kuri nelegaliai t.y. be Lietuvos valstybinių institucijų išduoto leidimo teikė gido paslaugas Prancūzijos turistams. Paaiškėjo, kad šią gidę samdė Lietuvos turistinė agentūra.

Latvijos gidei surašytas protokolas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsniu jai paskirta 195 eurų bauda „už vertimasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai”. Žiūrėti čia

Anksčiau panašius gidų patikrinimus vykdydavo Valstybinis turizmo departamentas (VTD), tačiau pernai ši institucija buvo reorganizuota, o jos darbai paskirstyti tarp Teisingumo ir Inovacijų ir ekonomikos ministerijų.

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Ričardas Garuolis apgailestavo, kad nepaisant Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ prašymų dalyvauti pertvarkant Valstybinį turizmo departamentą, gidų profesinių sąjungų atstovai į posėdžius, kuriuose buvo svarstomas VTD pervarkymas nebuvo pakviesti, nors turizmo agentūras atstovaujančios organizacijos juose dalyvavo.

Tuometinis Ūkio viceministras Gediminas Miškinis neįvykdė ministro Virginijaus Sinkevičiaus nurodymo ir su Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovais nesusitiko. Todėl šiemet atsirado neaiškumų kuri valstybinė institucija yra atsakinga už gidų veiklos kontrolę, kurią anksčiau vykdė Valstybinis turizmo departamentas.

Besiginčijant skirtingų institucijų atstovams kas turi vykdyti gidų patikrinimus, laikinai gidams pagelbėti sutiko Valstybinė darbo inspekcija.

Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Ričardas Garuolis sakė, kad paprastai nesąžiningos turistinės įmonės, norėdamos sutaupyti, nesamdo vietinio gido, o dažnai net verčia kelionių vadovus vykdyti neteisėtą veiklą, grasindamos, kad jiems nesutikus vesti ekskursijų, jų nesamdys kelionei, kuri paprastai trunka nuo kelių dienų iki dviejų savaičių. Deja, tai daro ne tik užsienio, bet ir Lietuvos turistinės įmonės.

Dėl nelegalių gidų veiklos legalūs gidai praranda darbą, Lietuvos valstybės biudžetas negauna mokesčių, kuriuos sumokėtų Lietuvos gidai, o turistai – teisingos informacijos, todėl nukenčia valstybės įvaizdis, nes nelegalūs gidai iš užsienio Lietuvą neretai pristato ne tik neteisingai, bet ir nepalankiai.

Daugiausiai nelegalių gidų atvyksta iš Kinijos ir Lenkijos, bet jų pasitaiko iš visų šalių. Todėl, pasak Ričardo Garuolio, būtina nuolatinė kontrolė.

Lietuva priklauso toms Europos šalims, kuriose gido profesija yra reglamentuota. Gidais gali dirbti tik asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir yra baigę specialius gidų kursus, kurie trunka pusę metų. Šiuose kursuose mokoma Lietuvos istorijos, architektūros, oratorinio meno, psichologijos pagrindų, ekskursijų vedimo metodikos, vyksta daug ekskursijų, kurias veda aukščiausio lygio gidai. Mokslų pabaigoje būtina išlaikyti Lietuvos istorijos ir ekskursijos vedimo egzaminą.

Šiuo metu Lietuvoje yra virš 4000 gidų. Pasak Ričardo Garuolio, tokio didelio kiekio paruoštų gidų gali pavydėti daugelis valstybių, tačiau gidais Lietuvoje dirba tik apie 500 asmenų.

Todėl, anot jo, kalbos, kad gidų Lietuvoje trūksta, neturi pagrindo.

 „Žinoma, gidų, kalbančių kinų ar kitomis retomis kalbomis, nėra daug, bet ši problema išsprendžiama, kai su turistais dirba angliškai kalbantys Lietuvos gidai, nes paprastai visi kelionių vadovai moka anglų kalbą ir gali gido pasakojimus išversti iš anglų kalbos,”- teigia Ričardas Garuolis.

Tačiau, kaip sakė gidų profesinės sąjungos pirmininkas, nevisada retos kalbos mokėjimas užtikrina gidui nuolatinį darbą.

Japonų kalba dirbantys gidai skundžiasi, kad jų nesamdo, nes dažnai Lietuvos turistinės agentūros, turistams praneša, kad gidas susirgo, ir anglakalbiams gidams paveda vesti ekskursijas japonų turistams, nes jų darbo įkainiai yra žemesni nei japonų kalba dirbančių gidų.

Gidų patikrinimai šiemet vyks ir toliau. Jei anksčiau teikti gido paslaugas be Vartototų apsaugos tarnybos išduoto leidimo buvo draudžiama tik Vilniaus senamiestyje ir dar kai kuriose Lietuvos vietose, dabar, pernai pakeitus įstatymus, tai daryti draudžiama jau visoje Lietuvos teritorijoje.

Ričardas Garuolis tikisi, kad įstatymai, reguliuojantys gidų paslaugų kontrolę, bus patikslinti ir gidų patikrinimai kitais metais prasidės jau pavasarį, o ne rudenį, kaip tai įvyko šiemet.

 vdi gidai

0 komentaras
0

Palikti komentarą