Ginčas su darbuotojais Rokiškio psichiatrijos ligoninei kainavo kiek daugiau nei 344 000 litų!

autorius Solidarumas

Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 19 d., priėmė nutartį, kuria paliko galioti Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimą, pagal kurį 27 Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojams – sanitarams, atstovautiems profesinės sąjungos “Solidarumas” vyr. teisininko Petro Grėbliausko ir Advokato Justo Vilio kontoros advokato Justo Vilio – priteistas priedas už darbą dirbtą nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų.

Kiekvienas iš darbuotojų netrukus turėtų gauti ne tik po dešimtį tūkstančių litų siekiančius įsiskolinimus už anksčiau dirbtą laiką, tačiau darbdavys teismo sprendimu yra įpareigotas per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo dienos nustatyti priedo dydį, kuris turi būti mokamas darbuotojams už nukrypimą nuo normalių darbo sąlygų.  

Priminsime, kad iki 2002-01-01 priedai už pavojingas darbo sąlygas buvo mokami, nes buvo reglamentuoti teisės aktais, tai yra už darbą pavojingomis sąlygomis buvo mokama 30% (trisdešimties procentų) minimalios algos dydžio priedas. Deja, į Lietuvos teisę perkėlus Europos Sąjungos direktyvą – 1989 m. birželio 12 d. dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (89/391/EEB), buvo pereita prie kitokio reguliavimo būdo, tai yra, nustatyta, kad darbdavys iš viso neturi leisti dirbti pavojingomis darbo sąlygomis, o jei nepavyksta išvengti nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už tai turi būti mokamas darbuotojo ir darbdavio sulygtas priedas.

Savaime suprantama, mes nesame naivūs, darbuotojui paprašius priedo prie algos už nukrypimą nuo normalių darbo sąlygų, darbdavys be skrupulų atšaudavo, kad už tvoros norinčių dirbti yra, tad, jei nori priedo, tai tuoj neteksi darbo. Tokia situacija tęsėsi keletą metų, kol pagaliau ledus pralaužė Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos skyriaus sanitarai, jų naudai analogiškas sprendimas priimtas 2011-03-14. Nebenorėdami daugiau kęsti pacientų fizinio smurto (vienas ieškovas, net ir bylos nagrinėjimo metu dėl agresyvaus paciento smūgio tapo neįgaliu) ir aiškiai suvokdami, kad darbdavys piktnaudžiauja savo teise – užsako tik jam palankias profesinės rizikos vertinimo ataskaitas – darbuotojai kreipėsi į teismą dėl teisingo atlyginimo už darbą, kuris dirbamas nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų.  

Įdomu pastebėti, kad ieškinį padavė daugiau nei penkiasdešimt ieškovų, kurie buvo atstovaujami profesinės sąjungos Soludarumas vyr. teisininko Petro Grėbliausko ir advokato Justo Vilio, tačiau Rokiškio psichiatrijos ligoninės administracijos pastangomis vienas po kito darbuotojai pradėjo „savo noru” atsisakinėti savo ieškininių reikalavimų, pasirašydami ant darbdavio paruoštų blankų dėl šio epizodo buvo kreitasi net į prokuratūrą, deja nepavyko surinkti jokių tvirtesnių įrodymų dėl daromo spaudimo. Pergalingos pabaigos po lygiai 3 metų kovos sulaukė 27 sanitarai, iš kurių net 8 dėl vienokių ar kitokių priežasčių jau net nebedirba Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

Viso, pagal Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartį darbdavys turės sumokėti kiek daugiau nei 344 000 litų.

Kiekvienam darbuotojui priteista po 3996 litus už 3 metų laikotarpį iki kreipimosi į teismą (2011-08-22) ir po 4202 litus už bylinėjimosi laikotarpį iki teismo sprendimo priėmimo (2014-03-14), be to, už visą priteisti delspinigiai, susiję su darbo teisiniais santykiais, 0.06 % už kiekvieną dieną iki visiško atsiskaitymo.  

Nors išlikę ieškovai šiandien džiaugiasi ir švenčia, o atsiėmę ieškinius, matyt, svarsto ar vertėjo paklusti darbdaviui ir mesti teisybės ieškotojo kelią, naujo vėjo įnešė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, konstatavęs, kad darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą ne tik už 3 metus iki kreipimosi į teismą. Darbuotojams kreipiantis į teismą dėl priedų priteisimo galiojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste LR DK) 298 straipsnio nuostata (vėlesnė redakcija LR DK 301 str.), nustačiusi, kad “Darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus.”

Tik nagrinėjamai bylai patekus į apeliacinės instancijos teismą, tai yra 2014-05-08 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo minėtas teisės normas, apribojančias darbuotojų teisę į priteistinas sumas, pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai. Konstitucinis Teismas nutarė: Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 301 straipsnis (2012 m. birželio 26 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 80-4138) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <…> turi teisę <…> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 109 straipsnio 1 daliai.

Taigi sėkmingai pasibaigusi byla darbuotojams suteikė teisę ne tik gauti jau priteistas sumas, bet ir reikalauti priedo už darbą, dirbtą nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų, anksčiau nei 3 metai iki kreipimosi į teismą.  

Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojai šiandien triumfuoja, tačiau Lietuvoje dar daug yra darbuotojų, kurie dirba darbo sąlygomis, kurios nukrypsta nuo normalių darbo sąlygų. Tačiau patys darbuotojai to net nežino ir negauna jiems priklausančių priedų, nes darbdaviai neretai įsigyja profesinės rizikos vertinimo dokumentaciją, kurioje konstatuojama, jog nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų nėra.
 
Advokatas Justas Vilys
justas@vilys.lt
tel.: +370 659 25104

0 komentaras
0

Palikti komentarą