Gruzija stoja į vieną gretą su Fidži

autorius Solidarumas

Lapkričio 16 d. Briuselyje įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) darbo grupės Prekybos, globalizacijos, vystymo ir oraus darbo klausimais posėdis. Kadangi Lietuvai atstovavusi E.Patupytė iš LDF dėl motinystės atostogų negalėjo jame dalyvauti, teko ten vykti man, kaip pakaitiniam atstovui.

Pagrindinį pranešimą pristatė ES Prekybos Generalinio departamento ( DG TRADE), reguliuojančio ES prekybą su likusiu pasauliu, žmogaus teisių koordinatorė Anya Oram. Ji supažindino su departamento veikla, ginant žmonių teises. ES, pasirašinėdama prekybos sutartis su jai nepriklausančiomis šalimis, išnaudoja savo, kaip didžiulės rinkos svertus pasiekti, kad tose šalyse nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės, nebūtų vaikų išnaudojimo, priverstinio darbo, darbo kenksmingomis darbo sąlygomis ir pn. Taip pavyko visiškai panaikinti vaikų darbą Indijos tekstilės pramonėje, tiekiančioje produkciją eksportui, tačiau įmonėse, gaminančiose vidaus rinkai, o tai sudaro apie 70% visos Indijos tekstilės pramonės, vaikų darbas išliko. Džinsų dažytojai Indijoje dažnai dirba labai kenksmingomis darbo sąlygomis, ir šiuo metu ES Prekybos Generalinis departamentas nieko negali padaryti, nes šios įmonės dirba vidaus rinkai. Dar blogesnė padėtis Bangladeše, Šri Lankoje, Ganoje bei kitose Afrikos valstybėse, kur apie 10% eksportui skirtos produkcijos gamyboje, vietoj to, kad mokytųsi, dirba vaikai. ES nepavyko pasiekti, kad vaikų darbas išnyktų Kambodžoje, nes ši šalis pasirašė prekybos sutartį su JAV, kurioje reikalavimai žmogaus teisių ir kitais klausimais yra mažesni negu pasirašant tokias sutartis su Europos Sąjunga. Šiuo metu vyksta prekybos sutarties su Kolumbija ir Peru pasirašymas. Derybų metu buvo daug pasiekta pagerinant darbo sąlygas šiose šalyse. Bet ir pasirašius sutartis ES Prekybos Generalinis departamentas stebi, kaip vykdomos šios sutartys. Kontroliuojant sutarčių vykdymą tampriai bendradarbiaujama su vietinėmis profesinėmis sąjungomis ir Tarptautine darbo organizacija (ILO). Esant sutarties pažeidimams, taikomos sutartyse numatytos sankcijos. Tai gali būti prekybinių lengvatų panaikinimas arba net prekybos apribojimas ar nutraukimas. Taip neseniai buvo įvestos prekybos sankcijos Sirijai. Bet Europos Sąjunga visada vadovaujasi realizmo principu. Sankcijos neturi pabloginti padėties tų, kurių padėtį šiomis sutartimis siekiama pagerinti. Tarp Europos Parlamento ir Europos Tarybos dažnai vyksta ginčiai dėl sankcijų taikymo. Anya Oram nuomone, Europos Parlamentas labiau linkęs vadovautis idealais, kai tuo tarpu Europos Taryba žiūri labiau pragmatiškai, vadovaudamasi materialine nauda, gaunama iš prekybos su šiomis šalimis, todėl ji neskuba palaikyti sankcijų.

Pietų pertraukos metu nuskubėjau į Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) būstinę susitikti su Europos profesinių sąjungų turizmo komiteto (ETLC) sekretore Kerstin Howald. Gavęs „Solidarumo“ pirmininkės pritarimą pasiūliau jai surengti kasmetinę ETLC konferenciją Lietuvoje. Mūsų profesinė sąjunga turi Gidų ir kelionių vadovų profesinę sąjungą bei stiprią profesinę sąjungą Druskininkų kurorte, taip pat atnaujintus poilsio namus Palangoje bei Pabiržėje. Kuriama viešbučių darbuotojų profesinė sąjunga, todėl mus domina turizmo problemos ir ypač darbuotojų sveikatinimas, nes pensijinis amžius yra ilginamas beveik visose Europos valstybėse. Taigi, bendradarbiavimas tarp profesinių sąjungų, turinčių poilsio namus, ar besirūpinančių savo narių sveikata, būtų naudingas visiems. K.Howald sudomino mūsų pasiūlymas ir ji paprašė atsiųsti oficialų laišką.

Po pietų pertraukos  Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) darbo grupės Prekybos, globalizacijos, vystymo ir oraus darbo klausimais posėdyje buvo svarstoma padėtis Gruzijoje ir Fidži. Gruzijos prezidento M. Saakašvilio vyriausybė pradėjo persekioti profesines sąjungas ir kalinti jų lyderius. Politinė padėtis Gruzijoje tokia, kad dauguma profesinių sąjungų yra opozicijoje prezidentui, todėl jis pradėjo susidoroti su savo politiniais priešininkais profesinėse sąjungose. JAV Prekybos atstovybė (USTR),  kuri yra JAV vyriausybės padalinys, atsakingas už užsienio prekybą ir teikiantis rekomendacijas JAV prezidentui, šią vasarą ėmė kelti klausimą ar Gruzija, pažeidinėjanti darbuotojų teises,  dar gali turėti prekybos lengvatas su JAV. Socialinio dialogo klausimais surengta konferencija, vykusi, dalyvaujant ES atstovams, spalio 27 d. Tbilisyje parodė, kad Gruzijos valdžia neketina vykdyti socialinės politikos, atitinkančios ES ir Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas. Posėdžio metu dalyviams buvo išplatintas ETUC Generalinės sekretorės B.Segol dieną prieš šį posėdį pasirašytas laiškas ES Prekybos komisijos komisarui Karelui De Guchtui, kuriame jo prašoma atkreipti dėmesį į padėties pablogėjimą šioje šalyje ir persvarstyti prekybos su ES lengvatas Gruzijai, juo labiau, kad ES reikalavimai darbo standartams yra aukštesni negu JAV, ir paragino jį imtis priemonių, kurios įtikintų Gruzijos valdžią, jog reali pažanga šiais klausimais yra būtina, jei ji siekia vystyti santykius su Europos Sąjunga.

Kitas klausimas buvo susijęs su Fidži cukraus plantacijose taikomu prievartiniu kalinių darbu. Buvo apsvarstytos priemonės, kurios paskatintų Fidži vyriausybę atsisakyti jo, bei tų priemonių pasekmės.

Taigi, galime daryti išvadą, kad M.Saakašvilio liberali politika, kurią kaip pavyzdį Lietuvai dažnai bando rodyti kai kurios Lietuvos verslo organizacijos ir partijos, veda Gruziją į tarptautinę izoliaciją ir atstumia ją net nuo tokių artimų sąjungininkų, kaip JAV, pastatydama Gruziją į vieną gretą su Fidži.

Buvo pasikeista nuomonėmis ką galėtų padaryti kiekvienos šalies profesinės sąjungos, padėdamos gerinti darbo sąlygas trečiose šalyse. Danijos profesinės sąjungos apsiėmė spausti savo vyriausybę, kuri ruošiasi pirmininkauti ES, kad šie klausimai nebūtų užmiršti. Profesinės sąjungos buvo paragintos informuoti ETUC ir ES institucijas apie darbuotojų teisių pažeidimus kaimyninėse šalyse, nepriklausančiose ES, ir palaikyti glaudžius ryšius su tų šalių profesinėmis sąjungomis. Juk niekas negali geriau žinoti tikrosios darbuotojų padėties, kaip jų profesinės sąjungos.

Ričardas Garuolis

0 komentaras
0

Palikti komentarą