Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai susitiko su Seimo kontrolieriumi

autorius Solidarumas
seimo kontr vicemin

2019 m. vasario 5 d. 10.00 val. Seimo kontrolierių įstaigoje įvyko susitikimas aptarti įkalinimo įstaigų medikų darbo pertvarką, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąungos “Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, besirengiančios streikuoti Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, jo pavaduotoja Vita Subačiutė, tarybos nariai Mindaugas Čiučiulka iš Kauno ir Eugenija Marksienė iš Panevėžio, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, jo padėjėjas Vytautas Valentinavičius, Vaikų teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krištaponis ir kiti atsakingi minėtų įstaigų atstovai.

Susitikimas vyko Lietuvos profesinei sąjungai paprašius išaiškinti ar Teisingumo ministerijos planai panaikinti naktinį slaugytojų darbą ir perkelti jį Greitosios medicininės pagalbos specialistams nepažeis kalinių teisės laiku gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Ričardas Garuolis pažymėjo, kad skirtingai nuo laisvėje esančių pacientų, kaliniai negali patys nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas.

Seimo kontrolieriaus padėjėjas Vytautas Valentinavičius pareiškė, kad jo įstaiga iki šiol iš Teisingumo ministerijos negavo konkrečių pertvarkos planų, nors jų prašė, o bendrą nuomonę apie ją susidarė iš internete viešai platinamos informacijos.

Viceministras Ernestas Jurkonis atsakė, kad pertvarkos planas šiandien jau yra.

Kalėjimo depatamento direktoriui Robertui Krištaponiui pareiškus, kad kaliniai gauna sveikatos priežiūros paslaugas greičiau nei laisvėje esantys pacientai, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, prisipažinęs, kad skundų dėl netinkamo įkalinimo įstaigų darbo jo įstaiga išnagrinėja daugiausiai, su tuo nesutiko ir atsakė, kad įkalinusi asmenį valstybė tuo pačiu prisiima visą atsakomybę už jo globą, tame tarpe sveikatos apsaugą, nes tokio asmens judėjimo laisvė yra apribota, todėl taikyti tuos pačius standartus kaip laisvėje esantiems pacientams yra neteisinga. Jis papasakojo, kad Seimo kontrolieriaus įstaiga nagrinėjo skundą, kai vėžiu sergantis kalinys penkis mėnesius laukė kada bus patikrinta jo širdis, ir pridūrė, kad jam pradėjus domėtis tuo klausimu vienas prižiūrėtojas nustebęs paklausė ar tas nuteistasis dar nenumirė. Seimo kontrolierius paragino Kalėjimų departamento vadovybę ir darbuotojus keisti savo požiūrį nuteistuosius.

Seimo kontrolieriaus įstaigos atstovai atkreipė dėmesį, kad Tarptautinės organizacijos rekomenduoja nenaikinti naktinio slaugytojų darbo, nes slaugytojai įkalinimo įstaigose atlieka darbus, kurių jų kolegos laisvėje nadaro. Vienas iš tokių yra įvertinti kokį poveikį sveikatai padarė panaudotos specialiosios priemonės, nuteistiesiems pradėjus smurtauti.

Vita Subačiutė pridūrė, kad slaugytojų darbas įkalinimo įstaigose yra specifinis. Apie 70% nuteistųjų yra daugiau ar mažiau priklausomi nuo narkotikų, todėl prieš miegą gauna psichotropinius vaistus. Slaugytoja turi ne tik juos išdalinti, bet prižiūrėti, kad nuteistieji juos suvartotų, o ne kauptų atsargas vėlesniam svaiginimuisi ar prekybai. Būna atvejų, kai kaliniai perduozoja narkotikus, tuomet brangi kiekviena minutė ir jų gyvybę išgelbėti gali tik skubiai suleisti vaistai. Greitosios pagalbos ekipažai, pasak jos, į įkalinimo įstaigas paprastai atvyksta po 1.5 val., todėl tik budinti slaugytoja gali išgelbėti tokių pacientų gyvybes.

Seimo kontrolieriai paklausė kas nustatys ar nuteistąjam iš tiesų reikia medicininės pagalbos, ar jis tik simuliuoja, kad būtų iškviesta Greitoji pagalba, jei naktimis nebebus slaugytojų.

Viceministras atsakė, kad tai padarys specialiai medicininių žinių apmokyti kalėjimo prižiūrėtojai.

Profesinių sąjungų atstovai suabejojo ar tokių paviršutiniškų žinių jiems užteks ir ar tai daryti leis Lietuvos įstatymai, reikalaujantys tokiam darbui turėti slaugytojo licenziją.

Seimo kontrolieriams paklausius kas atsakys, jei nebus tiksliai diagnozuotas susirgimas ir pacientas mirs, nebuvo atsakyta.

Teisingumo viceministrui pradėjus raminti, kad slaugytojas naktimis nesunkiai pakeis šalia įkalinimo įstaigų veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis Teisingumo ministerija pasirašys paslaugų sutartį, darbuotojai, Seimo kontrolieriai paprašė pateikti paskaičiavimus, rodančius, kad tai bus pigiau.

Ministerijos atstovai atsakė, kad tokių paskaičiavimų dabar pateikti negali.

Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė iš Panevėžio pataisos namų Eugenija Marksienė atskleidė, kad šiuose pataisos namuose kali nepilnametės ir moterys, auga vaikai. Po planuojamų pertvarkų tie vaikai nukentės, nes nebebus darbuotojų, kurios padėtų motinoms jais pasirūpinti. Ji stebėjosi, kad šioje įstaigoje planuojama naikinti felšerio, skyriaus viršininko ir slaugos administratoriaus pareigybės, o jų vietoje ketinama įsteigti vieną pareigybę, kurios darbo aprašas iki šiol padarytas.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atkreipė dėmesį, kad vykdant reorganizaciją neturi nukentėti paslaugų kokybė, neturi būti diskriminuojami ne tik nuteistieji, gaunantys žemesnės kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, nei pacientai laisvėje, bet ir įkalinimo įstaigų medikai, gaunantys mažesnius atlyginimus nei jų kolegos, dirbantys laisvėje.

Viceministrui pasakius, kad ministerija neturi lėšų, Seimo kontrolieriaus padėjėjas Vytautas Valentukevičius atsakė, kad ministerijai reikėtų padaryti auditą, kuris parodytų kur per pastaruosius metus buvo išvaistytos milžiniškos lėšos, skirtos Kalėjimų departamentui.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas paragino Teisingumo ministeriją vykdant įkalinimo įstaigų medikų darbo pertvarkymą artimiau bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis ir Sveikatos apsaugos ministerija, kad Seimo kontrolieriaus įstaigai nereikėtų nagrinėti dėl reorganizacijos pagausėjusių kalinių skundų.

Viceministras Ernestas Jurkonis atsakė, kad tai jau yra daroma, ir dar šiandien 15.00 val. Teisingumo ministras susitiks su profesinės sąjungos atstovais.

P.S. Daugiau skaityti čia:

seimo kontr

0 komentaras
0

Palikti komentarą