Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymai sulaukė pritarimo

autorius Solidarumas
TM 1

2019 vasario 19 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, streikuoti besirengiančios Įkalininimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, pavaduotoja Vika Subačiutė ir tarybos narys Mindaugas Čiučiulka Teisningumo ministerijos patalpose susitiko su teinigumo viceministru Ernestu Jurkoniu ir kitais atsakingais Teisingumo ministerijos atstovais.

Šis susitikimas yra šių metų vasario 4 d. susitikimo su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi tąsa. Tą kartą buvo pasiektas bendras su profesine sąjunga susitarimas atleisti dalį Įkalinimo įstaigose dirbančių darbuotojų, kurie profesinės sąjungos nuomone yra pertekliniai ir mėnesiui atsisakius naktinių budėjimų Pravieniškių ir Vilniaus įkalinimo įstaigose. Buvo sutarta, kad atsakingos Teisingumo ministerija iki kito susitikimo, kuris vyks vasario 14 d., paskaičiuos kiek tai sutaupys lėšų, kurias galima bus panaudoti gydytojų atlyginimams kelti.

Skaityti daugiau čia.

Vėliau Teisingumo ministerijai paprašius susitikimas buvo perkeltas į vasario 19 d.

Susitikimo metu Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis atskleidė, kad įvykdžius minėtą susitarimą bus sutaupyta tik 30 tūkstančių eurų per mėnesį, o šiuos sutaupytus pinigus bus galima skirti dirbantiems įkalinimo įstaigų medikams vasaros pradžioje, po to, kai bus išmokėtos išeitinės išmokos atleistiesiems darbuotojams.

Kadangi šis sutaupymas neišspręstų problemos, kuri atsirado dėl mažų ir toliau mažėjančių įkalinimo įstaigų medikų atlyginimų, lyginant juos su laisvėje dirbančių medikų atlyginimais, abu pusės dvi valandas aptarinėjo ką būtų galima dar sutaupyti.

Profesinės sąjungos atstovus domino Laisvės įkalinimo vietų ligoninės (LAVL) pertvarka, kurios planus buvo pažadėta pateikti dar metų pradžioje, nes LAVL skiriamos didžiausios lėšos, nors dėl jos darbo efektyvumo kyla abejonės.

Profesinės sąjungos medikai papasakojo apie įkalinimo įstaigų medikų darbo ypatybes.

Pasirodo, kad Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal kalinių skundų kiekį. Teisingumo ministerijos atstovams bandžius tai suversti lietuviškam mentalitetui, kalėjimuose dirbantys medikai paaiškino, kad nuteistieji neturi pasirinkimo, nes dėl tinkamai nefinansuojamos jų sveikatos priežiūros, jie dažnai negauna šių įstatymais jiems numatytų paslaugų. Buvo pateiktas nesenas pavyzdys, kai vienas nuteistasis nebuvo nuvežtas į prieš pusmetį planuotą operaciją, nes nebuvo ekipažo, kuris tuo metu turėjo vežti kitą kalinį, kuriam reikėjo suteikti skubią pagalbą, o daugiau ekipažų nebuvo. Todėl teismas tam kaliniui priteisė kompensaciją.

Profesinės sąjungos atstovai pateikė nemažai pasiūlymų kaip būtų galima ne tik sutaupyti lėšų, bet ir pagerinti visos įkalininimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemos darbą.

Viceministras Ernestas Jurkonis susitikimo pabaigoje padėkojo už patarimus medikams, dirbantiems įkalinimo įstaigose, kurie, pasak jo, yra savo sistemos patriotai, ir prisipažino, kad po diskusijos jis suprato, jog daugelį ministerijos numatytų pertvarkų nebus lengva įvykdyti, kadangi būtina atlikti kruopščius paskaičiavimus, nustatyti ar jos nepažeis kitų galiojančių teisės aktų bei kokį poveikį vienos ar kitos permainos turės visos sistemos darbui.

Todėl buvo sutarta po dviejų savaičių Kalėjimų departamente, kuriam tiesiogiai pavaldi LAVL ir visų įkalinimo įstaigų veikla, surengti naują susitikimą, kuriame dalyvautų ne tik profesinės sąjungos ir Teisingumo ministerijos, bet ir Kalėjimo departamento, Laisvės atėmino vietų ligoninės ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, kurie apsvarstytų šiam susitikimui parengtus nuteistųjų sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos planus ir grafikus bei paskaičiavimus koks bus kiekvienos pertvarkos finansinis poveikis bei kaip tai atsilieps visos sistemos darbui.

 

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą