Įkurtas IndustryALL Global Union moterų komitetas

autorius Solidarumas

2013m. gegužės 27d. Frankfurte, Vokietija, įkurtas IndustryALL Global Union moterų komitetas, kurio pirmininke išrinkta Kristina Olivjer (Pietų Afrika), pirmininkės pavaduotoja Gven Farrell (Kanada). Iki sekančio suvažiavimo buvo patvirtinta darbo programa:

– motinystės apsauga, įskaitant darbų saugą,
– prievarta,
– moterys vadovaujančiuose postuose,
– pragyvenimo minimumas,
– moterų organizacijų stiprinimas,
– ryšių tarp sektorių stiprinimas,
– vienodas apmokėjimas už darbą,

Nestandartinis užimtumas, tai pagrindinė problema, kurios negatyvias pasekmes labiausiai jaučia moterys. Todėl bus siekiama šiose srityje lyčių lygybės.

Moterų ir lyčių lygybės klausimai turi būti įtraukiami į visas IndustryAll organizuojamų konferencijų darbotvarkes. Pačioje IndustryAll turi būti kuriami moterų tinklai komunikacijos tikslais.

Nutarta, kad moterų komitetas posėdžiaus prieš kiekvieno vykdomojo komiteto posėdį. Sekantis posėdis vyks Tunise. Moterų komiteto narės turi atsiųsti iki 2013m. spalio 1d. savo pasiūlymus dėl veiksmų programos įgyvendinimo.

2015 m. IndustryAll planuoja pravesti pasaulinę moterų konferenciją

Parengė Jovita Meškauskienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą