IndustriALL Europe suvažiavime

autorius Jovita

2021m. birželio 1d. prasidėjo virtualus IndustriAll Europe suvažiavimas, kuris vyks dvi dienas. Paskelbtas suvažiavimo moto: ekonomikos atkūrimas visiems – stiprus pramonės darbuotojų balsas Europoje.

3-asis „industriAll Europe“ kongresas iš pradžių turėjo įvykti 2020 m. Gegužės 26–28 d. Salonikuose su sutartu šūkiu „Mūsų pramonė, mūsų ateitis – kokybiškam darbui tvarioje Europoje“. 2020 m. Kovo 17 d. „IndustriAll Europe“ prezidentas ir viceprezidentai surengė konferencinį pokalbį ir nusprendė atidėti Kongresą. Tuo metu, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, fizinis susitikimas 650–700 delegatų, stebėtojų ir svečių jau negalėjo būti užtikrintas saugiomis ir sveikomis sąlygomis.

Pagrindiniai kongreso tikslai: visos Europos pramonės strateginio plano 2021-2023 metams aptarimas ir priėmimas, suvažiavimo rezoliucijų aptarimas ir priėmimas, vadovų rinkimai (prezidentas, generalinis sekretorius ir du generalinio sekretoriaus pavaduotojai), įstatų keitimas.

„IndustriAll Europe“ strateginis 2021–23 m. Planas yra orientuotas į penkių prioritetų įgyvendinimą: daugiau informacijos: https://news.industriall-europe.eu/Article/250

Nuotraukoje kandidatai į prezidento, generalinio sekretoriaus ir generalinio sekretoriuas pavaduotojo postus.
0 komentaras
0

Palikti komentarą