Išrinkta nauja pirmininkė

autorius Jovita

2021 m. liepos 23d. įvyko Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas” ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje dalayvavo 10 dalyvių-delegatų iš 14.  Darbotvarkėje buvo numatyti klausimai: įžanginis žodis, kurį tarė LPS ,,Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė, pirmininko bei iždininko ataskaita, pirmininko ir tarybos rinkimai, bei veiklų ateinantiems metams patvirtinimas.

Dalyvius pasveikino LPS ,,Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė. Ji paminėjo, kad labai svarbūs gyvi susitikimai ir bendravimas, o artimiausiu metu medikams reikėtų peržiūrėti ir panagrinėti darbo apmokėjimo sistemą. Ji taip pat gyrė profesinę sąjungą dėl aktyvumo ir linkėjo geros šakinės sutarties.

Konferencijoje pirmininkė Jolanta Keburienė pateikė ataskaitą už 4 metus (powerpoint prezentacija). Ji atskleidė kiek daug nuveikta gerų darbų, kaip ketverių metų laikotarpiu vyko derybos dėl kolektyvinės sutarties. Ji nuoširdžiai apgailestavo, kad Vyriausybė nevykdo susitarimų. Ji paminėjo, kad per laikotarpį buvo įkurta greitosios pagalbos šakinė ogranizacija, įsikūrė įkalinimo įstaigų profesinė sąjunga, ženkliai padaugėjo narių, parašyta daug raštų, yra kvietimas į derybas dėl šakinės suterties ir t.t.

Jolanta Keburienė pasiūlė į pirmininkus rinkti Reginą Jarošienę ir pati atsisakė kandidatuoti. Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininke išrinkta Regina Jarošienė (nuotraukoje). Į tarybą išrinkti: Regina Jarošienė (Nacionalinis vėžio institutas), Giedrius Kisielius (Teismo medicinos darbuotojai), Ramunė Kirkutienė (Švenčionių rajono ligoninė), Vita Subačiūtė (Įkalinimo įstaigos) ,  Ingrida Šabanevičienė (Ukmergė), Daiva Tylienė (Anykščių rajono ligoninė), Natalja Šostak (Vilniaus greitosios pagalbos ligoninė).

Svarstant ateinančių metų veiklas nutarta aktyviai dalyvauti šakos derybose, mokymuose, įvairuose kituose rengoniuose. Taip pat nutarta deleguoti į LPS ,,Solidarumas” koordinacinę tarybą pagrindine nare Reginą Jarošienę, o pakaitine nare Natalją Šostak.

Ataskaitinei-rinkiminei konferencijai pirmininkavo Jolanta Keburienė, sekretoriavo Jovita Pretzsch.

0 komentaras
0

Palikti komentarą