Italijos, Moldovos ir Ukrainos profesinės sąjungos pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo

autorius Solidarumas

Italijos profesinės sąjungos (CGIL, CISL,UIL) Kišiniove pasirašė  susitarimą dėl bendradarbiavimo su Moldovos ir Ukrainos profesinėmis sąjungomis.  Italija yra pagrindinė šalis į kurią emigruoja Modovos ir Ukrainos darbuotojai.

Susitarimu yra įsipareigojama ginti darbininkų migrantų teises, kaip yra numatyta Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose. Italija yra ratifikavusi darbuotojų migrantų teises ginančias konvenciajs Nr. 97, 143 ir 189 (dėl dirbančių namų tvarkytais apsaugos).

Moldova  – konvenciją Nr. 97, tuo tarpu Ukraina nėra ratifikavusi nei vienos iš minėtų konvencijų.

0 komentaras
0

Palikti komentarą