Kaip darbdavys turi pranešti darbuotojui apie darbo užmokesčio pakeitimus

autorius Solidarumas
jarm121456

Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” teisininkas Vitalius Jarmontovičius atsako kaip darbuotojas turi būti informuojamas apie darbo užmokesčio pakeitimus.

Klausimas – atsakymas: kaip darbuotojas turi būti informuotas dėl darbo užmokesčio pakeitimų?

Darbo sąlygų keitimas pagal naująjį Darbo kodeksą gali būti inicijuotas tiek darbuotojo, tiek ir darbdavio. Suprantama, kad pranešimas darbuotojams apie darbo užmokesčio pasikeitimą yra papildoma administracinė našta, tačiau darbuotojui turėtų būti pateiktas atskiras pranešimas kiekvienam darbuotojui, nurodant darbo užmokesčio pakeitimo teisinį pagrindą ir numatomus pakeitimus. Tai siūlytina daryti dėl kelių priežasčių.

Pirma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 45 straipsnio, darbo užmokesčio kaip būtinosios darbo sutarties sąlygos pakeitimui reikalingas rašytinis darbuotojo sutikimas. Nurodytu atveju sutikimo gali nereikėti tik dėl to, kad darbo sutarties sąlyga dėl darbo užmokesčio keičiama specialaus teisės akto, t.y. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo pagrindu.

Antra, Darbo kodekso 44 str. numato darbdavio prievolę pasikeitus darbo sąlygoms, įskaitant darbo užmokestį, pateikti darbuotojui pranešimą apie naujas darbo sąlygas, kuris yra skirtas konkrečiam darbuotojui.

Trečia, tam tikrais atvejais rekomenduojama gauti darbuotojo sutikimą darbo užmokesčio pakeitimui dėl mokesčių reformos, kai dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo po reformos gali kilti neaiškumų, todėl būtinas išankstinis individualus darbuotojo informavimas apie būtinumą tokį sutikimą išduoti. Siekiant palengvinti pranešimų darbuotojams siuntimo procesą, jį galima šablonizuoti, siunčiant darbuotojams analogiško turinio pranešimus.

Paprasčiausias darbuotojų informavimo būdas yra el.paštu, darbdavio atstovo parašas pranešimuose nėra privalomas.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą