Kalėjimo departamentas atideda pertvarką

autorius Solidarumas
kld trys 1

2019 m. birželio 13 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis ir Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pareigas einanti Vita Subačiutė dalyvavo susitikime, kurį surengė naujasis Kalėjimo departamento direktorius Virginijus Kulikauskas tam, kad būtų aptarta sveikatos priežiūros sistemos pertvarka įkalinimo įstaigose.

2019 m. birželio 3 d. Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjunga „Solidarumas“ Ministrui Pirmininkui, Teisingumo ministrui, Kalėjimo departamento direktoriui, Sveikatos apsaugos ministrui ir Seimo pirmininkui įteikė reikalavimus, kurių neįvykdžius 2019 m. birželio 20 d. bus skelbiamas įspėjamasis dviejų valandų streikas. Skaityti čia.

Naujasis įkalinimo įstaigų direktorius pranešė, kad vakar Kalėjimo departamentas priėmė nutarimą, kuris iš dalies patenkina vieną iš streikuoti besirengiančių medikų reikalavimų ir stabdo įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros pertvarką iki šių metų spalio 1 d. tam, kad būtų geriau jai pasirengta.

Ričardas Garuolis paprašė parodyti šį nutarimą, nes dar prieš dvi savaites Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius susitikime su Seimo socialdemokratų frakcija pareiškė, kad šį pertvarka jau yra sustabdyta, tačiau net po to darbuotojai nuolatos gaudavo atleidimo iš darbo lapelius. Skaityti čia.

Kalėjimo departamento darbuotojai pažadėjo šį įstatymą po susitikimo atsiųsti.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius suabejojo ar Kalėjimo departamentas turi teisę vykdyti įkalintųjų sveikatos priežiūros pertvarką, nes Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio „Suimtųjų sveikatos priežiūra“ 2 dalis nurodo, kad „Tardymo izoliatoriuose veikia asmens sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą ir darbo tvarką nustato sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai”.

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymo Bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 2 dalis sako, kadArešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų ambulatorinėms pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pataisos įstaigose steigiamos sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą, pareigybių skaičių ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministras ir Teisingumo ministras”, o to pačio straipsnio 4 dalis nurodo, kad „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija“.

To pačio kodekso 175 straipsnio 2 dalis nustato, kad „Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija“.

Kalėjimo departamento direktorius Virginijus Kulikauskas pažadėjo pasidomėti ar ankstesnė Kalėjimo departamento vadovybė veikė teisėtai ir nepažeidė Lietuvos įstatymų, pradėjusi vykdyti pertvarką, kuriai daryti ji neturėjo teisės.

Jis paminėjo, kad artimiausiu metu bus pateiktos Kalėjimo departamento vidinio audito išvados, kurios padės geriau parengti pertvarką, kuri prasidės 2019 m. spalio 1 d., o nuo 2020 m. įkalinimo įstaigų medikų atlyginimai pradės didėti, nes tik tada sumokėjus atleistiems darbuotojams išeitines išmokas bus galima iš sutaupytų lėšų didinti atlyginimus.

Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) direktorius Ramūnas Šilobritas pažymėjo, kad nors sveikatos priežiūros sistemos pertvarka atidedama iki spalio 1 d., bet iki šiol padarytas įdirbis leidžia tikėtis, kad pertvarka duos gerus rezultatus, nes visos sveikatos priežiūros paslaugos bus sutelktos LAVL, todėl pagerės paslaugų suteikimo valdymas.

Jis paminėjo, kad daugiausiai prieštaravimų sukėlusioms pareigybėms, kurias profesinės sąjungos nariai jau pakrikštijo „turbo administratoriais“, nes šie turės dirbti trijų arba net keturių atleistų darbuotojų darbą, jau rasti du norintys jas užimti medikai.

Vitai Subačiutei paklausus kuriose įstaigose juos pavyko surasti Ramūnas Šilobritas atsakė dabar nenorintis to atskleisti, bet pasakė, kad būsimiems administratoriams reikės dirbti ne trijų-keturių atleistų darbuotojų darbą, bet daugiausiai dviejų-trijų, tačiau darbo krūvis dėl to jiems mažai padidės, nes bus atleisti mažai dirbantys darbuotojai.

Koks tiksliai bus būsimų administratorių atlyginimas Ramūnas Šilobritas atsakyti negalėjo, bet pasakė, jog jis bus didelis.

LAVL direktorius pasidžiaugė, kad belankydamas įkalinimo įstaigas jis pamatė, kad vis daugiau medikų supranta ir pritaria planuojamai pertvarkai.

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pareigas einanti Vita Subačiutė tai išgirdusi nustebo ir pasakė, kad kiekvieną dieną daug kartų telefonu kalbasi su savo nariais, kurie yra sunerimę dėl šios pertvarkos ir ketina jos nesustabdžius išeiti iš darbo. 85 iš 90 įkalinimo įstaigose dirbančių medikų pasirašė ir nusiuntė Teisingumo ministrui ir Kalėjimo departamentui raštus, kad nepritaria planuojamai pertvarkai. Skaityti čia.

LAVL direktoriui paklausus kodėl įkalinimo įstaigų medikai nenori būti pavaldūs LAVL Vita Subačiutė atsakė, kad įkalinimo įstaigų medikai mato, kad ši įstaiga veikia prastai, atvežami iš įkalinimo įstaigų ligoniai neretai siunčiami atgal jų nepriėmus, o medikų atlyginimai yra mažesni nei kitose įkalinimo įstaigose.

Ričardas Garuolis paaiškino, kad laisvėje esančiose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose jau seniai pirminė ir antrinė sveikatos priežiūros grandys yra atskirtos, stiprinant pirminę grandį, kuri yra efektyvesnė, o dabartinė pertvarka numato jas sujungti.

Ramūnas Šilobritas atsakė, kad šis sujungimas dėl pavaldumo ir darbų centralizavimo pagerins medikų darbą ir leis sutaupyti papildomų lėšų atlyginimams kelti. Jis pažymėjo, kad ir LAVL medikams atlyginimai turi kilti, nes jie yra vieni mažiausių, nors pagal planuojamą pertvarką lėšos bus taupomos, atleidžiant medikus ir perduodant jų darbo krūvį darbuotojams pirminėje grandyje.

Vita Subačiutė paragino svarstyti profesinės sąjungos pasiūlymą prie Kalėjimo departamento įsteigti Medicinos centrą, kuris koordinuotų pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių darbą. Šiai įstaigai vadovautų medikas, o ne statutinis darbuotojas kaip to reikalauja tarptautinės organizacijos. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandys turėtų atskirą finansavimą, būtų stiprinama pirminė grandis. Panašai dabar veikia Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.

LAVL direktorius Ramūnas Šilobritas, kuris yra statutinis darbuotojas, o ne medikas, pareiškė, kad jo rengiama pertvarka sujungti pirminę ir antrinę grandis LAVL, kuri teikia antrines sveikatos priežiūros paslaugas, būtent ir siekia pertvarkyti įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūrą pagal Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro pavyzdį.

Jis paaiškino, kad naujoji įstaiga liks su senu pavadininimu tik todėl, kad pavadinimo keitimas užtruktų, nes reikėtų pataisyti daug įstatymų, kurie reguliuoja šios įstaigos darbą.

Vitai Subačiutei atskleidus, kad medikai bijo, kad juos prijungus prie LAVL, kuri turi daug skolų, jų atlyginimai gali ne padidėti, o sumažėti, LAVL direktorius atsakė, kad jis užtikrins, kad pirminės grandies medikų atlyginimai nemažės, nes to neleistų ir profesinė sąjunga.

Ričardas Garuolis pasiūlė žiūrėti į pertvarką sistemiškai, nes jei pataisos namuose nebus gydytojų, galinčių vietoje suteikti medicininę pagalbą, kaliniai, simuliuodami susirgimus, gali pradėti reikalauti juos vežti į LAVL, jiems lydėti reikės skirti prižiūrėtojus, o išvykus keliems ekipažams nebeliks pakankamai prižiūrėtojų, galinčių užtikrinti tvarką įkalinimo įstaigose. Be to, tai kainuos papildomas konvojavimo išlaidas.

Nors profesinės sąjungos atstovai abejojo ar verta vėl susitikti su Kalėjimo departamento atstovais pertvarkai aptarti, nes palaiko tik tokį darbuotojų mažinimą koks buvo sutartas su Teisingumo ministru 2019 m. vasario 5 d., (skaityti čia) bet Kalėjimo departamento atstovams žadant, kad bus atsižvelgta į profesinės sąjungos nuomonę, sutarta liepos 31 d. dar kartą susitikti ir aptarti naujus pertvarkos pasiūlymus.

Primename, kad birželio 20 d. įspėjamajam streikui besirengianti Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ reikalauja stabdyti pradėtą įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarką, atlikti išorinį laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos auditą, skirti trūkstamas lėšas atlyginimams didinti, įtraukti kalėjimų medikus į trūkstamų profesijų sąrašą, nustatyti atskirą sveikatos priežiūros paslaugų biudžetą, kurio lėšos būtų panaudojamos tik nuteisųjų sveikatos priežiūros paslaugoms ir medikų atlyginimams, bei užtikrintų, kad jos būtų panaudotos pagal paskirtį, o ne kitoms su sveikatos priežiūra nesusijusioms reikmėms finansuoti. Skaityti čia.

Kol kas iš dalies įvykdytas tik vienas reikalavimas.

 

 

 

 

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą