Kalėjimo medikai masiškai siunčia nepritarimo raštus vykdomai pertvarkai

autorius Solidarumas
kalejimas pataisu

 

Po 2019 m. balandžio 2 d. piketo prie Vyriausybės, kurį surengė Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjunga „Solidarumas“, protestuodama prieš įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros pertvarką, (žiūrėti čia ) Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkei Kristinai Krupavičienei pasiūlius balandžio 11 d. įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Teisingumo ministras Elvinas Jankevičiaus, Kalėjimo departamento, Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) ir profesinių sąjungų atstovai.

Susitikimo metu profesinės sąjungos atstovai dar kartą paaiškino, kad įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros pertvarka neišspręs mažų kalėjimo medikų atlyginimo problemos, nes atleidus tuos darbuotojus, kurių atleidimui profesinė sąjunga nepritaria, bus sutaupyta tik 360 000 eurų per metus. Tuo tarpu, Kalėjimo departamento darbo grupė 2018 m. rudenį paskaičiavo, jog tam, kad kalėjimų medikai nepereitų dirbti į laisvėje esančias gydymo įstaigas, kuriose atlyginimai augs, reikėtų papildomai atlyginimams skirti 2 360 000 eurų.

Ši Kalėjimo departamento ir Teisingumo ministerijos vykdoma pertvarka galutinai sugriaus ir taip dėl nepakankamo finansavimo vos veikiančią sveikatos priežiūros sistemą įkalinimo įstaigose, nes atleidus dalį svarbiausių medikų, o jų darbą perdavus likusiems darbuotojams, šie ketina išeiti iš darbo, nes dėl to labai padidės jų darbo krūvis.

Ypač medikus stebino sukurtas naujas etatas, kurį darbuotojai jau pavadino „turbo administratoriumi“, nes jis turės dirbti trijų darbuotojų darbą, o kai kuriose įkalinimo įstaigose net keturių darbuotojų darbą. Kalėjime ne vienerius metus dirbusių medikų nuomone, vienu metu atlikti skyriaus vedėjo, vyriausiojo slaugos administratoriaus, bendruomenės slaugytojo ir vaistininko darbą yra neįmanoma, todėl arba neatsiras norinčių dirbti tokį atsakingą darbą, arba darbuotojas, sutikęs dirbti tokį darbą paprasčiausiai nesugebės atlikti šių pareigų.

Trečia, ši pertvarka vykdoma pažeidžiant galiojančius įstatymus ir teisines procedūras.

Teisingumo ministerijos ir Kalėjimo departamento atstovai bandė įrodyti, kad Europai ir net Lietuvai nebūdingas pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių sujungimas Laisvės vietų atėmimo ligoninėje vykdomas, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, sakančias, jog kalėjimo medikai turi būti laisvi ir nepavaldūs įkalinimo įstaigų vadovybei.

Profesinės sąjungos atstovai atsakė, kad LAVL yra pavaldi Kalėjimo departamentui, o jos direktorius yra statutinis pareigūnas, todėl ši pertvarka neatitinka tarptautinių organizacijų rekomendacijų, nes medikai vis tiek bus pavaldūs įkalinimo įstaigų vadovybei.

Susitikimo metu Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir LAVL direktorius Ramūnas Šilobritas sutarė, kad LAVL iki 2019 m. balandžio19 d. įsipareigoja:

1.1 įvertinti Įkalininimo įstaigų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pateiktą sveikatos priežiūros pareigybių sąrašo projektą, t. y. pertvarką, kurią siūlo profesinė sąjunga,

1.2 parengti ir profesinei sąjungai pateikti paskaičiavimus dėl lėšų ekonomijos, įgyvendinus alternatyvius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizacinius modelius,

1.3 parengti ir profesinei sąjungai pateikti LAVL pirminės priežiūros skyriaus administratoriaus ir bendrosios praktikos slaugytojo tipinio pareigybės aprašymo projektus,

2. LAVL iki 2019 m. gegužės 2 d. įsipareigoja įteikti laisvės atėmimo vietų įstaigų sveikatos priežiūros skyriasus darbuotojams, kurių pareigybių aprašymai iš esmės nesikeis, pasiūlymus pereiti į LAVL pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrių.

3. LAVL ir profesinė sąjunga bendrai sutaria, kad laisvės atėmimo vietose slaugos personalas neturėtų budėti nakties metu.

Susitikimo pabaigoje įkalinimo įstaigų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai atsisakė fotografuotis su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi, protestuodami prieš Kalėjimo departamento laikinai direktoriaus pareigas einančio Valerijaus Vincukevičiaus nurodymą įkalinimo įtaigose pravesti sovietinius laikus primenančius vadovų ir medikų susitikimus, kurių aprašymuose būtų teigiamai pristatyta planuojama pertvarka, o medikai nufotografuoti kaip pritariantys šiai pertvarkai.

Skaityti čia

Tačiau LAVL vadovybė savo įsipareigojimų neįvykdė, pateikdama atsakymą tik dėl 1.2 ir iš dalies 2 susitarimo straipsnio!

Nebuvo pateikta ekonominis profesinės sąjungos pasiūlymo palikti 146,5 pareigybes įvertinimas ir kiti susitarimo straipsniai.

Dar daugiau, LAVL direktorius Ramūnas Šilobritas toliau platino įkalinimo įstaigų medikams atleidimo lapelius, kuriuose nurodė, kad pertvarka vykdoma vadovaujantis susitarimu, kurį balandžio 11 d. sudarė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir LAVL direktoriaus Ramūnas Šilobritas, nors tam profesinė sąjunga nepritarė!

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius lankydamasis įkalinimo įstaigose savo susitikimuose su medikais taip pat teigė, kad Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirrmininkė pritaria Kalėjimo departamento pradėtai kalėjimo medikų darbo pertvarkai.

Tuomet balandžio 29 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirrmininkė Kristina Krupavičienė išsiuntė Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui ir LAVL direktoriui Ramūnui Šilobritui raštą, kuriame kvietė elgtis atsakingai ir stabdyti pertvarką, kuriai profesinė sąjunga nepritaria, o 70% kalėjimo medikų ketina dėl šios pertvarkos išeiti iš darbo.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui

Elvinui Jankevičiui

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriui Ramūnui Šilobritui

Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., LT-56371, Kaišiadorių r

 

DĖL SUSITARIMO IR PAREIGYBIŲ ĮVERTINIMO

 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius Ramūnas Šilobritas 2019-04-11 pasirašė susitarimą, kuriame „Laisvės atėmimo vietų ligoninė iki 2019-04-19 įsipareigoja:

    1. Įvertinti profesinės sąjungos pateiktą Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigybių sąrašo projektą.“

Šis susitarimo punktas neįvykdytas, nes negavome Jūsų atsakymo pritariate ar atmetate mūsų siūlomą projektą.

2019-04-19 gavome administratoriaus ir bendrosios praktikos slaugytojų aprašymus.

Mūsų pastabos.

Nepritariame, steigiamai administratoriaus pareigybei, nes darbuotojui, kuris užims šią pareigybę, nekeliami jokie profesinės kvalifikacijos ir praktikos įrodymų reikalavimai, t. y. nereikia galiojančios medicinos darbuotojo licencijos, nors to reikalauja galiojantys Lietuvos normatyvai. Ši administratoriaus pareigybė yra vedėjo, slaugos administratoriaus ir vaistininko pareigybių junginys ir skirtingų sveikatos priežiūros sričių kompetencijos, kurios yra reglamentuotos skirtingais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, suplakomos į vieną junginį. Darbuotojas bus verčiamas būti atsakingu už atskiras sveikatos priežiūros sritis, dirbti trijų atskirų sveikatos priežiūros profesijų specialistų darbo krūviu, kuris vienam žmogui yra per didelis. Dėl to nukentėtų darbo ir teikiamų paslaugų kokybė, nes šį darbą dirbantys aukštos kvalifikacijos medikai ir savo srities specialistai būtų pakeisti žemesnės kvalifikacijos darbuotojais, neturinčiais reikalingų praktinių įgūdžių, medicininių žinių ir patirties. Taip pat pablogėtų darbo sąlygos, nes pailgėtų darbo laikas, o atostogos trumpėtų daugiau nei savaite.

Susitarimo 1.3 punktu buvo įsipareigota iki 2019-04-19 parengti ir profesinei sąjungai pateikti paskaičiavimus kiek lėšų bus sutaupyta, įgyvendinus alternatyvius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo modelius. Šių paskaičiavimų negavome, todėl neaišku, kiek didės medikų atlyginimai.

Gavusi Jūsų pateiktą informaciją Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ mano, kad ši reorganizacija laukiamų rezultatų neduos, o tik pablogins padėtį, sukeldama chaosą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, todėl siūlome šią reorganizaciją skubiai stabdyti, nes profesinės sąjungos apklausa atskleidė, kad apie 70% visų darbuotojų dėl netinkamos reorganizacijos eigos tikisi pasinaudoti atleidimo lapeliais ir pasiėmus kompensacijas išeiti iš darbo, taip paralyžiuojant visą įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros darbą Lietuvoje.

 

Raginame elgtis atsakingai.

 

Pagarbiai

 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

Tačiau, nepaisant to, Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius susitikimuose su įkalinimo įstaigų medikais teigė, kad kitų miestų pataisos namų medikai Kalėjimo departamento vykdomai medikų darbo pertvarkai pritaria. Tą patį jis sakė ir Seimo Sveikatos priežiūros komitete. Nuo 1.40 val. Žiūrėti čia.

Todėl tam, kad nebūtų skleidžiama neteisinga informacija, įkalinimo įstaigų medikai iš įvairių įkalinimo įstaigų pradėjo siųsti Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui ir Kalėjimo departamento laikinai direktoriaus pareigas einančiam Valerijui Vincukevičiui raštus su darbuotojų parašais, kuriuose reiškiamas nepritarimas vykdomai pertvarkai, išdėstomos priežastys kodėl tokia pertvarka nepriimtina ir būsimos katastrofiškos jos pasekmės visai įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemai. Šiuos raštus pasirašė 100% Panevėžio pataisos namų, Marijampolės – Kybartų pataisos namų, Kauno tardymo izoliatoriaus, Alytaus ir Pravieniškių pataisos namų, beveik 100% Vilniaus pataisos namų medikų. Nepritarimo raštus pasirašė 85 iš 90-ies pirminės sveikatos priežiūros grandies t.y. įkalinimo įstaigose dirbančių darbuotojų. Šiuos raštus pateikiame žemiau. 

Beveik visose derybose su Teisingumo ministerija ir kalėjimo departamentu dalyvavęs Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, paprašytas pakomentuoti susidariusią padėtį, atsakė:

Vietoj to, kad skubiai kreiptųsi į Vyriausybę ir ieškotų papildomo finansavimo kalėjimo medikų algoms didinti, Teisingumo ministerijos ir Kalėjimo departamento vadovai, nepaisant profesinės sąjungos protestų, bando vaizduoti, jog kažką daro, prisidengdami reforma, kuri ne tik neišspręs mažų medikų atlyginimo problemos, bet ir sukels visos sveikatos priežiūros sistemos kalėjimuose griūtį, nes paskatins masinį medikų išėjimą dirbti į laisvėje esančias gydymo įstaigas, kuriose medikų nuolatos trūksta, atlyginimai auga, o pacientai daug malonesni. Tuomet nuteistieji įgis teisę į tūkstantines kompensacijas už nesuteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias sumokės mokesčių mokėtojai.

Dar pernai vasarą Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga Solidarumas” apie tai informavo Teisingumo ministrą. Tačiau nors Kalėjimo departamento darbo grupė paskaičiavo kiek lėšų reikia atlyginimams kelti, Teisingumo ministerija neprašė Vyriausybės ir Seimo didesnio finansavimo, o profesinėms sąjungoms žadėjo rasti lėšų atlyginimų didinimui iš vidinių resursų”. Tačiau dabar jau galutinai aišku, kad tų vidinių resursų” chroniškai prasiskolinusioje sistemoje nėra. O tai, kad nepaisant specialistų ir profesinės sąjungos prieštaravimų, ši reforma yra vis tiek vykdoma, sukelia abejonių dėl kai kurių valstybės pareigūnų dalykinių ir moralinių savybių tinkamumo dirbti valstybinį darbą”.

 

Pateikiame Lietuvos įkalinimo įstaigų darbuotojų raštus, prieštaraujančius Teisingumo ministerijos ir Kalėjimo departamento vykdomai sveikatos priežiūros sistemos pertvarkai.

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui

Elvinui Jankevičiui

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

 

Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

direktoriaus pavaduotojui,

atliekančiam direktoriaus funkcijas

Valerijui Vincukevičiui

  1. L. Sapiegos g. 1, LT – 10312 Vilnius

 

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius

 

 

ATSILIEPIMAS Į ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ VADOVYBĖS INICIJUOTĄ PASITARIMĄ

 

2019-04-29

Panevėžys

 

Panevėžio pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus medicinos darbuotojai pasipiktinę dėl neteisingai pateikiamų duomenų. Kategoriškai nepritariame vykdomai reorganizacijai, kurią 2019-04-10 Kalėjimų departamento bandyta pateikti kaip pritarimą. Medikų nuomonės, pagrįstų argumentų niekas neišklauso nei įstaigos administracija, nei kalėjimų departamento, nei teisingumo ministerijos darbuotojai atsakingi už pertvarką. Pagal pateiktą reorganizacijos projektą, likus vienai bendrosios praktikos slaugytojai, bus fiziškai neįmanoma dirbti, dėl didelio darbo krūvio vienam asmeniui. Būsimam administratoriui bus priskirtos keturių specialistų funkcijos: vedėjo, vaistininko, slaugos administratoriaus, bendruomenės slaugytojo. Vienam asmeniui, pagal pateiktą pareigybę, vykdyti visas funkcijas fiziškai neįmanoma. Po reorganizacijos nelieka ginekologo, LAVL jo taip pat neturi. Ginekologinę patologiją turinčios moterys, nėščios moterys, kurių nėštumai dažnai yra komplikuoti, lieka be kvalifikuotos priežiūros. Kūdikiai, vaikai lieka be priežiūros, nelieka darbuotojo, kuris kontroliuotų ar motina moka vaiką prižiūrėti, ar tinkamai maitina jį, ar sugeba pati susitvarkyti. Nebus kas organizuoja maitinimą, aprangą pagal amžių, atlieka skiepus, stebi vaikų raidą. Pažymėtina, kad pagal SAM teisės aktus, vaikų kūdikių namuose vaikus iki 3 metų prižiūri bendrosios praktikos slaugytojas. Pagal įstatymus nei bausmių vykdymo kodekse, nei įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nėra numatytas nei bendrosios praktikos slaugytojas, nei joks kitas darbuotojas, kuris vykdytų šias funkcijas. 60% darbuotojų jau nusprendė palikti darbą įstaigoje, kiti dar svarsto. Informuojame apie susidariusią situaciją, apie Pirminės sveikatos priežiūros skyriaus darbo destrukciją nuo 2019-07-01, dėl ko bus daroma žala pacientų sveikatai.

 

Eugenija Marksienė, Regina Petrošiūtė, Birutė Vladislava Kairienė, Rita Murnikovienė, Nijolė Vertelkienė, Elena Žurumskienė, Daiva Vilčinskienė, Rima Skipskienė, Gitana Petrauskienė, Lidija Butėnienė, Jolanta Gasparaitienė

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui

Elvinui Jankevičiui

Gedimino per. 30, 01104 Vilnius

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

Teisingumo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojui,

Atliekančio direktoriaus funkcijas

Valrerijui Vincukevičiui

  1. L. Sapiegos g. LT – 10312 Vilnius

Lietuvos profesinės sąjunga „Solidarumas“

Ulonų g. 5, LT – 08240 Vilnius

ATSILIEPIMAS DĖL REFORMOS

2019-05-07

Marijampolė

 

Marijampolės pataisos namų (PN) Sveikatos priežiūros skyriaus medicinos darbuotojai pasipiktinę dėl neteisingai pateikiamų ir iškraipomų duomenų, kad Marijampolės PN medikai pritaria reformai. Kategoriškai nepritariame vykdomai optimizacijai, kuri galutinai sužlugdys pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įkalinimo įstaigose.

Abu šeimos gydytojai, gydytoja psichiatrė, odontologas, dėl nesibaigiančių LAVL grasinimų sumažinti atlyginimus, siuntinėti į kitus pataisos namus, be gydytojų sutikimo, nesiruošia pereiti į LAVL ir pasinaudoję išeitinėmis kompensacijomis, ruošiasi išeiti iš darbo. Pažymėtina, kad visi gydytojai dirba tik 0,5 etato krūviu ir turi kitus darbus. Apie išėjimą galvoja ir vaistininkė. Jos situacija itin neapibrėžta ir komplikuota. Pasiūlymo nesiruošia priimti ir slaugos administratorius. Jam tektų nepakeliamas darbo krūvis. Tektų atlikti skyriaus vedėjo, slaugos administratoriaus, bendruomenės slaugytojo, vaistininko darbą. Tektų spręsti daugybę ūkinių problemų, apie kurias niekas negalvoja ir nesiruošia galvoti. Tokio darbo krūvio vienam žmogui didelėje įstaigoje neįmanoma atlaikyti fiziškai. Lieka neišspręstas klausimas dėl administratoriaus licencijos tęsimo, darbo laiko, atostogų trukmės. Iš darbo išeina 2 bendrosios praktikos slaugytojos. Nelikus naktinio slaugytojų darbo ir priedo už jį, ženkliai mažės slaugytojų atlyginimai, kurie nesieks nei įkalinimo įstaigų, nei Lietuvos slaugytojų atlyginimų vidurkio. Netenkina pareiginių nuostatų projektas, kuriuo remiantis bet kuri slaugytoja gali būti priversta vykdyti administratoriaus funkcijas, net ir neturėdama tam nei kompetencijos, nei gebėjimų. Taip pat netenkina šių nuostatų 4.33 punktas.

Pamirštama, kad Marijampolės pataisos namai nuteistųjų skaičiumi yra didžiausi, o SPS medicinos personalu skaičiumi, tenkančiu atitinkamam kiekiui nuteistųjų, mažiausi. Didelėse įstaigose medikų darbo krūvis 2-3 kartus didesnis, negu žymiai mažesnėse. Deja, to niekas nevertina. Slaugytojoms tenka apeidinėti visoje didelėje teritorijoje išsidėsčiusius korpusus. Drausmės grupės korpusas yra įstaigos pakraštyje. Ten bausmę atlieka itin probleminiai nuteistieji, pas kuriuos tenka bėgti kelis kartus per parą. Darbas Marijampolės PN tapo itin komplikuotas, pradėjus vežti nuteistuosius iki gyvos galvos, kalėjimo režimo bausmę atliekančius nuteistuosius, kamerų korpuse apgyvendinus „narkodilerius“. Šie asmenys, atvykę į pataisos namus, skundais užvertė ne tik pataisos namų administraciją, bet ir įvairias Lietuvos institucijas. Daugybė nuteistųjų vartoja narkotines – psichotropines medžiagas. Į įkalinimo įstaigas atkeliavo sintetiniai narkotikai, dėl kurių vartojimo nuteistųjų veiksmai tampa neprognozuojami. Medicinos personalo saugumo lygis ne didėja, bet, priešingai, mažėja.

Ši reorganizacija laukiamų rezultatų neduos, o tik dar labiau pablogins ir taip jau itin sudėtingą situaciją įstaigoje. Iš darbo išėjus pagrindiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuteistiesiems taps neįmanomu. Kas prisiims atsakomybę dėl sužlugdytos pirminės asmens sveikatos priežiūros sistemos įkalinimo įstaigose?

Gintaras Kėžys

Lilija Karceva

Bernardas Cicėnas

Aurimas Baliulis

Rūta Bertulė

Juozas Saukaitis

Danutė Žilinskienė

Marija Bieliauskienė

Reda Eidukaitienė

Audronė Pėstininkienė

Ilijana Dzingienė

 

 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS

Sveikatos priežiūros SKYRIUS

 

DĖL VYKDOMOS ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PIEŽIŪROS SKYRIŲ REFORMOS

 

2019 m. gegužės 7 d.

Kaunas

 

Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – KTI) Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – SPS) medicinos darbuotojai kategoriškai. nepritariame vykdomai optimizacijai, kuri galutinai sužlugdys pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įkalinimo įstaigose. Tai pat pasipiktinę dėl neteisingai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – TM) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD) pateikiamų ir iškraipomų duomenų, kad įkalinimo įstaigose medikai pritaria reformai ir formuojamai klaidingai nuomonei apie būsimus optimizacijos rezultatus.

Šeimos gydytoja, gydytoja psichiatrė, odontologas, dėl grasinimų sumažinti atlyginimus, siuntinėti į kitus pataisos namus, be gydytojų sutikimo, nesiruošia pereiti į LAVL ir pasinaudoję išeitinėmis kompensacijomis, ruošiasi išeiti iš darbo. Pažymėtina, kad visi gydytojai turi kitus darbus. Nelikus naktinio slaugytojų darbo ir priedo už jį, ženkliai mažės slaugytojų atlyginimai, kurie nesieks nei įkalinimo įstaigų, nei Lietuvos slaugytojų atlyginimų vidurkio.

Netenkina administratoriaus pareiginių nuostatų projektas ir pasiūlymo nesiruošia priimti SPS vedėjas ir slaugos administratorė. Pateiktame administratoriaus pareigybė projekte vedėjo, slaugos administratoriaus ir vaistininko pareigybės sujungtos į vieną pareigybę. Skirtingų sveikatos priežiūros sričių kompetencijos, kurios yra reglamentuotos skirtingais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, suplaktos į vieną junginį ir darbuotojas bus verčiamas būti atsakingu už atskiras sveikatos priežiūros sritis, dirbti trijų atskirų sveikatos priežiūros profesijų specialistų darbo krūviu, kuris vienam žmogui yra per didelis. Tokio darbo krūvio įstaigoje, kurioje nuolat vyksta suimtųjų/nuteistųjų kaita, vienam žmogui atlaikyti fiziškai ir psichologiškai neįmanoma Dėl to nukentėtų darbo ir teikiamų paslaugų kokybė, nes šį darbą dirbantys aukštos kvalifikacijos medikai ir savo srities specialistai, turintys jų profesinę kvalifikaciją patvirtinančias licencijas, būtų pakeisti žemesnės kvalifikacijos darbuotojais, neturinčiais reikalingų praktinių įgūdžių, medicininių žinių ir patirties. Taip pat blogėja darbo sąlygos, nes ilgėja darbo laikas, o atostogos trumpėja daugiau nei savaite. Projekte nurodomas pareigybės lygis A2 ir B, vadinasi turėtų būti ir skirtingi pareigybių aprašymai, t. y. lygiui A2 ir lygiui B. Taip ir lieka neišspręstas klausimas kokias profesines kvalifikacijas turėtų būti įgijęs administratorius ir turimos medicininės profesinės kvalifikacijos licencijos tęsimas.

Netenkina bendrosios praktikos slaugytojo pareiginių nuostatų projektas nes didinamas darbo krūvis. Į pareigybės projektą įtrauktą daug funkcijų, kurios nenumatytos bendrosios praktikos slaugytojos medicinos normoje ir gali būti vykdomos tik darbuotojui sutikus už papildomą atlygį. Taip pat bet kuri slaugytoja verčiama vykdyti administratoriaus funkcijas, net ir neturėdama tam nei kompetencijos, nei gebėjimų. Be to, pamirštama, kad į KTI atvyksta suimtieji, kurie turi įvairiausių susirgimų, kūno parazitų, apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų, nestabilios psichinės būsenos. Jiems atvykus atliekama jų pirminė apžiūra, sanitarinės-higieninės būklės vertinimas. Pareigybės projekte apjungtos slaugos ir administracinės funkcijos ir kad būtų užtikrintas sklandus ir kokybiškas darbas vienu metu turėtų dirbti dvi bendrosios praktikos slaugytojos, kurios pareigybės projekte numatytas funkcijas pasidalintų.

Ši reforma laukiamų teigimų rezultatų neduos, nes naikinant kai kurias pareigybes, įvedamos naujos (pvz. odontologo padėjėjų), likusiems dirbti, didės krūviai, psichologinė įtampa. Jau dabar įkalinimo įstaigose esanti itin sudėtingą situaciją dar labiau blogės. Iš darbo išėjus pagrindiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuteistiesiems taps labai komplikuotu arba neįmanomu. Toliau tęsiant reformą dabartiniu būdu nuo 2019-07-01 prasidės pirminės sveikatos priežiūros įkalinimo įstaigose destrukcija, kurios pasekmės neprognozuojamos.

Mindaugas Alfredas Čiučiulka

Gražina Barauskaitė

Larisa Gogoleva

Algirdas Mišauskas

Irena Aleksonienė

Evelina Laurynaitienė

Jurgita Chrapačienė

Rita Budzeikienė

Elina Randienė

Rasa Daiva Aukštakalnienė

Sondra Mičiulė

Roma Dunčienė

Romualda Šarovienė

Gintarė Milaknienė

Vida Taletavičienė

Nauris Grušauskas

 

 

 ALYTAUS PATAISOS NAMAI

SVEIKATOS PRIEŽIUROS SKYRIUS

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui

Elvinui Jankevičiui

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumoministerijos direktoriaus pavaduotojui,

atliekančiam direktoriaus funkcijas Valerijui Vincukevič

L.Sapiegosg.1,LT -10312Vilnius

 

ATSILIEPIMAS DĖL VYKDOMOS REORGANIZACIJOS

2019-05-

Alytus

Alytaus pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai kategoriškai nepritaria vykdomai reformai prijungiant skyrių prie Laisvės atėmimo vietų ligoninės. Daugelį metų savarankiškai funkcionavęs skyrius turi puikiai suformuotą skyriaus struktūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas turi aiškias pareigas ir jas atlieka. Norime pabrėžti, kad skyriaus vedėjas, slaugos administratorius ir vaistininkas atlieka visiškai skirtingas funkcijas ir jų sujungimas yra neįmanomas, dėl daugelio priežasčių (slaugos administratorius yra atsakingas už skyriaus slaugos procesą, kuris atlieka labai didelį vaidmenį mūsų veikloje, parengia darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, planuoja vaistų poreikį, tvarko vaistų sunaudojimo apskaitą ir t.t.. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už skyriaus darbą ir gydymo procesus, atsako į nuteistųjų skundus, pateikia ataskaitas kalėjimų departamentui ir t.t). Bendrosios praktikos slaugytojų darbas organizuotas taip, kad nuteistųjų sveikatos priežiūra bei profilaktika būtų užtikrinama visą parą, atsižvelgiant į tai, kad daugelis autoagresijos atvejų įvyksta būtent tamsiuoju paros metu. Būtinoji pagalba dažnai reikalinga ir pasibaigus gydytojo darbo laikui. Alytaus pataisos namuose bausmę atlieka apie 220 nuteistųjų, kurie infekuoti ŽIV (apie 160 gauna antiretrovirusinę terapiją). Bendrosios praktikos slaugytojos reguliariai ima nuteistiesiems kraujus ŽIV tyrimų rodikliams ištirti. Dalina, nurašo ir apskaito visus antiretrovirusinius vaistus. Panaikinus naktinius slaugytojų budėjimus visą darbą, kurį šiuo metu atlieka kasdien dirbančios dvi slaugytojos, vienai atlikti bus fiziškai neįmanoma. Darbuotojai turi ilgametę patirtį darbui su nuteistaisiais, tad suformuoti naują kolektyvą būtų labai sunku. Dirbame specifinėmis, pakankamai pavojingomis sąlygomis, tad formuojant gydytojų grandį buvo labai sunku rasti reikiamus specialistus. Reorganizacija jau dabar įnešė didelę sumaištį kolektyve, darbuotojai neužtikrinti savo darbo vietomis, tvyro konkurencijos ir situacijos neapibrėžtumo nuotaikos.

Manome, kad įstaigų sujungimas vykdomas nepaskaičiavus ekonominės naudos, nenumatant kas atliks konkrečius darbus, kokie bus darbo krūviai ir apmokėjimas už atliktą darbą. Centralizuodami funkcijas LAVL prarasime ryšį su Alytaus pataisos namų administracija ir nuteistuosius prižiūrinčiais darbuotojais. Bendradarbiavimas yra labai svarbus vykdant nuteistųjų sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į dažnus manipuliacijos atvejus. Papildomai iškils patalpų nuomos, pacientų registracijos programų apmokėjimo klausimai, vaistų transportavimo ir laikymo sąlygų klausimas.

Siūlome stabdyti neparuoštą reformą, paliekant esamą struktūrą. Siekiant išlaikyti darbuotojus skirti papildomą finansavimą darbuotojų darbo užmokesčiui, kuris jau dabar ženkliai atsilieka nuo laisvėje dirbančiųjų vidurkio. Nelikus naktinio slaugytojų darbo ir priedo už jį, ženkliai mažės slaugytojų atlyginimai.

Prašome padidinti finansavimą medikamentams, kuris yra dabar labiau nei nepakankamas ir yra pagrindinis gydytojų, bei slaugytojų darbo įrankis.

Modestas Dimša

Elvyra Selvistravičienė

Indrė Aliulytė-Jastrumskienė

Nijolė Danilina

Renata Liaukevičienė

Onutė Bencevičienė

Povilas Stadulis

Natalija Petralienė

Živilė Siauraitienė

Alvydas Papečkys

Rūta Sakalauskienė

Irena Vyšniauskienė

Laimutė Mandeikienė

Vida Janulevičienė

Danutė Stanaitienė

Laimutė Nešakotienė

Nina Antanavičienė

 

VILNIAUS PATAISOS NAMAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos direktoriui

  1. L. Sapiegos g, 1, LT – 10312 Vilnius

Lietuvos profesine sąjunga ,,Solidarumas”

Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius

 

ATSILIEPIMAS

2019-05-07

Vilnius

 

Vilniaus pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriaus medicinos darbuotojai pasipiktinę dėl neteisingai pateikiamų duomenų, kad pritaria vykstančiai reorganizacijai.

Kategoriškai nepritariame vykdomai reorganizacijai, kuri galutinai sužlugdys pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įkalinimo įstaigose.

Gydytojai dėl neapibrėžtumo kokie bus atlyginimai, neaiškios darbo vietos, nes teigiama, kad galės siuntinėti į kitus pataisos namus, be gydytojų sutikimo, nesiruošia pereiti į LAVL ir pasinaudoję išeitinėmis kompensacijomis, svarsto galimybę išeiti iš darbo. Apie išėjimą galvoja ir vaistininkė. Jos situacija iš viso neapibrėžta.. Šiuo metu siūlomam administratoriaus pareigybės aprašymui nepritaria ir nesiruošia priimti slaugos administratorė. Jai tektų nepakeliamas darbo krūvis. Reikėtų atlikti skyriaus vedėjo, slaugos administratoriaus, vaistininko darbą. Tektų spręsti daugybę problemų, apie kurias niekas negalvoja ir nesiruošia galvoti. Tokio darbo krūvio vienam žmogui didelėje įstaigoje neįmanoma atlaikyti fiziškai. Lieka neišspręstas klausimas dėl administratoriaus licencijos tęsimo, darbo laiko, atostogų trukmės. Iš darbo išėjo 1 bendrosios praktikos slaugytoja ir likusios svarsto galimybę pasinaudoti išeitine kompensacija ir palikti darbą.

Nelikus naktinio slaugytojų darbo ir priedo už jį, ženkliai mažes slaugytojų atlyginimai, kurie nesieks nei įkalinimo įstaigų, nei Lietuvos slaugytojų atlyginimų vidurkio. Netenkina pareiginių nuostatų projektas, kuriuo remiantis bet kuri slaugytoja gali buti priversta vykdyti administratoriaus , nes neturi tam nei kompetencijos, nei gebėjimų.

Ši reorganizacija laukiamų rezultatų neduos, o tik dar labiau pablogins ir taip jau itin sudėtingą situaciją įstaigoje. Iš darbo išėjus pagrindiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas taps neįmanomu.

 

Arvydas Stanislovaitis

Vida Gutmanienė

Vita Subačiutė

Janina Stankevičienė

Eglė Petruškevičienė

Marija Dikteriova

Eleonora Mirzojan

Roma Liubeckienė

Svetlana Glebova

Stasė Rusakovienė Ona Verbienė

 

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

SVEIKATOS PRIEŽIUROS SKYRIUS

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui

Elvinui Jankevičiui

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius

 

 

Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos

Teisingumo ministerijos

direktoriui Virginijui Kulikauskui

L. Sapiegos g. 1, LT – 10312 Vilnius

Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkei

Kristinai Krupavičienei

Ulonų 5, Vilnius

 

 

ATSILIEPIMAS DĖL VYKDOMOS REORGANIZACIJOS

 

2019-05-22

Pravieniškės

 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai kategoriškai nepritaria vykdomai reformai prijungiant skyrių prie Laisvės atėmimo vietų ligoninės. Daugelį metų savarankiškai funkcionavęs skyrius turi puikiai suformuotą skyriaus struktūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas turi aiškias pareigas ir jas atlieka. Norime pabrėžti, kad skyriaus vedėjas, slaugos administratorius ir vaistininkas atlieka visiškai skirtingas funkcijas ir jų sujungimas yra neįmanomas, dėl daugelio priežasčių.

Slaugos administratorius yra atsakingas už skyriaus slaugos procesą, kuris atlieka labai didelį vaidmenį mūsų veikloje, parengia darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsako į nuteistųjų skundus ir kitus raštus atitinkančius jos kompetenciją. Organizuoja skyriaus atitikimą reikiamoms higienos normoms, rengia tvarkų aprašus pagal pagrindines higienos normas ir t.t.

Skyriaus vedėjas yra atsakingas už skyriaus darbą ir gydymo procesus, atsako į nuteistųjų skundus, pateikia ataskaitas kalėjimų departamentui, dalyvauja įvairių komisijų veikloje sprendžiant bendrus įstaigai rūpimus klausimus, rengia pažymas teismams ir t.t.

Įstaigos vaistininkas ir vaistininko padėjėjas(farmakotecnkikas) atlieka vaistų poreikio planavimą, užsakymą bei išdavimą į sektorius. Taip pat pildo paraiškas vaistų, neįtrauktų į bendrą konkursą, pirkimui. Organizuoja sutarčių sudarymą su vaistų tiekėjais. Vaistininko padėjėja pagal tarnybinius pranešimus ir pagal nuteistųjų prašymus užsakinėja akinius ir kitas būtinas medicininės paskirties priemones. Tai pat perka vaistus, vitaminus ir maisto papildus nuteistiesiems už jų asmenines lėšas, per savaitę tokių parašymų sulaukiama iki 50 vnt.

Bendrosios praktikos slaugytojų darbas organizuotas taip, kad nuteistųjų sveikatos priežiūra bei profilaktika būtų užtikrinama visą parą, atsižvelgiant į tai, kad daugelis autoagresijos ar intoksikacijų, traumų atvejų įvyksta būtent tamsiuoju paros metu. Būtinoji pagalba dažnai reikalinga ir pasibaigus gydytojo darbo laikui skubi, neatidėliotina ir vietoje. Bendrosios praktikos slaugytojos reguliariai ima nuteistiesiems kraujus ŽIV tyrimų rodikliams ištirti. Dalina, nurašo ir apskaito visus psichotropinius vaistus. Panaikinus naktinius slaugytojų budėjimus visą darbą atlikti tinkamai ir darbo valandomis bus fiziškai neįmanoma.

Darbuotojai turi ilgametę patirtį darbui su nuteistaisiais, tad suformuoti naują kolektyvą būtų labai sunku. Dirbame specifinėmis, pakankamai pavojingomis sąlygomis, tad formuojant gydytojų grandį buvo labai sunku rasti reikiamus specialistus. Reorganizacija jau dabar įnešė didelę sumaištį kolektyve, darbuotojai neužtikrinti savo darbo vietomis, tvyro konkurencijos ir situacijos neapibrėžtumo nuotaikos.

Manome, kad įstaigų sujungimas vykdomas nepaskaičiavus ekonominės naudos, nenumatant kas atliks konkrečius darbus, kokie bus darbo krūviai ir apmokėjimas už atliktą darbą. Centralizuodami funkcijas LAVL prarasime ryšį su Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija ir nuteistuosius prižiūrinčiais darbuotojais. Bendradarbiavimas yra labai svarbus vykdant nuteistųjų sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į dažnus manipuliacijos atvejus. Papildomai iškils patalpų nuomos, pacientų registracijos, programų apmokėjimo klausimai, vaistų transportavimo ir laikymo sąlygų klausimas.

Siūlome stabdyti neparuoštą reformą, paliekant esamą struktūrą. Siekiant išlaikyti darbuotojus skirti papildomą finansavimą darbuotojų darbo užmokesčiui, kuris jau dabar ženkliai atsilieka nuo laisvėje dirbančiųjų vidurkio. Nelikus naktinio slaugytojų darbo ir priedo už jį, ženkliai mažės slaugytojų atlyginimai.

Prašome padidinti finansavimą medikamentams, kuris yra dabar labiau nei nepakankamas ir yra pagrindinis gydytojų, bei slaugytojų darbo įrankis.

 

 

Benjaminas Saveras

Birutė Leknienė

Manfredas Karaliūnas

Elena Litvinenko

Jūratė Sadauskienė

Genovaitė Astapčenko

Evelina Laurynaitienė

Natalija Hermann

Ala Geraskina

Mindaugas Bekešius

Rūta Sakalauskienė

Marijona Daškevičienė

Jolanta Janavičienė

Olga Poklonska

Alfredas Arkušauskas

Kristina Bučienė

Valdemaras Raulinaitis

Joana Jociuvienė

Rita Mickuvienė

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą