Kauno troleibusų parke kovojama už profesinių sąjungų teisę netrukdomai informuoti savo narius

autorius Solidarumas
terminal51

2017 liepos 19 d. įmonėje UAB „Kauno autobusai” lankėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė ir atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch. Jas į Kauną pakvietė valdybos narė Edita Morkūnienė. Kartu su Kauno transporto įmonių profesinės sąjungos pirmininke ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” valdybos nare Edita Morkūniene, jos pavaduotojomis Regina Ževžikovienė ir Audrone Michalauskiene bei Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyr, inspektore Ligita Klapavščiuk susitiko su įmonės generaliniu direktoriumi Mindaugu Grigeliu. 

Prieš pusantrus metus vykdant įmonės patalpų remontą profesinės sąjungos stendas buvo pašalintas, kaip trukdęs darbams ir nebegrąžintas. Jo vietoje įmonės administracija įrengė taip vadinamą „terminalą” t.y. stalą su kompiuteriu, kurio ekrane, paspaudus tam tikras nuorodas galima susirasti informaciją apie įmonėje veikiančių profesinių sąjungų veiklą.
 

terminal

Kauno transporto įmonių profesinės sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė daugiau nei prieš metus kreipėsi į įmonės direktorių nurodydama, kad toks profesinės sąjungos narių informavimo būdas apie jų profesinės sąjungos veiklą yra nepatogus, nes prie minėto terminalo gali stovėti tik vienas žmogus,  o daugelis vyresnio amžiaus darbuotojų nemoka naudotis internetiniu terminalu, nėra galimybės pakabinti plakatų, pvz:. kviečiančių dalyvauti profesinių sąjungų sąskrydyje ar mitinge, todėl informacija negali pilnai pasiekti profesinės sąjungos narių. Jei anksčiau profesinės sąjungos galėdavo greitai į savo stendą įdėti pranešimus, dabar juos reikia nuvežti įregistruoti į kitą miesto galą, po to administracija patikrina ar jų turinys atitinka kolektyvinėje sutartyje numatytas „pagarbos žmogui, profesinei etikai ir kitas normas” ir įdeda į „terminalą” ne vėliau kaip per tris dienas. Panašu, kad įmonės administracija ir pati supranta, kad informacijos pateikimas, naudojant terminalą yra neefektyvus, nes paliko savo stendus, kuriose kabinami darbo grafikai ir kiti pranešimai, tačiau, nepaisant nuolatinių prašymų, atsisako suteikti tokią pačią galimybę profesinėms sąjungoms.
 
 terminal1
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė atkreipė direktoriaus dėmesį, kad įmonės administracijos bandymai nustatyti kokiu būdu profesinės sąjungos turi informuoti savo narius apie savo veiklą pažeidžia profesinių sąjungų teises. Pirmininkės nuomone, ne administracija, o pati profsąjunga turi nuspręsti koks būdas yra geriausias apie savo veiklą pranešti savo nariams ir kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos atstovę, prašydama tarpininkauti taikiai išsprendžiant šitą klausimą. Įmonės direktorius pažadėjo dar kartą apsvarstyti šį klausimą ir iki rugsėjo 1 d. atsakyti. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė pažadėjo savo įvertinimą pateikti anksčiau. 
 
terminal2
 
terminal4
 
terminal3
0 komentaras
0

Palikti komentarą