Keičiamas Profesinių sąjungų įstatymas

autorius Solidarumas

Trišalė taryba ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas 2013 m. gegužės 22 d. pritarė Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kurį galima rasti Seimo tinklapyje, projekto Nr. XIP-2981.

1.Įstatymo preambulė bus papildyta galimybe profesinėms sąjungoms veikti kartu su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei  įstaigomis  ginant savo narių interesus;

2.Bus pakeista įstatymo  1 str. 1 dalis, kuri leis būti profesinės sąjungos nariais ne tik asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, bet visiems turintiems darbinį veiksnumą.  Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų  nariais galės būti tik įmonės ar struktūrinio padalinio darbuotojai.

3.Nedirbantys įmonėje negalės balsuoti dėl streiko, kolektyvinės sutarties ir kt.

4.Profesinių sąjungų įstatymo 4 str. bus papildytas nuostata, kad valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos pagal steigimo dokumentuose nustatytą  kompetenciją įmonėse, įstaigos, organizacijose turės teisę steigti savo padalinius;

5.8 straipsnyje  be 3 dienų neapmokamų atostogų švietimui ir mokymuisi visiems  profesinių sąjungų nariams, darbdavys turės leisti  profesinių sąjungų atstovaujamų (valdymo) organų nariams  posėdžiauti  ir vykdyti pareigas darbo metu  ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus mokant vidutinį darbo užmokestį, jei kolektyvinėje sutartyje nebus numatyta kitaip;

6.Profesinių sąjungų įstatymo 17 str. bus papildytas nuostata, kad profesinės sąjungos informaciją  apie darbo įstatymų, kolektyvinės sutarties pažeidimus ne vėliau kaip per 3 dienas turės pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Vyr. teisininkas  P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą