Klaipėdos savivaldybė apgavo socialinius darbuotojus?

autorius Solidarumas
kl soc martinke

Esame B.Į. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su sunkumus išgyvenančiomis šeimomis, siekiantys mažinti socialinę atskirtį, tačiau patys jau esame atsidūrę ties skurdo riba. Klaipėdos miesto savivaldybės socialiniai darbuotojai gauna vos ne mažiausią atlygį Žemaitijos regione. Mažosios savivaldybės, tokios, kaip Klaipėdos rajono, Kretingos rajono sugeba rasti resursų atlyginimui padidinti, tačiau Klaipėdos miesto savivaldybė nenori kelti gėdingai mažų socialinių darbuotojų algų.

Klaipėdos miesto socialiniai darbuotojai gauna maždaug 150-180 eurų mažesnį atlygį, lyginant su kitomis savivaldybėmis. Pavyzdžiui Kretingos socialinių paslaugų centro 2017 m. III ketvirčio duomenimis, socialinio darbuotojo alga (visur rašoma neatskaičius mokesčių) siekė 670 eurų, socialinio darbuotojo padėjėjo – 427 eurų, Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų socialinių darbuotojų alga – 702 eurai, padėjėjų – 505 eurai. Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro socialinio darbuotojo didžiausia alga – 585,5 eurų (virš 10 metų darbo stažas, vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacija), padėjėjo didžiausia alga – 399 eurai (23 metai darbo stažas, socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacinė kategorija), Gargždų socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro socialinio darbuotojo alga – 715 eurų, Klaipėdoje – 565,5 euro, t.y. skirtumas apie 150 eurų.
Kita problema, su kuria susiduria B.Į. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialiniai darbuotojai yra du skirtingi darbo užmokesčio biudžetai. Valstybės biudžeto (VB)  lėšomis finansuojamose darbo vietose dirbančių socialinių darbuotojų, darbui su socialinės rizikos šeimomis, atlyginimams dar 2017 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė apie 300 tūkst. eurų ir ketina lėšų algų kėlimui skirti kasmet. Ministro teigimu, šie darbuotojai išskiriami dėl darbo kompleksiškumo, kompetencijų bei nuolat patiriamos fizinės ir emocinės įtampos ir kt., tačiau su rizika, įtampa, stresu, neretai ir smurtu, susiduria socialiniai darbuotojai, dirbantys ir su proto negalią turinčiais asmenims, vaikais ir paaugliais iš rizikos šeimų, nakvynės namų, globos įstaigų darbuotojai ir kt.
2017 metų lapkričio 2 d. Nr. A1-553 ministro įsakymu nustatomas socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7, kuomet savivaldybės biudžeto (SB) finansuojamų darbo vietų maksimalus koeficientas – 4.49. Valstybės biudžeto finansuojamose darbo vietose dirbančių darbuotojų algos 2017 metų lapkričio mėn. kilo 15 proc.
Manome, kad ministerijos požiūris į darbuotojus šiuo klausimu yra ydingas, diskriminuojantis, kadangi įneša didžiulę sumaištį, supriešina darbuotojus, dirbančius tą patį darbą vienoje įstaigoje ir gaunančius skirtingą atlygį. Visi darbuotojai, dirbantys mūsų įstaigoje, prisiliečia prie socialinės rizikos šeimų, t. y. vaikų dienos centro darbuotojai, dirbantys su rizikos šeimų vaikais, laikino vaikų apgyvendinimo skyriaus darbuotojai, dirbantys su vaikais, laikinai paimtais iš socialinės rizikos šeimų, globos skyriaus darbuotojai, dirbantys su globėjų šeimose augančiais vaikais ir jų biologiniais tėvais, esančiais rizikos šeimų apskaitoje.
Taigi, situacija mūsų įstaigoje paradoksali – darbuotojų, vienaip ar kitaip dirbančių su socialinės rizikos šeimomis ar jų vaikais, turinčių analogišką išsilavinimą, profesinio darbo patirtį, kvalifikaciją, algų skirtumas siekia 178,79 eurus. Palyginimui: Valstybės biudžeto didžiausias koeficientas – 5.86, mažiausias – 4.81, Savivldybės biudžeto didžiausias koeficientas – 4.49.
Ne kartą buvo atkreiptas įstaigos administracijos dėmesys į šią problemą, tačiau buvo paaiškinta, kad savivaldybė socialiniam teisingumui įgyvendinti lėšų neranda. Naujajame Darbo kodekse esanti nuostata, kad vienodą kvalifikaciją turintys ir vienodą darbą dirbantys darbuotojai toje pačioje įstaigoje privalo gauti vienodą atlygį, yra ignoruojama, pažeidžiamos darbuotojų teisės.
Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2017 m. lapkričio 13 d. kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų ir ekonomikos bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetus, klaipėdiečius Seimo narius, Tarybos narius, profesines sąjungas, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 2017 balandžio 27 d. viceministrės Eglės Radišauskienės vizito metu, (kuri buvo atvykusi profesinės sąjungos kvietimu), ji patvirtino, jog Savivaldybės turi teisinį pagrindą lėšas, skirtas piniginei socialinei paramai, naudoti prisidedant prie socialinių darbuotojų gerovės, didinant jiems algas.
2017 metų gruodžio 21 d. prie Klaipėdos miesto savivaldybės buvo organizuotas piketas, kurio metu protestavome prieš neteisingas socialinių darbuotojų algas. Profesinės sąjungos pirmininkė, kalbėdama tarybos posėdyje, prašė didinti socialinių darbuotojų algas, ragino atkreipti valdininkų dėmesį į apgailėtiną socialinių darbuotojų padėtį Klaipėdos mieste. Gavome viltingą žinią, kad yra gautas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimas iki sausio vidurio atlikti biudžeto skaičiavimus, siekiant rasti lėšas socialiniam teisingumui įgyvendinti.
2017 m. sausio 8 d. Klaipėdos miesto tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariai svarstė atlyginimų klausimą, jame dalyvavo ir Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinės sąjungos pirmininkė. Klaipėdos miesto tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pasisakė, kad uostamiesčio socialinių darbuotojų atlyginimai turi būti orūs ir kintamajai daliai 7 proc. neužtenka, todėl turi būti aiškiai nustatyti koeficientai.
Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorė Audra Daujotienė teigė, kad socialinių įstaigų darbuotojų atlyginimus planuojama didinti iš nepanaudotų Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai. Sutaupytų lėšų  – apie pusantro milijono eurų – pakaktų pakelti atlyginimą iki vidutinio koeficiento 6,8 ir tai būtų apie 30 proc. Šiuo klausimu gražiai pasisakė ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.
Deja, gavome žinią, kad biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondas šiemet bus padidintas tik 15 procentų. Visiems savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių pareigybės išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, biudžetinių įstaigų vadovams bus rekomenduojama 8 procentus gautos sumos skirti pastoviajai daliai didinti, 7 procentus – numatyti kintamajai daliai.
Tai yra gėdinga, kadangi įstatymas numato socialinių įstaigų socialinių darbuotojų atlyginimus didinti iš nepanaudotų Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai ir lėšos yra. Savivaldybės numatyti 8 proc. yra niekinė suma, kuria padidėjęs atlyginimas už sunkų, aukščiausios kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išlieka žeminantis.
Valstybės prioritetas – mažinti socialinę atskirtį, tačiau Klaipėdos miesto savivaldybė negeba pasirūpinti savo darbuotojais. Esame pasiryžę ginti savo teises į teisingą atlygį, visais teisiškai leidžiamais būdais, įskaitant piketus, streikus, mitingus. 
Kreipiamės į visas aukščiausias institucijas ir reikalaujame teisingumo, siekiant gauti orų ir pragyvenimą užtikrinantį atlygį. Pašome Jūsų atkreipti dėmesį į susiklosčiusią situaciją Klaipėdos miesto savivaldybėje ir padėti užtikinti socialinių darbuotojų, finansuojamų iš Savivaldybės  biudžeto, teisingą ir sąžiningą darbo užmokesčio kėlimą, siekiant suvienodinti jų darbo užmokestį su socialinių darbuotojų, kurie yra dotuojami iš Valstybės biudžeto, darbo užmokesčiu. 
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro                                          Roma Martinkevičienė
„Solidarumas“ profesinės sąjungos pirmininkė
0 komentaras
0

Palikti komentarą