Kokį kelią rinksis Europa?

autorius Solidarumas

2014 m. kovo 5-6 d. Atėnuose vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupės neeilinis posėdis. Pirmąjį dieną aptarta Graikijos ekonominė ir socialinė situacija. Pristatyti Graikijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai. Pirmininkaudama ES tarybai Graikija ypatingą dėmesys skirs tam, kad būtų skatinamas sugrįžimas prie tikros ekonomikos, sprendžiami pramonės atgaivinimo Europoje klausimai; sieks suderinamumo tarp socialinės ir mokesčių politikos; vykdys politiką, kuri sugrąžintų viltį jauniems žmonėms (darbo vietų kūrimas ir parama); sugrąžintų subalansuotą regioninį vystymąsi; užtikrintų elektros energijos prieinamumą visiems; efektyviai spręstų legalios imigracijos klausimus.

Apie situaciją kalbėjo Graikijos darbo, socialinės apsaugos ir gerovės ministras, Graikijos profesinių sąjungų pirmininkai, Graikijos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Darbo instituto direktorius, Europos Parlamento nariai.

Graikijos darbo, socialinės apsaugos ir gerovės ministras Ioannis Vroutsis sakė, jog pagrindiniai klausimai yra užimtumo didinimas, darbo vietų kūrimas ypač jaunimo užimtumo didinimas (Graikijoje darbo neturi beveik 40 proc. jaunų žmonių); ketinama organziuoti kovos su nelegaliu darbu platformą; skatinti visų lygių socialinį dialogą. Graikijoje socialinė ir ekonominė situacija nėra gera: vienas trečdalis žmonių neturi darbo, dar trečdalis gyvena skurde. Labai paplitęs nelegaus darbas, šešėlinė ekonomika. Auga žmonių nusivylimas Europos Sąjunga.

Dėl blogėjančio gyvenimo ir neaiškių perspktyvų žmonės linkę kaltinti Europos Sąjungą. Pastaruoju metu Graikija skolinasi tam, kad padengtų biudžeto sklogas, tačiau Tarptautinis valiutos fondas, Europos Centrinis bankas ir Europos Komisija kelia reikalavimus Graikijos politikams, reikalauja įgyvendinti reformas, mažinti išlaidas viešajam sektoriui. Graikijos žmonės nenori priimti jiems brukamo neoliberalistinės politikos modelio, todlė šalyje nuolat vyksta protesto akcijos.

Antrąją dieną buvo kalbama apie Europos Sąjungos ateitį, ekonominės valdysenos, demokratijos, piliečių dalyvavimo ES valdyme perspektyvas. Kalbėta apie artėjančius rinkimus į Europos Parlamentą. Europos Parlamento vaidmenį.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rengia deklaraciją, kurioje bus siūloma Europos politikams sugrįžti prie Europos Sąjungos ištakų ir vertybių. Peržiūrėti vieno iš ES kūrėjų Žano Mane pasiūlytą Bendrijos mdetodą.

Naujai širinktam Europos Parlamentui kils nelengvas uždavinys – išsaugoti ir atstatyti Europos Sąjungą, pasimokant iš finansų ir ekonominės krizės, kuri Europą atvedė prie socialinės ir politinės krizės.

Kokį kelia rinksis Europos – ar augantį nacionalizmą ir populizmą, ar konsoliduotą, tvarią ekonominius ir socialinius išteklius efektyviai naudojančią, atsakingą Europą.

Atsakymas populistams ir skeptinkams būtų – reikia kurti konsoliduotą Europos sąjungą, kartu kuriant socialinę sąjungą ir demokratinę bei piliečių sąjungą.

Parengė Daiva Kvedaraitė

LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė

EESRK, II gr. viceprezidentė

0 komentaras
0

Palikti komentarą